Recensionshörnan

När Peter Englunds Poltava blev en stor kommersiell framgång banade den väg för den stabila flod av populärt hållna böcker om svensk historia som vi upplevt sedan dess. Det är inte utan att man ibland kan fundera över vad som hänt om han istället valt att skildra Narva, Breitenfeld eller någon av de andra stora svenska stormaktstida segrarna. Finns det i nederlagets misslyckande något särskilt lockande för den genomsnittlige läsaren? Eller är det så att en segerskildring lätt för med sig obehagliga associationer till storvulen nationalism och dunkla krafter i demokratins utmarker, och därmed gör läsaren illa till mods? Till dess att någon djärv och skicklig författare lyckas hitta en modig förläggare får vi sväva i ovisshet härom.

På följande sidor kommer jag emellanåt att fiska i denna historiska bokflod och ge mina alldeles personliga  presentationer av de uppdragna fångsterna. Då mina Psilanderforskningar främst berör den sena stormaktstiden, särdeles det stora nordiska kriget, må det vara mig ursäktat om jag särskilt kommer att koncentrera mig till just denna del av utgivningen. Det förefaller bäst att "stanna vid lästen" och inte ha för mycket åsikter om sådant man inte begriper.

Behandlade verk

 

 

 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-07-08 13:30