Nhu Lai Hien Tuong

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Pham Nh Lai Hien Tng

Th Hai

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a

Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo quyen Sau

Luc bay gi, ch Bo-Tat va tat ca The-Gian-Chu ngh rang: 'The nao la a v cua ch Phat? - The nao la canh-gii cua ch Phat? - The nao la ch Phat gia tr? - The nao la cho lam cua ch Phat? - The nao la lc cua ch Phat? The nao la vo-s-uy cua ch Phat? The nao la tam-muoi cua ch Phat? - The nao la than-thong cua ch Phat? - The nao la ch Phat t-tai? - The nao la ch Phat khong ai nhiep-thu c? - The nao la mat cua ch Phat? - The nao la tai cua ch Phat? - The nao la mui cua ch Phat? - The nao la li cua ch Phat? - The nao la than cua ch Phat? - The nao la y cua ch Phat? - The nao la than quang cua ch Phat? - The nao la quang-minh cua ch Phat? - The nao la tieng cua ch Phat? - The nao la tr cua ch Phat? Mong c The-Ton xot thng chung toi ma khai dien cho. Lai thap phng ch Phat eu v ch Bo-Tat ma dien-thuyet the-gii hai, chung-sanh hai, phap-gii an-lap hai, Phat-hai, Phat ba-la-mat hai, Phat giai-thoat hai, Phat bien-hoa hai, Phat dien thuyet hai, Phat danh-hieu hai, Phat tho-lng hai, va dien noi Bo-Tat the-nguyen hai, Bo-Tat phat-thu hai, Bo-Tat tr-ao hai, Bo-Tat tha hai, Bo-Tat hanh hai, Bo-Tat xuat-ly hai, Bo-Tat than-thong hai, Bo-Tat ba-la-mat hai, Bo-Tat a-hai, Bo-Tat tr-hai. Mong c The-Ton cung v chung toi ma dien thuyet nh vay'. Luc o, do than lc cua ch Bo-Tat, ni trong tat ca lum may o cung-dng t nhien vang ra tieng noi ke rang:

Vo-lng kiep tu hanh vien-man

Di coi bo-e thanh chanh-giac

V o chung-sanh khap hien than

Nh may ay khap v-lai te.

Chung-sanh co nghi eu khien dt

Tin hieu rong ln eu khien phat

Vo-bien kho nao eu khien tr

An-lac cua Phat eu khien chng.

Vo-so Bo-Tat ong sat-tran

Cung en phap-hoi chiem ngng Phat

Mong theo y mnh cho nen tho

Phat thuyet dieu-phap tr nghi hoac.

The nao ro biet Nh-Lai a

The nao quan-sat Nh-Lai canh

Phat cho gia-tr phap vo-bien

Mong day phap nay khien thanh-tnh.

The nao la Phat cho that hanh

Ma dung tr-hue co the vao

Phat-lc thanh-tnh rong vo-bien

V cac Bo-Tat nen khai-th.

The nao rong ln cac tam-muoi

The nao tnh-tr phap vo-uy

Than-thong lc-dung chang the lng

Nguyen tuy chung-sanh tam thch noi.

Ch Phat Phap-Vng nh The-Chu

Cho lam t-tai khong chng ngai

Tat ca nhng phap rong ln kia

V li chung-sanh nen khai dien.

Tai sao Phat-nhan la vo-lng

Nh, ty, thiet, than cung nh vay

Phat y vo-lng lai the nao

Mong giai cho biet phng-tien o.

Nh cac chung-sanh vo-lng coi

Phap-gii cho co s an-lanh

Ch Phat rong ln cung vo-bien

Mong v Phat-t eu khai dien.

Ra han cac o kha-t-ngh

Khap vao giai-thoat mon phng-tien

Cho co tat ca bien phap-mon

Trong ao-trang nay xin tuyen thuyet.

Luc bay gi c The-Ton biet tam niem cua ch Bo-Tat lien t tren mat, trong rang phong ra vi-tran so quang-minh. Nhng la quang-minh bu-hoa khap soi sang, nhng quang-minh cac th tieng trang-nghiem phap-gii, nhng quang-minh giang bua may vi-dieu, nhng quang-minh thap phng ch Phat ngoi ao-trang hien than bien, nhng quang-minh may long bau, nhng quang-minh ay khap phap-gii vo-ngai, nhng quang-minh trang-nghiem khap soi tat ca coi Phat, nhng quang-minh kien lap bu-trang kim-cang thanh-tnh, nhng quang-minh khap trang-nghiem chung-hoi ao-trang Bo-Tat, nhng quang-minh dieu-am xng dng tat ca danh hieu ch Phat. Phat phong ra vi-tran so quang-minh nh vay. Moi quang-minh nay lai co vi-tran so quang-minh lam quyen thuoc. Tat ca quang-minh u mau bau ep, chieu khap mi phng eu mot c Phat sat vi-tran so the-gii. Chung Bo-Tat trong nhng the-gii o t ni quang-minh eu c thay Hoa-Tang the-gii trang-nghiem nay. Do than-lc cua Phat, quang-minh o trc tat ca chung-hoi Bo-Tat xng ke rang:

Trong vo-lng kiep cho tu hanh

Cung-dng thap phng vo-lng Phat

Hoa o tat ca loai chung-sanh

Nay thanh ang The-Ton Dieu-Giac.

Trong chan long Phat tuon may bau

Quang-minh chieu khap mi phng coi

Ngi ang c o eu thay hieu

Khien en bo-e khong chng ngai.

Phat xa qua lai trong cac loai

Giao-hoa thanh thuc nhng quan-sanh

Than-thong t-tai vo-lng-bien

Mot niem eu khien c giai-thoat.

Cay bau bo-e chau ma-ni

Cac th trang-nghiem eu ac thang

Phat di cay thanh chanh-giac

Phong ai quang-minh khap soi sang.

To tieng chan ong khap mi phng

V chung rong tuyen phap tch-diet

Tuy tam chung-sanh cho a thch

Cac mon phng-tien khien to ngo.

Xa tu cac o eu vien man

ong so vi-tran ngan quoc-o

Tat ca tr-lc eu a thanh

Cac ong nen qua ong le knh.

Thap phng Phat-t nh sat-tran

eu cung vui-mng van-tap en

a ri may bau e cung-dng

Nay trc Phat chuyen chiem ngng.

Nh-Lai nht am vo-lng so

Hay dien Khe-Kinh sau rong ln

Khap ri dieu-phap ng quan tam

ang Lng-Tuc-Ton nen qua thay.

Tam the ch Phat phat nguyen ln

Di coi bo-e eu tuyen thuyet

Trong mot sat-na eu hien-tien

Ong nen mau en cho Nh-Lai.

Ty-Lo-Gia-Na bien ai-tr

Dieu-mon phong quang eu c thay

Nay ch chung nhom e phat tam

Ong nen qua kia nghe Phat day.

Luc o tat ca chung-hoi trong thap phng the-gii a nh quang-minh cua Phat khai-th, eu cung nhau en cho Phat Ty-Lo-Gia-Na cung knh cung-dng.

Phng ong Hoa-Tang trang-nghiem the-gii hai nay, co the-gii hai ten Thanh-Tnh-Quang-Lien-Hoa-Trang-Nghiem. Trong the-gii nay co quoc-o, ten Ma-Ni-Anh-Lac-Kim-Cang-Tang, Phat hieu Phap-Thuy-Giac H-Khong-Vo-Bien-Phng. Trong ai chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat ten Quan-Sat-Thang-Phap-Lien-Hoa-Trang cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat, eu hien mi th than tng cua Bo-Tat ay khap h-khong ma chang tan mat. Lai hien th may ma tat ca hoa-sen bau sang r. Lai hien mi th may nui bau Tu-Di. Lai hien mi th anh sang mat tri. Lai hien mi th may chuoi hoa bau. Lai hien mi th may tat ca anh-lac. Lai hien mi th may hng bot. Lai hien mi th may hng thoa hng ot. Lai hien mi th may tat ca go thm. Vi-tran so may cung-dng nh vay eu khap ca h-khong ma chang tan mat. Ch Bo-Tat nay hng Phat knh le cung-dng, roi phng ong eu hoa lam nhng th toa s-t tot ep sang choi, ch Bo-Tat nay ngoi kiet-gia tren nhng phap-toa ay.

Phng nam cua Hoa-Tang the-gii hai nay co the-gii ten Nht-Thiet-Bu-Nguyet-Quang-Minh-Trang-Nghiem-Tang. Trong the-gii chung nay co quoc-o ten Vo-Bien-Quang-Vien-Man Trang-Nghiem. Phat hieu Pho-Tr-Quang-Minh-c-Tu-Di-Vng. Trong ai-chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat ten Pho-Chieu-Phap-Hai-Hue cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat, eu hien mi th may bau ma-ni chau-vng trang-nghiem sang choi ay khap h-khong ma chang tan mat. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau hien ra o trang-nghiem. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau xng-dng hong-danh cua Phat. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau noi tat ca Phat-phap. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau nhng cay ep trang-nghiem ao-trang. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau hien cac Hoa-Phat. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau khap hien hnh tng trang-nghiem cua tat ca ao-trang. Lai hien mi th may ma-ni bu-chau noi canh-gii cua ch Phat. Lai hien mi th may hnh tng vo-so cung-ien bat-t-ngh. Lai hien mi th may khap hien than tng cua tam the Phat. Hien vo-so may ma-ni chau-vng nh vay ay khap h-khong ma chang tan mat. Ch Bo-Tat nay hng Phat knh le cung-dng roi phng nam hoa lam vi-tran so toa s-t e-thanh-bu diem-phu-an-Kim lien-hoa-tang, ong ngoi kiet-gia tren bu-toa ay.

Phng tay cua Hoa-Tang the-gii hai nay co the-gii hai ten Kha-Ai-Nhao-Bu-Quang-Minh. Trong the-gii chung o quoc-o ten Xuat-Sanh Thng-Dieu-T-Than-Cu. Phat hieu Hng-Diem-Cong-c-Bu-Trang-Nghiem. Trong ai-chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat ten Nguyet-Quang-Hng-Diem-Pho-Trang-Nghiem cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat, eu hien mi th may lau-cac chau bao tot ep thm sang, khap h-khong chang tan mat. Lai hien mi th may lau-cac vo-bien sac tng. Lai hien mi th may lau-cac en bau sang choi. Lai hien mi th may lau-cac chn-chau. Lai hien mi th may lau-cac hoa bau. Lai hien mi th may lau-cac chuoi ngoc bau trang-nghiem. Lai hien mi th may lau-cac trang-nghiem sang choi hien khap mi phng. Lai hien mi th may lau-cac nhng bot bau xen lan trang-nghiem. Lai hien mi th may lau-cac nhng chau bau cung khap mi phng. Lai hien mi th may lau-cac ca ep li bau.

Ch Bo-Tat nay hien vi-tran so may lau-cac roi hng Phat knh le cung-dng, lien ni phng tay hoa lam toa s-t chn-kim ai-bu, roi eu ngoi kiet-ga tren bao-toa ay.

Phng bac cua Hoa-Tang the-gii hai nay, co the-gii hai ten Ty-Lu-Ly-Lien-Hoa-Quang-Vien-Man-Tang. Trong the-gii chung o co quoc-o ten u-Bat-La-Hoa-Trang-Nghiem. Phat hieu Pho-Tr-Trang-Am-Vng. Trong ai-chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat S-T-Phan-Tan-Quang-Minh cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien mi th may nhng cay ep ma-ni thm tho khap h-khong, chang tan mat. Lai hien mi th may nhng cay trang-nghiem hoa-hien vo-bien sac tng. Lai hien mi th may nhng cay trang-nghiem hoa ep. Lai hien mi th may cay trang-nghiem anh sang bau. Lai hien mi th may nhng cay trang-nghiem hoa hien than Bo-Tat. Lai hien mi th may nhng cay trang-nghiem hien hien cho ao-trang bat-t-ngh thu trc. Lai hien mi th may cay bau y-phuc sang nh mat tri. Lai hien mi th may cay phat ra tat ca am-thanh va y.

Ch Bo-Tat hien nhng may cay bau trang-nghiem roi hng Phat knh le cung-dng, lien phng bac eu hoa lam toa s-t Lien-Hoa-Ma-Ni, roi eu ngoi kiet-gia tren bao-toa o.

Phng ong bac cua Hoa-Tang the-gii hai nay, co the-gii hai ten Diem-Phu-an-Kim-Pha-Le-Sac-Trang. Trong the-gii chung o co quoc-o ten Chung-Bu-Trang-Nghiem. Phat hieu Nht-Thiet-Phap-Vo-Uy-ang, trong ai-chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat ten Toi-Thang-Quang-Minh-ang-Vo-Tan-Cong-c-Tang cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien mi th may bu lien-hoa vo-bien sac tng khap h-khong chang tan-mat. Lai hien mi th may toa s-t ma-ni sang choi. Lai hien mi th may toa s-t tat ca o trang-nghiem. Lai hien mi th may toa s-t trang hoa bau. Lai hien mi th may toa s-t khap ri chuoi ngoc bau. Lai hien mi th may toa s-t tat ca hoa hng chuoi ngoc bau. Lai hien mi th may toa s-t th-hien toa trang-nghiem ma-ni cua tat ca Phat. Lai hien mi th may toa s-t ca neo them bc va nhng chuoi ngoc trang-nghiem. Lai hien mi th may toa s-t tat ca cay nhanh bau ma-ni. Lai hien mi th may toa s-t hng bau xen lan trang-nghiem anh sang choi nh mat nht. Ch Bo-Tat nay hien vo-so may bau toa s-t roi hng Phat knh le cung-dng, lien phng ong-bac eu hoa ra lam toa s-t bu-hien-hoa ma-ni, roi eu ngoi kiet-gia tren bao-toa o.

Phng ong-nam cua Hoa-Tang the-gii hai nay, co the-gii hai ten Kim-Trang-Nghiem-Lu-Ly-Quang-Pho-Chieu. Trong the-gii chung o co quoc-o ten Thanh-Tnh-Hng-Quang-Minh. Phat hieu Pho-Hy-Tham-Tn-Vng. Trong ai-chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat ten Hue-ang-Pho-Minh cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien mi th may man trng tat ca chau ma-ni khap h-khong chang tan mat. Lai hien mi th may man trng tat ca hng. Lai hien mi th may man trng bu ang. Lai hien mi th may man trng th-hien Phat than-thong thuyet-phap. Lai hien mi th may man trng hien hien tat ca y-phuc trang-nghiem. Lai hien mi th may man trng tat ca bu-hoa. Lai hien mi th may man trng li bau khua tieng lac tieng linh. Lai hien mi th may man trng ai lien-hoa li ma-ni. Lai hien mi th may man trng tat ca o trang-nghiem bat-t-ngh. Ch Bo-Tat nay hien ra vi-tran so may man li bau nh vay roi hng Phat knh le cung-dng, lien phng ong-nam eu hoa lam toa s-t bu-lien-hoa, roi ngoi tren bu-toa o.

Phng tay-nam cua Hoa-Tang the-gii-hai nay co the-gii-hai ten Nht-Quang-Bien-Chieu. Trong the-gii-chung o co quoc-o ten S-T-Nht-Quang-Minh. Phat hieu Pho-Tr-Quang-Minh-Am. Trong ai-chung cua c Phat o co ai Bo-Tat ten Pho-Hoa-Quang-Diem-Ke cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien mi th may bu-cai vi-dieu trang-nghiem khap h-khong chang tan mat. Lai hien mi th may bu-cai ep trang-nghiem sang choi. Lai hien mi th may bu-cai tang chn-chau vo-bien sac. Lai hien mi th may bu-cai chau ma-ni vang ra tieng bi-man cua tat ca Bo-Tat. Lai hien mi th may bu-cai trang hoa ep bau. Lai hien mi th may bu-cai ru li luc-lac. Lai hien mi th may bu-cai cay ma-ni nhanh trang-nghiem. Lai hien mi th may bu-cai chau ma-ni choi sang nh mat nht. Lai hien mi th cay bu-cai tat ca hng thoa hng ot. Lai hien mi th may bu-cai tang chien-an. Lai hien mi th may bu-cai canh-gii Phat rong ln khap sang choi. Ch Bo-Tat nay hien vi-tran so may bu-cai nh vay roi hng Phat knh le cung-dng, lien phng tay-nam eu hoa lam toa s-t e-thanh-bu trang-nghiem sang r roi ngoi kiet-gia tren o.

Phng tay-bac cua Hoa-Tang the-gii hai nay, co the-gii hai ten Bu-Quang-Chieu-Dieu. Trong the-gii chung o co quoc-o ten Chung-Hng-Trang-Nghiem. Phat hieu Vo-Lng-Cong-c-Hai-Quang-Minh. Trong ai chung cua Nh-Lai o co ai Bo-Tat ten Vo-Tan-Quang-Ma-Ni-Vng cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien mi th may vien-man-quang tat ca chau-bu khap h-khong chang tan mat. Lai hien mi th may vien-man-quang tat ca bu-diem. Lai hien mi th may vien-man-quang tat ca dieu-hoa. Lai hien mi th may vien-man-quang tat ca hoa-Phat. Lai hien mi th may vien-man-quang mi phng Phat-o. Lai hien mi th may vien-man-quang Phat canh-gii. Lai hien mi th may vien-man-quang tat ca lu-ly-bu ma-ni. Lai hien mi th may vien-man-quang trong mot niem hien vo-bien tng chung-sanh. Lai hien mi th may vien-man-quang tieng dien thuyet noi ai-nguyen cua tat ca Nh-Lai. Lai hien mi th may mi th may vien-man-quang ma-ni-vng tieng dien hoa tat ca chung-sanh. Ch Bo-Tat nay hien vi-tran so may vien-man-quang nh vay roi hng Phat knh le cung dng, lien phng tay-bac eu hoa lam toa s-t vo-tan quang-minh oai-c-tang roi ngoi kiet-gia tren bu-toa ay.

Phng di cua Hoa-Tang the-gii hai nay co the-gii hai ten Lien-Hoa-Hng-Dieu-c-Tang. Trong the-gii hai o co quoc-o ten Bu-S-T-Quang-Minh-Chieu-Dieu. Phat hieu Phap-Gii-Quang-Diem-Hue cung vi-tran so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien mi th may quang-minh tat ca tang ma-ni, khap h-khong chang tan mat. Lai hien mi th may quang-minh tat ca hng. Lai hien mi th may quang-minh tat ca bu-diem. Lai hien mi th may quang-minh vang tieng thuyet-phap cua tat ca Phat. Lai hien mi th may quang-minh tat ca Phat-o trang-nghiem. Lai hien mi th may quang-minh tat ca dieu-hoa lau cac. Lai hien mi th may quang-minh viec ch Phat giao-hoa chung-sanh trong tat ca kiep. Lai hien mi th may quang-minh hoa-nhuy vo-tan-bu. Lai hien mi th may quang-minh bu-toa quang-minh. Ch Bo-Tat nay hien mi th may quang-minh nh vay roi hng Phat knh le cung-dng, lien ni phng di eu hoa lam toa s-t lien-hoa bu-diem roi ngoi kiet-gia tren o.

Phng tren cua Hoa-Tang the-gii-hai nay co the-gii-hai ten Ma-Ni-Bu-Chieu-Dieu-Trang-Nghiem. Trong the-gii-chung o co quoc-o ten Vo-Tng-Dieu-Quang-Minh, Phat hieu Vo-Ngai-Cong-c-Quang-Minh-Vng. Trong ai-chung cua Nh-Lai o co Bo-Tat ten Vo-Ngai-Lc-Tinh-Tan-Hue cung vi-tran-so Bo-Tat ong en cho Phat. Ch Bo-Tat nay eu hien may quang-diem bau vo-bien sac-tng ay h-khong ma chang tan mat. Lai hien mi th may quang-diem li bau ma-ni. Lai hien mi th may quang-diem tat ca Phat-o trang-nghiem rong ln. Lai hien mi th may quang-diem tat ca dieu-hng. Lai hien mi th may quang-diem tat ca trang-nghiem. Lai hien mi th may quang-diem ch Phat bien hoa. Lai hien mi th may quang-diem cac cay hoa ep. Lai hien mi th may quang-diem tat ca kim-cang. Lai hien mi th may quang-diem chau ma-ni hien cong-hanh cua vo-bien Bo-Tat. Lai hien mi th may quang-diem tat ca en chn-chau. Ch Bo-Tat hien vi-tran-so may quang-diem nh vay roi hng Phat knh le cung-dng, lien ni thng-phng eu hoa lam toa s-t lien-hoa quang-minh dien thinh-am cua Phat, roi ngoi tren bu-toa o.

Trong mi c Phat-sat vi-tran-so the-gii-hai nh vay co mi c vi-tran-so ai Bo-Tat, moi ai Bo-Tat co the-gii-hai vi-tran-so chung Bo-Tat ong en tap hoi. Moi Bo-Tat eu hien the-gii-hai vi-tran-so may, cac th o trang-nghiem cung-dng eu khap h-khong ma chang tan mat. Hien nhng may nh the roi, ch Bo-Tat ong hng Phat knh le, cung-dng. Tuy theo phng hng cua mnh en, ch Bo-Tat eu hoa lam cac th bu-toa s-t trang-nghiem roi ngoi kiet-gia tren bu-toa o.

Sau khi ngoi xong, trong chan long ni than cua ch Bo-Tat, moi moi eu hien mi the-gii-hai vi-tran-so cac th bu-sac quang-minh.

Trong moi quang-minh eu hien mi the-gii-hai vi-tran-so ch Bo-Tat eu ngoi toa s-t lien-hoa-tang.

Ch Bo-Tat nay eu co the vao khap trong tat ca vi-tran cua tat ca phap-gii-hai.

Trong moi vi-tran o eu co mi the-gii vi-tran-so nhng coi rong ln. Trong moi coi nay eu co tam-the ch Phat The-Ton.

Ch Bo-Tat nay eu co the qua gan gui cung-dng khap ch The-Ton o. Lai co the trong moi niem dung phap-mon t-tai th-hien e khai-ngo the-gii-hai vi-tran-so chung-sanh. Trong moi niem lai dung phap-mon th-hien tat ca ch Thien chet roi sanh e khai ngo vi-tran-so chung-sanh. Trong moi niem lai dung phap-mon noi tat ca cong-hanh Bo-Tat, dung phap-mon chan ong tat ca coi tan-than cong-c than bien cua Phat, dung phap-mon nghiem-tnh tat ca coi Phat hien-th tat ca ai-nguyen hai, dung phap-mon thinh-am cua Phat nhiep khap tat ca ngon t cua chung-sanh, dung phap-mon hay ri tat ca Phat-phap, dung phap-mon quang-minh chieu khap mi phng quoc-o khap phap-gii th-hien than bien, dung phap-mon hien Phat-than ay khap phap-gii giai-thoat-lc cua tat ca Nh-Lai, dung phap-mon Pho-Hien Bo-Tat kien lap tat ca chung-hoi ao-trang, trong moi niem dung nhng phap-mon nh vay e khai ngo the-gii-hai vi-tran-so chung-sanh.

Trong moi niem, moi quoc-o eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh, ke oa ac-ao c la han kho-nao. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh, ke tru ta-nh c vao chanh-nh. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh tuy long a thch c sanh len coi tri. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh an-tru bc Thanh-Van, bc Bch-Chi Phat. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh th bc Thien-tri-thc u nhng phc hanh. eu khien Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh phat bo-e tam. eu lam Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh thang en bc Bo-Tat bat-thoi-chuyen. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh c tr-nhan thanh-tnh thay tat ca phap bnh-ang cua Nh-Lai a thay. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh an-tru trong nhng lc, nhng nguyen, dung tr vo-tan lam phng-tien thanh-tnh cac Phat-o. eu lam cho Tu-Di-Sn vi-tran-so chung-sanh eu c an-tru nguyen-hai rong ln Ty-Lo-Gia-Na, sanh trong nha Nh-Lai.

Luc o, ch Bo-Tat, trong quang-minh, ong thi noi ke:

Trong cac quang-minh vang dieu-am

Cung khap mi phng tat ca nc

Dien thuyet Phat-t cac cong-c

Hay vao ao bo-e vi-dieu.

Kiep-hai tu hanh khong moi nham

Khien chung-sanh kho c giai-thoat

Tam khong ha liet khong nhoc nhan

Phat-t kheo vao phng tien ao.

Tat ca kiep-hai phng-tien

Vo-lng vo-bien khong tha sot

Tat ca phap-mon eu khap vao

Ma thng noi kia tanh tch-diet.

Tam-the ch Phat bao nhieu nguyen

Tu hanh tat ca eu tron ven

Ben dung li ch cac chung-sanh

Ma t that hanh nghiep thanh-tnh.

Tat ca ch Phat trong chung-hoi

Cung khap mi phng eu qua en

eu dung bien tr-hue tham-tham

Vao phap tch-diet cua ch Phat.

Moi moi quang-minh eu vo-bien

eu vao nan-t cac quoc-o

Tr-nhan thanh-tnh khap thay eu

La canh s hanh cua Bo-Tat.

Bo-Tat hay tru mot au long

ong khap mi phng cac quoc-o

Chang khien chung-sanh co s ng

ay la phng-tien bc thanh-tnh.

Trong moi moi tran vo-lng than

Lai hien trang-nghiem cac coi nc

Mot niem song chet khap khien thay

c bc trang-nghiem y vo-ngai.

Tam-the cho co tat ca kiep

Trong mot sat-na eu hien c

Biet than nh huyen khong the-tng

Chng minh phap tanh bc vo-ngai.

Pho-Hien thang-hanh eu c vao

Tat ca chung-sanh eu thch thay

Phat-t tru c phap-mon nay

Trong cac quang-minh vang tieng ln.

Luc o c The-Ton muon khien tat ca ai-chung Bo-Tat c sc than-thong vo-bien canh-gii cua Nh-Lai, nen phong quang-minh ni gia chan may, goi la nht-thiet Bo-Tat tr quang-minh, chieu khap mi phng, trang nh may sang bu-sac, tat ca quoc-o va chung-sanh trong tat ca Phat-o mi phng eu lam cho hien hien. Quang-minh lai chan ong khap cac the-gii. Trong moi tran hien vo so Phat. Tuy theo tanh a thch chang ong cua cac chung-sanh khap ri may dieu-phap-luan cua tam-the ch Phat, hien th bien ba-la-mat cua Nh-Lai. Lai ri vo-lng nhng may xuat-ly khien cac chung-sanh thoat han sanh-t. Lai ri may ai-nguyen cua ch Phat hien bay chung-hoi ao-trang cua Pho-Hien Bo-Tat trong thap phng the-gii. Quang-minh ay chieu hien nhng viec nh vay roi, tr ve nhieu vong quanh Phat, roi nhap vao di chn Phat.

Luc o, trc Phat co hoa sen ln thoat hien ra. Hoa ay co u mi th trang-nghiem: cac chau bau xen lan lam cong, ma-ni bu-vng lam gng, cac bau lam canh, cac hng ma-ni lam tua, vang diem-phu-an trang-nghiem ai hoa, li ep trum tren mau sang thanh-tnh, trong niem th-hien vo-bien than-bien cua ch Phat, khap phat khi tat ca thanh-am, ma-ni bu-vng anh hien than Phat, trong am-thinh co the din thuyet tat ca hanh nguyen cua Bo-Tat.

Khi hoa-sen nay hien ra roi, trong khoang mot niem trong tng bach-hao cua Nh-Lai ong thi xuat-hien ai Bo-Tat ten Nht-Thiet-Phap-Thang-Am va the-gii-hai vi-tran-so Bo-Tat. Ch Bo-Tat nay i nhieu Phat vo-lng vong, le chn Phat. Thang-Am Bo-Tat ngoi ai lien-hoa, cac Bo-Tat ngoi tren tua sen.

Thang-Am-Bo-Tat nay ro phap-gii, long rat hoan-hy, nhap s-hanh cua Phat tr khong nghi tre, vao bien phap-than chang the lng cua Phat, qua tat ca coi cho cua cac Nh-Lai. Cac chn long eu hien than-thong, niem niem eu quan khap tat ca phap-gii. Thap phng ch Phat ong ban than lc khien ch Bo-Tat nay khap an-tru tat ca tam-muoi, cung tan kiep v-lai thng thay than vo-bien phap-gii cong-c-hai cua Phat, nhan en tat ca tam-muoi, giai-thoat than-thong bien-hoa.

Ch Bo-Tat nay lien trong chung, tha oai-than cua Phat, quan-sat mi phng ma noi ke rang:

Phat than ay khap ni phap-gii

Hien khap trc tat ca chung-sanh

Tuy duyen pho cam eu khap cung

Ma hang toa bo-e nay.

Trong moi chn long cua Nh-Lai

Tat ca sat-tran ch Phat ngoi

Chung hoi Bo-Tat cung vay quanh

Dien noi thang-hanh cua Pho-Hien.

Nh-Lai ngoi yen ni Bo-e

Mot long th-hien nhieu sat-hai

Moi moi long eu hien nh vay

Nh vay khap cung ca phap-gii.

Trong moi moi coi eu an toa

Tat ca sat-o eu cung khap

Thap-phng Bo-Tat nh may nhom

Tat ca ong en hoi ao-trang.

Tat ca quoc-o vi-tran-so

Cong-c quang-minh chung Bo-Tat

khap trong hoi cua Nh-Lai

Nhan en phap-gii eu ay khap

Thap-phng Bo-Tat nh may nhom

Tat ca ong en hoi ao-trang.

Tat ca quoc-o vi-tran-so

Cong-c quang-minh chung Bo-Tat

khap trong hoi cua Nh-Lai

Nhan en phap-gii eu ay khap.

Phap-gii vi-tran cac quoc-o

Trong tat ca chung eu xuat hien

Nh vay phan than tr canh-gii

Trong hanh Pho-Hien hay kien lap.

gia chung-hoi cua ch Phat

Thang-Tr Bo-Tat eu an-toa

Tat ca nghe phap eu hoan-hy

Ni ni tu hanh vo-lng kiep.

a vao hanh nguyen cua Pho-Hien

Tat ca nghe phap eu hoan-hy

Ni ni tu hanh vo-lng kiep.

a vao hanh nguyen cua Pho-Hien

Tat ca xuat-sanh cac Phat-phap

Trong phap-hai Ty-Lo-Gia-Na

Tu hanh chng c Nh-Lai a.

Pho-Hien Bo-Tat a khai giac

Tat ca Nh-Lai ong khen mng

a c ch Phat ai than-thong

Phap-gii chau-lu eu cung khap.

Tat ca quoc-o vi-tran-so

Thng hien hoa-than eu ay khap

Khap v chung-sanh phong ai-quang

eu ri phap-gii xng long ho.

Luc o trong ai-chung lai co ai Bo-Tat ten Quan-Sat-Nht-Thiet-Thang-Phap-Lien-Hoa-Quang-Hue-Vng, tha oai-lc cua Phat, quan-sat mi phng roi noi ke rang:

Nh-Lai tr rat sau

Vao khap ni phap-gii

Hay chuyen theo ba i

V i lam Minh-ao.

Ch Phat ong phap-than

Vo-y, vo-sai-biet

Tuy theo y chung-sanh

Khien-thay than hnh Phat.

ay u nht-thiet-tr

Biet khap tat ca phap

Trong tat ca quoc-o

Tat ca eu hien u.

Than Phat va quang-minh

Sac tng chang ngh ban

Chung-sanh ai a thch

Tuy ng eu khien thay.

Ni tren mot than Phat

Hoa lam vo-lng Phat

Loi-am khap cac coi

Dien phap sau nh bien.

Trong moi moi chan long

Li sang khap mi phng

Dien dieu-am cua Phat

ieu phuc ke kho phuc.

Trong quang-minh Nh-Lai

Thng vang tieng tham dieu

Ca ngi cong-c Phat

Va cong-hanh Bo-Tat.

Phat chuyen chanh-phap-luan

Vo-bien vo-lng so

Phap noi ra vo-ang

Tr can khong lng c.

Trong tat ca the-gii

Hien than thanh chanh-giac

Moi moi khi than-bien

Phap gii eu ay u.

Nh-Lai moi moi than

Hien Phat ong chung-sanh

Tat ca vi-tran coi

Khap hien than-thong lc.

Luc o trong ai-chung lai co ai Bo-Tat ten Phap-Hy-Hue-Quang-Minh, tha oai-than cua Phat, quan-sat khap mi phng, roi noi ke rang:

Phat-than thng hien hien

Phap-gii eu ay u

Hang dien quang-ai-am

Chan ong mi phng coi.

Nh-Lai khap hien than

The-gian eu vao khap

Tuy chung-sanh thch a

Hien th than-thong lc.

Phat tuy tam chung-sanh

Hien khap trc ho

Chung-sanh cho c thay

eu la Phat than lc.

quang-minh chieu vo-bien

Thuyet-phap cung vo-lng

Phat-t tuy tr mnh

Vao c quan-sat c.

Phat than von vo-sanh

Ma th-hien xuat-sanh

Phap-tanh nh h-khong

Ch Phat tru trong o.

Khong tru cung khong i

Moi ni eu thay Phat

Quang-minh chieu cung khap

Tieng tam on khap coi.

Vo-the vo-s-tru

Cung khong co cho sanh

Khong tng cung khong hnh

Cho hien eu nh bong.

Phat tuy tam chung-sanh

V ho hien phap-Van

Cac th mon phng-tien

Khai-ngo va ieu-phuc.

Trong tat ca the-gii

Thay Phat ngoi ao-trang

ai-chung ong bao quanh

Choi sang mi phng coi.

Tat ca than ch Phat

eu co tng vo-tan,

Th-hien dau vo-lng

Sac tng vo-cung tan.

Luc o trong ai-chung lai co ai Bo-Tat ten Hng-Diem-Quang-Pho-Minh-Hue tha tha oai-than cua Phat, quan-sat mi phng roi noi ke rang:

Bo-Tat trong hoi nay

Vao Phat-a kho lng

Moi moi eu c thay

Than-lc cua ch Phat.

Tr than khap vao c

Tat ca vi-tran coi

Thay than trong o

Thay khap cac c Phat.

Nh bong hien cac coi

Tat ca cho Nh-Lai

Trong tat ca cho o

eu hien s than-thong.

Pho-Hien cac hanh nguyen

Tu-tap a sang sach

Co the tat ca coi

Thay khap Phat than-bien.

Than tat ca cho

Tat ca eu bnh-ang

Tr co the nh vay

Vao canh-gii cua Phat.

a chng tr Nh-Lai

Chieu khap trong phap-gii

Khap vao chan long Phat

Tat ca nhng coi nc.

Tat ca quoc-o Phat

eu hien than-thong lc

Th-hien cac th than

Va cac th danh hieu.

Ni trong khoang mot niem

Hien khap nhng than bien

ao-trang thanh chanh-giac

Va chuyen dieu-phap-luan.

Tat ca coi rong ln

c kiep chang ngh ban

Bo-Tat trong chanh-nh

Mot niem eu hien c.

Tat ca nhng Phat-o

Ch Bo-Tat moi v

Khap vao ni than Phat

Vo-bien cung vo-tan.

Luc o lai co ai Bo-Tat ten S-T-Phan-Tan-Hue-Quang-Minh, tha oai-than cua Phat, quan-sat khap mi phng roi noi ke rang:

Ty-Lo-Gia-Na Phat

Hay chuyen chanh phap-luan

Phap-gii cac coi nc

Nh may eu cung khap.

Trong mi phng cho co

Nhng the-gii rong ln

Phat nguyen lc than-thong

Chuyen phap-luan khap cho.

Tat ca nhng coi nc

Trong chung-hoi rong ln

Danh-hieu eu chang ong

Tuy ng dien dieu-phap.

Nh-Lai oai-lc ln

Pho-Hien nguyen tao thanh

Trong tat ca coi nc

Dieu-am eu khap en.

Phat than khap phap-gii

Khap ri nhng ma phap

Vo-sanh vo-sai-biet

The-gian hien tat ca.

Muon c vo-so kiep

Trong tat ca quoc-o

Viec lam t thu xa

Dieu-am eu noi u.

Mi phng vi-tran coi

Li sang trum khap ni

Anh sang eu co Phat

Khap hoa o quan-sanh.

Phat than vo sai biet

ay khap tren phap-gii

eu khien thay sac than

Tuy c kheo ieu phuc.

Tam the tat ca coi

Tat ca ang ao-S

Danh-hieu sai khac nhau

Tuyen thuyet eu khien thay.

Qua hien va v-lai

Tat ca ch Nh-Lai

Chuyen vi-dieu phap-luan

Chung-hoi eu nghe c.

Luc o, trong ai-chung lai co ai Bo-Tat ten Phap-Hai-Cong-c-Tang tha oai-than cua Phat, quan sat thap phng roi noi ke rang:

Phat-t trong hoi nay

Kheo tu cac tr-hue

Ngi nay a vao c

Mon phng-tien nh vay.

Trong tat ca coi nc

Khap dien quang-ai-am

Noi cong-hanh Phat lam

Nghe khap mi phng coi.

Trong moi moi tam niem

Xem khap tat ca phap

An-tru chn-nh-a

Ro thau bien chanh-phap.

Trong moi moi Phat-than

c kiep chang ngh ban

Tu tap ba-la-mat

Va nghiem-tnh quoc-o.

Trong moi moi vi-tran

Chng c tat ca phap

c vo-ngai nh vay

i khap mi phng coi

Trong moi moi coi Phat

Qua en eu khong sot

Thay Phat xuat than-thong

Vao cong-hanh cua Phat.

Ch Phat tieng rong ln

Phap-gii eu khap nghe

Bo-Tat ro biet c

Kheo vao bien am-thanh.

Kiep hai dien dieu-am

Dieu-am ong khong khac

Bc tr khap ba i

Vao dieu-am cua Phat.

Thinh-am cua chung-sanh

Tieng t-tai cua Phat

eu c tr thinh-am

Tat ca eu ro c.

T a ma c a

Tru trong lc-a

c kiep sieng tu hanh

Cho c phap nh vay.

Luc o trong chung lai co ai Bo-Tat ten Hue-ang-Pho-Minh tha oai-lc cua Phat, quan sat khap mi phng roi noi ke rang :

Tat ca ch Nh-Lai

Xa la cac hnh tng

Neu biet c phap nay

Mi thay ang ao-S.

Bo-Tat trong chanh-nh

Hue-Quang khap sang ro

Biet c tat ca Phat

The tanh von t-tai.

Thay Phat the chn that

Thi ho phap tham tham

Khap quan-sat phap-gii

Tuy nguyen ma tho than.

T ni bien phc sanh

An-tru trong tr-a

Quan-sat tat ca phap

Tu hanh ao toi-thang

Trong tat ca Phat-sat

Cho tat ca Nh-Lai

Khap phap-gii nh vay

eu thay the chn-that.

Mi phng coi rong ln

c kiep sieng tu hanh

i trong chanh-bien-tri

Bien tat ca cac phap.

Ch mot than day cng

Trong vi-tran eu thay

Vo-sanh cung vo-tng

Hien khap trong cac coi.

Tuy tam cua chung-sanh

Hien khap trc ho

Hien cac mon ieu-phuc

Khien mau en Phat-ao.

Do oai-than cua Phat

Xuat hien cac Bo-Tat

Phat lc thng gia-tr

Thay khap cac Nh-Lai.

Tat ca ang ao-S

Vo-lng oai-than-lc

Khai-ngo cac Bo-Tat

Phap-gii eu cung khap.

Luc o trong chung lai co ai Bo-Tat ten Hoa-Diem-Ke-Pho-Minh-Tr, tha oai-lc cua Phat, quan sat khap mi phng roi noi ke rang :

Trong tat ca quoc-o

Khap dien tieng vi-dieu

Ca ngi cong-c Phat

Phap-gii eu ay u.

Phat dung phap lam than

Thanh-tnh nh h-khong

Hien ra nhng sac hnh

Khien vao trong phap o.

Neu co ngi tin mng

Va c Phat nhiep-tho

Nen biet ngi nh vay

Sanh c Phat tr-hue.

Nhng ngi tr kem t

Khong biet c phap nay

Ngi hue nhan thanh-tnh

Ni ay mi thay c.

Do oai-lc cua Phat

Quan-sat tat ca phap

Nhap tru va luc xuat

Cho thay eu sang ro.

Trong tat ca cac phap

Phap-mon nhieu vo-bien

Thanh-tu nht-thiet-tr

Vao ni bien phap-sau.

An-tru Phat quoc-o

Hien ra tat ca cho

Khong en cung khong i

Phap ch Phat nh vay.

Tat ca bien chung-sanh

Phat than nh bong hien

Tuy ho hieu sai khac

eu c thay ao-S.

Trong tat ca chan long

Moi moi hien than-thong

Tu-hanh nguyen Pho-Hien

Ngi thanh-tnh c thay.

Phat dung moi moi than

Ni ni chuyen phap-luan

Phap-gii eu cung khap

Ngh ban chang the en.

Luc o trong chung lai co ai Bo-Tat ten Oai-c-Hue-Vo-Tan-Quang, tha oai-lc cua Phat, quan sat khap mi phng roi noi ke rang :

Trong moi moi coi Phat

Ni ni ngoi ao-trang

Chung-hoi ong bao quanh

Ma quan eu xo dep.

Than Phat phong quang-minh

ay khap ca mi phng

Tuy ng ma th hien

Sac tng hien nhieu th.

Trong moi moi vi-tran

Quang-minh eu ay u

Thay khap mi phng coi

Chung loai eu sai khac.

Mi phng nhng quoc-o

Vo-lng vo-bien coi

eu bnh-than thanh-tnh

e-thanh-bu lam thanh.

Hoac trum hoac ben

Hoac giong hoa sen bup

Hoac tron hoac bon goc

Nhng hnh tng sai khac.

Coi nc trong phap-gii

i khap khong chng ngai

Trong tat ca chung-hoi

Thng chuyen dieu phap-luan.

Phat than chang ngh ban

Quoc-o eu trong

Ni tat ca cho kia

Noi phap giao-hoa chung.

Dieu phap-luan a chuyen

Phap tanh khong sai khac

Nng ni mot that ly

Dien thuyet cac phap-tng.

Phat dung tieng vien man

Thuyet-minh ly chn that

Tuy chung hieu sai khac

Hien vo-tan phap-mon.

Trong tat ca quoc-o

Thay Phat ngoi ao-trang

Phat than nh bong hien

Sanh diet bat-kha-ac.

Luc o trong chung lai co ai Bo-Tat ten Phap-Gii-Pho-Minh-Hue, tha oai-than cua Phat, quan sat mi phng roi noi ke rang :

Nh-Lai than vi-dieu

Sac tng chang ngh ban

Ngi thay long vui-mng

Cung-knh tin Phat phap.

Phat than tat ca tng

eu hien vo-lng Phat

Vao khap mi phng coi

Trong moi moi vi-tran.

Thap phng nhng quoc-o

Vo-lng vo-bien Phat

eu rieng hien than-thong.

Ch Bo-Tat ai-tr

Tham nhap ni phap-hai

Phat-lc thng gia-tr

Phng-tien nay biet c.

Neu ngi a an-tru

Cac hanh nguyen Pho-Hien

Thay nhng quoc-o kia

Than lc cua ch Phat.

Neu ngi co tin hieu

Nhan en cac ai nguyen

ay u tr-hue sau

Thong at tat ca phap.

Co the ni than Phat

Moi moi quan-sat c

Sac thinh khong chng ngai

Ro thau ni cac canh.

Co the ni than Phat

An-tru canh tr-hue

Mau vao Nh-Lai a

Nhiep khap ca phap-gii.

So vi-tran Phat-sat

Nhng quoc-o nh vay

Hay khien trong mot niem

Hien trong moi vi-tran.

Tat ca nhng quoc-o

Nhan en s than-thong

eu hien trong mot coi

Sc Bo-Tat nh vay.

Luc o trong chung co ai Bo-Tat ten Tinh-Tan-Lc-Vo-Ngai-Hue, tha oai-than cua Phat, quan-sat khap mi phng roi noi ke rang :

Phat dien mot dieu-am

Nghe khap mi phng coi

Cac tieng eu ay u

Phap-vu eu cung khap.

Tat ca bien ngon t

Tat ca tieng tuy loai

Trong tat ca Phat-o

Chuyen phap-luan thanh-tnh.

Tat ca cac coi nc

eu thay Phat than-bien

Nghe phap-am Phat noi

Nghe roi en bo-e.

Phap-gii cac coi nc

Trong moi moi vi-tran

Giai-thoat lc cua Phat

Ni kia khap hien than.

Phap-than ong h-khong

Vo-ngai vo-sai-biet

Sac hnh nh anh tng

Cac th tng hien hien.

Anh-tng khong ni cho

Vo-tanh nh h-khong

Ngi tr-hue rong ln

Ro thau tanh bnh-ang.

Phat-than bat-kha-thu

Vo-sanh cung vo-tac

ng vat khap hien tien

Bnh-ang nh h-khong.

Thap phng vo-lng Phat

eu nhap mot chan long

eu rieng hien than-thong

Tr-nhan xem thay c.

Ty-Lo-GaNa Phat

Nguyen-lc khap phap-gii

Trong tat ca quoc-o

Thng chuyen phap vo-thng.

Mot long hien than-thong

Tat ca Phat ong noi

Trai qua vo-lng kiep

Ngan me khong the het.

***

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

[TOP]

Up