The Chu Dieu Nghiem q 2

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Han bo quyen 2.

Ca chung hoi nay eu a ri tat ca tam cau-nhiem phien-nao va nhng tap-kh tha, xo nga toa nui trong-chng, c thay Phat khong b tre-ngai. ai-chung nay, t vo-lng kiep xa xa, a c s nhiep-tho cua c Ty-Lo-Gia-Na Phat, trong thi ky tu bo-tat-hanh. Ho a c giao-hoa thanh-thuc va eu c an-tru ni ao nht-thiet-chung-tr, a vun trong vo-lng c lanh va eu c ai-phc, a vao ni nguyen hai phng-tien, cho that hanh eu hoan-toan thanh-tnh, a kheo xuat-ly, thng thay Phat c ro rang, dung sc thang-giai vao trong bien ln cong-c cua Nh-Lai, a c du-h than-thong ni mon giai-thoat cua ch Phat.

II.- CH THIEN VNG GIAI THOAT MON.

Dieu-Diem-Hai ai-T-Tai Thien-Vng c giai-thoat-mon co sc phng-tien tch-tnh khap phap-gii h-khong-gii. T-Tai-Danh-Xng-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat khap tat ca phap eu t-tai.  Thanh-Tnh-Cong-c-Nhan Thien-Vng c giai-thoat-mon biet tat ca cac phap vo-tng, khong sanh-diet, khong lai kh, vo-cong-dung-hanh.  Kha-Ai-Nhao-ai-Hue Thien-Vng c giai-thoat-mon bien tr-hue hien thay that-tng cua tat ca phap. Bat-ong-Quang-T-Tai Thien-Vng c giai-thoat-mon ai-nh phng-tien em lai vo-bien s an-lac cho chung-sanh.  Dieu-Trang-Nghiem-Nhan Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat phap tch-tnh dt nhng si-me bo-uy.  Thien-T-Duy-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon cong-hanh t-duy kheo vao vo-bien canh-gii chang khi tat ca coi hu-lau.  Kha-Ai-Nhao-ai-Tr Thien-Vng c giai-thoat-mon en thuyet phap khap mi phng nhng van bat-ong, vo-s-y.  Pho-Am-Trang-Nghiem-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon vao canh-gii tch-tnh, khap hien quang-minh cua Phat.  Danh-Xng-Quang-Thien-Tinh-Tan Thien-Vng c giai-thoat-mon an-tru ni cho t-ngo, ma dung vo-bien canh-gii rong ln lam canh s-duyen.  Bay gi, Dieu-Diem-Hai Thien-Vng, nng oai lc cua Phat, quan sat khap cac chung ai-T-Tai-Thien, roi noi ke rang :

Than Phat pho-bien cac ai-hoi

ay khap phap-gii khong cung tan

Tch diet vo-tanh bat-kha-thu

V cu the-gian ma xuat hien.

Nh-Lai Phap-Vng xuat the-gian

Thap en dieu-phap chieu coi i

Canh-gii Vo-bien cung vo-tan

ay, cho chng cua T-Tai-Danh.

Phat bat t-ngh ri phan-biet

Ro mi phng eu khong co tng

M ao thanh-tnh e day i

Tnh-Nhan Thien-Vng quan-sat thay.

Nh-Lai tr-hue vo-bien-te

Tat ca the-gian chang lng c

Diet long si toi cua chung-sanh

ai-Hue Thien-Vng c an-tru

Nh-Lai cong-c bat t-ngh

Chung-sanh thay Phat het phien-nao

Khien khap the-gian c an vui

Bat-ong Thien-Vng a c thay.

Chung-sanh toi tam thng lam loi

Nh-Lai day cho phap tch-tnh

La en tr-hue sang soi i

Dieu-Nhan Thien-Vng co the biet.

Sac than tnh-dieu cua Nh-Lai

Hien khap mi phng khong g sanh

Than Phat vo-tanh vo-s-y

Thien-T Thien-Vng quan-sat c.

Thinh Am cua Phat vo-han ngai

Ke ang c ngo eu c nghe

Nhng Phat vang-lang thng bat-ong

Nhao-Tr Thien-Vng chng mon nay.

Nh-Lai tch-tnh, bc giai-thoat

Hien khap mi phng khong sot cho

Quang-minh soi sang khap the-gian

Nghiem-Trang Thien-Vng a c thay.

Vo-bien kiep-hai thu qua-kh

Phat v chung-sanh cau giac-ao

Vo-lng than-thong o muon loai

Danh-Xng Thien-Vng a thay c.

Kha-Ai-Nhao-Phap-Quang-Minh-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat khap can-c tat ca chung-sanh e thuyet-phap dt nghi.  Tnh-Trang-Nghiem-Hai Thien-Vng c mon giai-thoat theo s tng niem lam cho c thay Phat.  Toi-Thang-Hue-Quang-Minh Thien-Vng c mon giai-thoat than phap-tanh bnh-ang trang-nghiem vo-s-y.  T-Tai-Tr-Hue-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon ro biet tat ca cac phap the-gian, trong mot niem an lap bat t-ngh bien trang-nghiem.  Nhao-Tch-Tnh Thien-Vng c giai-thoat-mon ni mot lo chan long hien bat t-ngh Phat-o khong chng-ngai.  Pho-Tr-Nhan Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat phap-gii.  Nhao-Truyen-Hue Thien-Vng c giai-thoat-mon v tat ca chung-sanh trong vo-bien kiep thng xuat hien vo-lng than.  Thien-Chung-Hue-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon quan tat ca canh-gii the-gian chng nhap phap-gii bat t-ngh.  Vo-Cau-Tch-Tnh-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon khai-th phap xuat-yeu cho tat ca chung-sanh.  Quang-ai-Thanh-Tnh-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat tat ca chung-sanh ang c hoa-o lam cho ho chng nhap Phat-phap.  Luc o Kha-Ai-Nhao-Phap-Quang-Minh-Trang Thien-Vng tha oai-lc cua Phat quan-sat khap tat ca thien-chung Thieu-Quang-Thien, Vo-Lng-Quang-Thien, Quang-Qua-Thien roi ke rang :

Canh-gii cua Phat bat t-ngh

Tat ca chung-sanh chang lng c

Khien chung-sanh kia eu tin hieu

Y nguyen rong ln khong cung tan.

Neu co chung-sanh kham tho phap

Than-lc cua Phat du-dat ho

Khien ho thng thay Phat hien tien

Nghiem-Hai-Thien-Vng thay nh vay.

Tat ca phap tanh vo-s-y

Phat hien the-gian cung nh vay

Khap trong cac coi khong cho nng

Ngha nay, Thang-Hue quan-sat c.

Theo long chung-sanh cho mong muon

Than-lc cua Phat eu hien c

Moi moi sai khac bat t-ngh

Hue-Trang Thien-Vng a c chng.

Bao nhieu coi nc thu qua-kh

Trong lo chan-long hien u ca

ay la ch Phat ai than-thong

Tch-Tnh Thien-Vng tuyen-thuyet c.

Tat ca phap-mon khong cung tan

Hoi trong ao-trang cua mot phap

Phap-tanh nh vay Phat noi ra

Mon phng-tien nay Tr-Nhan biet.

Bao nhieu coi nc mi phng

Xuat hien trong o ma thuyet-phap

Than Phat khong en cung khong i

ay, canh-gii cua Nhao-Truyen-Hue.

Phat xem the-phap nh vang bong

Vao cho rat sau cua phap kia

Noi cac phap-tanh thng lang yen

Thien-Chung Thien-Vng hay thay biet.

Phat kheo ro biet cac canh-gii

Theo c chung-sanh ri phap mau

Day mon xuat-yeu bat-t-ngh

Tch-Tnh Thien-Vng hay ngo nhap.

The-Ton thng dung t-bi ln

V o chung-sanh ma hien than

Bnh-ang thuyet-phap eu c nh

Quang-ai Thien-Vng a chng c.

Thanh-Tnh-Hue-Danh-Xng Thien-Vng c giai-thoat-mon ro thau ao phng-tien giai-thoat tat ca chung-sanh.  Toi-Thang-Kien Thien-Vng c giai-thoat-mon khap th-hien theo cho a thch cua tat ca ch-thien nh vang, nh bong.  Tch-Tnh-c Thien-Vng c giai-thoat-mon phng-tien ln trang-nghiem thanh-tnh khap tat ca canh-gii Phat.  Tu-Di-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon mai lu chuyen trong bien sanh-t theo cac chung-sanh.  Tnh-Niem-Nhan Thien-Vng c giai-thoat-mon ngh nh cong-hanh ieu-phuc chung-sanh cua Nh-Lai.  Kha-Ai-Nhao-Pho-Chieu Thien-Vng c giai-thoat-mon vo-lng pho-mon a-La-Ni thng dien thuyet.  The-Gian-T-Tai-Chu Thien-Vng c giai-thoat-mon co the lam cho tat ca chung-sanh gap Phat, sanh tn-tam.  Quang-Diem-T-Tai Thien-Vng c giai-thoat-mon co the lam cho tat ca chung-sanh nghe phap tin mng ma c xuat ly.  Nhao-T-Duy-Phap-Bien-Hoa Thien-Vng c giai-thoat-mon chng nhap cong-hanh ieu-phuc cua tat ca bo-tat vo-bien vo-tan nh h-khong.  Bien-Hoa-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon bi, tr rong ln quan-sat vo-lng phien-nao cua chung-sanh.  Tinh-Tu-Am-Dieu-Trang-Nghiem Thien-Vng c giai-thoat-mon phong quang-minh hien than khan y cua Phat nhiep hoa chung-sanh.  Luc o Thanh-Tnh-Hue-Danh-Xng Thien-Vng, tha oai-lc cua Phat, quan-sat khap tat ca thien-chung Thieu-Tnh-Thien, Vo-lng-Tnh-Thien, Bien-Tnh-Thien roi noi ke rang :

Ro biet phap-tanh la vo-ngai

Hien khap mi phng vo-lng coi

Ni canh-gii Phat chang ngh ban

Khien chung ong quy bien giai-thoat.

Nh-Lai i vo-s-y

Hien trong cac coi nh vang bong

Phap-tanh rot rao khong khi sanh

Thang-Kien Thien-Vng c ngo nhap.

T vo-lng kiep tu phng-tien

Thanh-tnh cac coi khap mi phng

Phap-gii bat-ong thng nh-nh

Tnh-c Thien-Vng a to ngo.

Chung-sanh ngu-si b chng che

Mu toi thng trong sanh t

Nh-Lai day cho ao sach trong

Tu-Di-Am Vng c giai-thoat.

Ch Phat that hanh ao vo-thng

Tat ca chung-sanh khong lng c

Th-hien cac th phng-tien-mon

Tnh-Nhan Thien-Vng quan-sat ro.

Nh-Lai thng dung mon tong-tr

Nhieu nh vi-tran trong cac coi

Day bao chung-sanh khap moi ni

Pho-Chieu Thien-Vng a chng nhap.

Nh-Lai ra i rat kho gap

Qua vo-lng kiep gap mot lan

Lam cho chung-sanh hieu biet tin

T-Tai-Chu Thien a chng c.

Phat noi phap-tanh eu vo-tanh

Rong ln rat sau chang ngh ban

Khien khap chung-sanh khi long tin

Quang-Diem Thien-Vng kheo ro biet.

Tam the Nh-Lai cong-c u

Hoa-o chung-sanh bat t-ngh

Suy-ngh ni kia sanh mng vui

Nhao-Phap Thien-Vng khai dien c.

Chung-sanh chm trong bien phien-nao

Kien trc ngu-si rat ang s

Nh-Lai thng xot khien thoat ly

Hoa-Trang Thien-Vng quan-sat thay.

Nh-Lai thng phong ai quang-minh

Trong moi quang-minh vo-lng Phat

eu hien Phat-s hoa chung-sanh

Dieu-Am Thien-Vng a chng nhap.

Kha-Ai-Nhao-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon thng hng-tho vui tch-tnh ma co the hoa hien tieu-diet kho the-gian.  Thanh-Tnh-Dieu-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon tam ai bi tng-ng long hy-lac cua tat ca chung-sanh.  T-Tai-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon trong mot niem khap hien nang-lc phc-c cho tat ca chung-sanh trong vo-bien kiep.  Toi-Thang-Niem-Tr Thien-Vng c giai-thoat-mon khien khap tat ca the-gian thanh tru hoai eu nh h-khong thanh-tnh.  Kha-Ai-Nhao-Tnh-Dieu-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon a thch tin nhan giao phap cua tat ca thanh-nhn.  Thien-T-Duy-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon co the trai qua kiep so dien-thuyet ngha va phng-tien cua tat ca a.  Dien-Trang-Nghiem-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon phng-tien cung-dng tat ca Bo-Tat luc t au-Suat Thien-Cung giang-sanh.  Tham-Tham-Quang-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat bien vo-tan than-thong tr-tue.  Quang-ai-Danh-Xng Thien-Vng c giai-thoat-mon bien cong-c cua tat ca ch Phat ay u sc phng-tien xuat hien the-gian.  Toi-Thang-Tnh-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon phat sanh long tin sau a thch oi vi nguyen-lc thu trc cua Nh-Lai.  Luc o Kha-Ai-Nhao-Quang-Minh Thien-Vng, tha oai-lc cua Phat, quan sat khap tat ca thien-chung Thieu-Quang Thien, Vo-Lng-Quang Thien, Quang-Am Thien roi noi ke rang :

Toi nh Nh-Lai thu trc tu

Knh th cung-dng vo-bien Phat

Nh hanh thanh-tnh tnh tam xa

Tha Phat oai-than nay ieu thay.

Than Phat vo-tng la cau nhiem

Thng tru t-bi luon xot thng

The-gian u-kho eu khien tr

Dieu-Quang Thien-Vng c giai-thoat.

Phat-phap rong ln khong ngan me

Tat ca quoc-o hien vao trong

Coi kia thanh hoai eu chang ong

T-Tai-Am-Vng mon giai-thoat.

Nh-Lai than-lc khong ai sanh

Hien khap mi phng coi rong ln

Trang-Nghiem Thanh-Tnh thng hien tien

Niem-Tr Thien-Vng a chng c.

Vi-Tran so coi khap mi phng

Co bao nhieu Phat eu th knh

Nghe phap dt nhiem chang luong cong

Dieu-Am Thien-Vng a chng nhap.

Phat trong vo-lng vo-so kiep

Din thuyet phng tien khong ai hn

Phat-phap vo-cung cung vo-bien

Thien-T Thien-Vng a c thay.

Nh-Lai than-bien vo-lng mon

Mot niem hien tat ca cho

Giang-sanh thanh-ao phng-tien ln

La mon giai-thoat cua Nghiem-Am.

Than-lc gia-ho hay din-thuyet

Va hien than-thong cua ch Phat

Lam cho thanh-tnh theo can c

Quang-Am Thien-Vng a c chng.

Nh-Lai tr-hue khong ngan me

The-gian khong sanh khong nhiem trc

T tam ng vat khap hien tien

Danh-Xng Thien-Vng a c ngo.

Phat xa tu tap bo-e hanh

Cung-dng thap-phng tat ca Phat

trc ch Phat phat ao tam

Toi-Thang Thien-Vng a thay biet.

Thi-Kh-Pham-Vng c giai-thoat-mon tru khap trong ao-trang mi-phng thuyet-phap cho that hanh thanh-tnh khong nhim trc.  Hue-Quang-Pham-Vng c giai-thoat-mon khien tat ca chung-sanh nhap chanh-thien-nh.  Thien-T-Hue-Quang-Minh Pham-Vng c giai-thoat-mon vao khap tat ca phap bat t-ngh.  Pho-Van-Am Pham-Vng c giai-thoat-mon vao tat ca bien am thinh cua ch Phat.  Quan-The-Ngon-Am-T-Tai Pham-Vng c giai-thoat-mon co the ghi nh phng-tien giao-hoa tat ca chung-sanh cua Bo-Tat. Tch-Tnh-Quang-Minh-Nhan Pham-Vng c giai-thoat-mon hien tat ca tng nghiep bao the-gian eu sai khac.  Pho-Quang-Minh Pham-Vng c giai-thoat-mon tuy pham loai sai khac cua tat ca chung-sanh eu hien than ra trc ho e ieu-phuc.  Bien-Hoa-Am Pham-Vng c giai-thoat-mon tru canh-gii hanh tng tch-diet thanh-tnh cua tat ca phap.  Quang-Dieu-Nhan Pham-Vng c giai-thoat-mon oi vi tat ca coi hu-lau khong chap-trc, khong y ch, khong ngan me, thng sieng xuat-hien.  Duyet-Y-Hai-Am Pham-Vng c giai-thoat-mon thng t-duy quan-sat vo-tan phap.  Luc o Thi-Kh ai-Pham-Vng tha oai-lc cua Phat quan-sat khap tat ca thien-chung Pham-Chung Thien, Pham-Phu Thien, ai-Pham Thien, roi noi ke rang :

Than Phat thanh-tnh thng tch diet

Quang-minh choi sang khap the-gian

Khong tng khong hanh khong hnh bong

V nh may noi gia khong-gian.

Phat-than nh vay canh-gii nh

Tat ca chung-sanh khong the lng

Th-hien phng-tien kho ngh ban

Hue-Quang Thien-Vng a ngo c

The-gii vi-tran bien phap-mon

Mot li dien thuyet khong con sot

Kiep-hai nh vay noi khong cung

Thien-T Pham-Vng c giai-thoat.

Vien-am ch Phat khap the-gian

Chung-sanh tuy loai eu c hieu

Nhng ni am-thinh vo-phan-biet

Pho-Am Pham-Vng ngo nh vay.

Bao nhieu ch Phat trong ba i

Hng en phng-tien bo-e hanh

Tat ca eu hien ni Phat-than

Am-T-Tai Vng mon giai-thoat.

Tat ca chung-sanh nghiep sai khac

Tuy cho nhn-cam eu khac nhau

The-gian nh vay Phat hien eu

Tch-Tnh-Quang Vng c ngo-nhap.

Vo-lng phap-mon eu t-tai

ieu-phuc chung-sanh khap mi phng

Cung chang phan-biet ni trong ay

Pho-Quang Thien-Vng a ro biet.

Phat than vo-tan nh h-khong

Vo-tng vo-ngai khap mi phng

Nh-huyen nh-hoa khap ng hien

Bien-Hoa Am-Vng a ngo c.

Than-tng Nh-Lai khong ngan me

Tr-hue am-thinh cung nh the

Hien than vo-trc the-gian

Quang-Dieu Thien-Vng a chng nhap.

Phap-Vng an-tru cung Dieu-phap

Phap-than quang-minh soi tat ca

Phap-tanh vo-tng khong g bang

Hai-Am Pham-Vng c giai-thoat.

T-Tai Thien-Vng c giai-thoat-mon hien tien thanh-thuc vo-lng chung-sanh t-tai.  Thien-Muc-Chu Thien-Vng c giai-thoat-mon quan-sat s vui cua tat ca chung-sanh lam cho ho c vao canh-gii vui cua thanh-nhn.  Dieu-Bu-Trang-Quan Thien-Vng c giai-thoat-mon tuy theo nhng cho muon hieu biet cua chung-sanh lam cho ho that hanh.  Dung-Manh-Hue Thien-Vng c giai-thoat-mon khap nhiep tat ca ngha dien-thuyet v tat ca chung-sanh.  Dieu-Am-Cu Thien-Vng c giai-thoat-mon ghi nh ai-t rong ln cua Nh-Lai tang tan cong-hanh cua t-mnh.  Dieu-Quang-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon th-hien ai-bi dt tr tat ca trang kieu-man.  Tch-Tnh-Canh Thien-Vng c giai-thoat-mon ieu-phuc tam san hai cua tat ca the-gian.  Dieu-Luan-Trang-Nghiem-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon tuy s ngh nh eu en pho hoi ni ao-trang cua vo-bien ch Phat mi phng.  Hoa-Quang-Hue Thien-Vng c giai-thoat-mon tuy tam niem cua chung-sanh khap hien thanh chanh-giac.  Nhn-a-La-Dieu-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon oai-lc t-tai ln vao khap tat ca the-gian.  Luc o T-Tai Thien-Vng tha oai-lc cua Phat quan-sat khap tat ca Tha-Hoa-T-Tai Thien-Chung roi noi ke rang :

Phat-than cung khap ong phap-gii

Khap ng chung-sanh eu hien tien

Cac th giao-mon thng day trao

Ni phap t-tai hai khai ngo.

The-gian cho co cac ieu vui

Thanh tch-diet lac la hn het

Tru trong phap-tanh ln menh-mong

Dieu-Nhan Thien-Vng quan-sat thay.

Nh-Lai xuat hien khap mi phng

Theo tam chung-sanh ma thuyet phap

Tat ca long nghi eu dt tr

Dieu-Trang Thien-Vng c giai thoat.

Ch Phat khap ni dien phap mau

Nhng phap a noi vo-lng kiep

Hay noi het ca ni mot li

Dung-Manh Thien-Vng a ro biet.

c t rong ln cua the-gian

Chang bang may long cua c Phat

T-tam cua Phat nh h-khong

Dieu-Am Thien-Vng a c ngo.

Nui cao nga-man cua chung-sanh

Phat-lc dt tr khong con sot

Cong-dung ai-bi cua Nh-Lai

Quang-Trang Thien-Vng c giai-thoat.

Hue-Quang thanh-tnh khap the-gian

Nhng ngi c thay tr si ac

Cac ng ac-ao cung c la

Tnh-canh Thien-Vng c to ngo.

Anh-sang chan long hay dien thuyet

Hien ch Phat ong so chung-sanh

Tuy cho thch a eu c nghe

Nghiem-Trang Thien-Vng mon giai thoat.

Nh-Lai t-tai chang he lng

Phap-gii h-khong eu ay khap

Tat ca chung hoi thay ro rang

Hoa-Quang Thien-Vng chng nhap c.

Vo-lng vo-bien bien ai kiep

Hien khap mi phng ma thuyet-phap

Cha tng thay Phat co en i

Dieu-Quang Thien-Vng a to ngo.

Thien-Hoa Thien-Vng c giai-thoat-mon khai th tat ca than lc bien-hoa.  Tch-Tnh-Am-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon ri bo tat ca phan duyen.  Bien-Hoa-Lc-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon tr diet tam si-am cua tat ca chung-sanh cho ho c ay tr-hue.  Trang-Nghiem-Chu Thien-Vng c giai-thoat-mon th-hien vo-bien am-thinh va y.  Niem-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon ro biet vo-tan tng phc-c cua tat ca ch Phat.  Toi-Thng-Van-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon biet khap th lp thanh hoai cua tat ca kiep qua-kh.  Thang-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon khai-ngo tr-tue tat ca chung-sanh.  Dieu-Ke Thien-Vng c giai-thoat-mon phong-quang khap en h-khong gii mi phng.  Hy-Hue Thien-Vng c giai-thoat-mon sc tinh-tan tat ca cong viec lam khong ai pha-hoai c.  Hoa-Quang-Ke Thien-Vng c giai-thoat-mon biet tat ca chung-sanh tao nghiep tho bao.  Pho-Kien-Thap-Phng Thien-Vng c giai-thoat-mon th-hien bat t-ngh than hnh chung-sanh sai khac.  Luc o Thien-Hoa Thien-Vng, tha oai-lc cua Phat, quan-sat khap tat ca Hoa-Lac-Thien-Chung roi noi ke rang :

The-gian nghiep-tanh chang ngh ban

Phat v quan-me eu khai-th

Kheo noi ly chn-that nhn-duyen

Tat ca chung-sanh nghiep sai khac.

Cac mon quan Phat vo-s-Hu

Mi phng tm cau bat-kha-ac

Phap-tanh th-hien khong chn that

Tch-Am Thien-Vng thay phap nay.

Cong hanh Phat vo-lng kiep

V dt si-me cho the-gian

Nen dung tnh-quang thng chieu soi

Lc-Quang Thien-Vng a c ngo.

Am-thinh vi-dieu cua the-gian

Khong the sanh c tieng cua Phat

Phat dung mot tieng khap mi phng

Trang-Nghiem Thien-Vng mon giai-thoat.

Bao nhieu phc-lc cua the-gian

Chang bang mot tng ni than Phat

Phc-c cua Phat ong h-khong

Niem-Quang Thien-Vng a c thay.

Tam the co nhieu vo-lng kiep

Bao nhieu hnh tng thanh cung hoai

Hien u ni trong chan long Phat

Van-Am Thien-Vng a ro biet.

Thap-phng h-khong co the lng

Chan long cua Phat khong lng c

Nh vay vo-ngai bat t-ngh

Dieu-Ke Thien-Vng a to ngo.

Phat trong vo-lng kiep qua-kh

Rong t-tai ay u ba-la-mat

Tinh-tan that hanh khong moi nham

Hy-Hue Thien-Vng a c biet.

Nhn-duyen nghiep-tanh bat t-ngh

Phat v the-gian eu dien-thuyet

Phap-tanh thanh-tnh von khong nh

Hoa-Quang Thien-Vng ngo nhap c.

Ong nen quan Phat mot chan long

Tat ca chung-sanh trong o

Chung cung chang en cung chang i

Pho-Kien Thien-Vng a hieu biet.

Tri-Tuc Thien-Vng c giai-thoat-mon tat ca Phat xuat the eu vien-man phap-luan giao-hoa.  Hy-Lac-Hai-Ke Thien-Vng c giai-thoat-mon than-quang-minh thanh-tnh khap h-khong gii.  Toi-Thang-Cong-c-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon nguyen-hai thanh-tnh tieu-diet kho the-gian.  Tch-Tnh-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon khap hien than thuyet phap.  Thien-Muc Thien-Vng c giai-thoat-mon khap thanh-tnh tat ca chung-sanh gii.  Bu-Phong-Nguyet Thien-Vng c giai-thoat-mon tang vo-tan thng hien-tien giao-hoa khap the-gian.  Dung-Kien-Lc Thien-Vng c giai-thoat-mon khai-th tat ca canh-gii chanh-giac cua ch Phat.  Kim-Cang-Dieu-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon kien-co tam bo-e cua chung-sanh lam cho khong h-hoai.  Tinh-Tu-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon ch Phat xuat the eu than can quan-sat phng-tien ieu phuc chung-sanh.  Dieu-Trang-Nghiem Thien-Vng c giai-thoat-mon mot niem biet ro tam chung-sanh tuy c ng-hien.   Luc o Tri-Tuc Thien-Vng, tha oai-lc Phat, quan-sat khap tat ca au-Suat-a Thien-Chung roi noi ke rang :

Nh-Lai rong ln khap phap-gii

Vi cac chung-sanh eu bnh-ang

Khap ng quan-sanh xien phap mau

Khien vao phap nan-t thanh-tnh.

Tat ca ch Phat eu en hop

Cung knh nghe phap lai cung-dng

Tinh-Tu-Trang Vng a c thay.

Chung-sanh tam-hai chang ngh ban

Khong tru khong nng cung khong ong

Phat ni mot niem thay ro-rang

Dieu-Trang-Nghiem Vng kheo ro biet.

Thi-Phan Thien-Vng c giai-thoat-mon phat khi thien-can cua chung-sanh khien ho la han u-nao.  Dieu-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon vao khap tat ca canh-gii.  Vo-Tan-Hue-Cong-c-Trang Thien-Vng c giai-thoat-mon sc ai-bi dt tr tat ca kho hoan.  Thien-Hoa-oan-Nghiem Thien-Vng c giai-thoat-mon ro biet tam cua tat ca chung-sanh trong ba i.  Tong-Tr-ai-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon a-la-ni quang-minh ghi nh tat ca phap khong quen mat.  Bat-T-Ngh-Hue Thien-Vng c giai-thoat-mon phng-tien bat t-ngh kheo vao t-tanh cua tat ca nghiep.  Luan-Te Thien-Vng c giai-thoat-mon phng-tien chuyen-phap-luan thanh-thuc chung-sanh.  Quang-Diem Thien-Vng c giai-thoat-mon quang-ai-nhan quan-sat khap chung-sanh ma en ieu-phuc.  Quang-Chieu Thien-Vng c giai-thoat-mon sieu-xuat tat ca nghiep-chng chang thuan theo cho lam cua ma.  Pho-Quan-Sat-ai-Danh-Xng Thien-Vng c giai-thoat-mon kheo day bao tat ca thien-chung khien that hanh tam thanh-tnh.  Luc o Thi-Phan Thien-Vng, tha oai-lc cua Phat, quan-sat khap tat ca Da-Ma Thien-Chung roi noi ke rang :

Phat ni vo-lng kiep lau xa

a can the-gian bien u-nao

M rong ao ly-tran sach trong

Soi sang chung-sanh en tr-hue.

Nh-Lai phap-than rat rong ln

Thap-phng bien-te bat-kha-ac

Tat-ca phng-tien khong the lng

Dieu-Quang Thien-Vng tr kheo nhap

Sanh lao bnh t, u bi kho

Bc ngat the-gian khong tam dt

Nh-Lai xot thng nguyet dt tr

Vo-Tan Thien-Vng a to ngo.

Phat tr nh-huyen khong chng-ngai

Ni tat ca phap eu thau suot

Vao trong tam-hanh cua chung-sanh

Canh-gii cua Thien-Vng Thien-Hoa.

Tong-Tr bien-te bat-kha-ac

Bien-tai ai-hai cung vo-tan

Hay chuyen thanh-tnh dieu phap-luan

ai-Quang Thien-Vng mon giai-thoat.

Nghiep-tanh rong ln khong cung tan

Tr-Hue giac ngo kheo khai-th

Tat ca phng-tien bat t-ngh

Bat-T-Ngh Vng c ngo nhap.

Chuyen bat-t-ngh dieu-phap-luan

Hien-th tu tap bo-e-ao

Dt han cac kho cua chung-sanh

Luan-Te Thien-Vng mon phng-tien.

Nh-Lai chn-than von khong hai

Tuy hnh the-gian khap ng hien

Chung-sanh eu thay trc mnh

Canh-gii nay Diem-Thien a chng.

Chung-sanh mot phen thay c Phat

Tat ca nghiep-chng se tr sach

La cac nghiep ma tron khong tha

La ao s-hanh cua Quang-Chieu.

Tat ca chung-hoi nh ai-hai

Phat ng trong o rat oai-dieu

Khap ri phap vu nhuan chung-sanh

Danh-Xng Thien-Vng c giai-thoat.

Thch-Ca-Nhn-a-La Thien-Vng c giai-thoat-mon ghi nh ch Phat ba i xuat the nhan en quoc-o thanh hoai eu thay ro rat vui-mng.  Pho-Xng-Man-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon co the lam cho sac than cua Phat rat thanh-tnh rong ln the-gian khong g sanh bang.  T-Muc-Bu-Ke Thien-Vng c giai-thoat-mon t van khap che trum.  Bu-Quang-Trang-Danh-Xng Thien-Vng c giai-thoat-mon hang thay Phat hien cac th than hnh tng oai-c trc tat ca the-chu.  Phat-Sanh-Hy-Lac-Ke Thien-Vng c giai-thoat-mon biet thanh ap cung ien cua tat ca chung-sanh t phc-nghiep nao cam ra. oan-Chanh-Niem Thien-Vng c giai-thoat-mon khai-th cong-viec thanh-thuc chung-sanh cua ch Phat.  Cao-Thang-Am Thien-Vng c giai-thoat-mon biet tng kiep thanh, kiep hoai, chuyen biet cua tat ca the-gian.  Thanh-Tu-Niem Thien-Vng c giai-thoat-mon ghi nh hanh ieu-phuc chung-sanh cua v-lai Bo-Tat.  Tnh-Hoa-Quang Thien-Vng c giai-thoat-mon ro biet nhn-duyen khoai-lac cua tat ca ch thien.  Tr-Nht-Nhan Thien-Vng c giai-thoat-mon khai-th thien-can tho sanh cua tat ca Thien-T khien khong me lam.  T-Tai-Quang-Minh Thien-Vng c giai-thoat-mon khai ngo tat ca thien-chung dt han cac ieu nghi.  Luc o Thch-Ca-Nhn-a-La Thien-Vng, tha oai-lc cua Phat, quan-sat khap tat ca ao-Li thien-chung roi noi ke rang :

Toi nh tat ca tam-the Phat

Bao nhieu canh-gii eu bnh-ang

Cac quoc-o kia hoai hoac thanh

Oai-than cua Phat eu c thay.

Phat-than rong ln khap mi phng

Tng-hao quan-sanh eu li-ch

Quang-minh choi sang khap moi ni

ao nay, Pho-Xng a c thay.

ai-t phng-tien cua Nh-Lai

Kiep xa tu hanh rat thanh-tnh

Hoa ao chung-sanh that vo-bien

Bu-Ke Thien-Vng a to ngo.

Toi nh cong-c cua Phap-Vng

Tren het trong i khong ai sanh

Phat sanh quang-ai hoan-h tam

Bu-Quang Thien-Vng c giai-thoat.

Phat biet nghiep lanh cua chung-sanh

Cac th thang-nhn sanh ai-phc

ieu khien hien hien khong co tha

H-Ke Thien-Vng a c thay.

Ch Phat xuat hien khap mi phng

Tat ca the-gian eu cung khap

Quan-sat ieu-phuc tam chung-sanh

Chanh-Niem Thien-Vng a to ngo.

Nh-Lai tr than mat rong ln

Vi-Tran the-gii eu thay suot

Nh vay cung khap ni mi phng

Thang-Am Thien-Vng c giai-thoat.

Phat-t that hanh hanh bo-e

Chan long cua Phat eu hien u

So kia vo-lng bat-t-ngh

Thanh-Niem Thien-Vng a thay ro.

The-gian tat ca s an vui

Tat ca eu do Phat xuat-the

Nh-Lai cong-c bat-t-ngh

Hoa-Quang Thien-Vng mon giai-thoat.

Neu niem Nh-Lai chut cong-c

Nhan en mot niem tam knh ngng

Lo s ac-ao eu dt tr

Tr-Nhan Thien-Vng c to ngo.

Trong phap tch-diet ai than-thong

Tuy chung-sanh tam eu khap ng

Bao nhieu nghi hoac khien dt tr

Quang-Minh Thien-Vng a chng c.

Nht-Thien-T c giai-thoat-mon tnh-quang chieu khap mi phng chung-sanh tan kiep v-lai thng lam li ch.  Quang-Diem-Nhan Thien-T c giai-thoat-mon dung tat ca tuy loai ng-than khai ngo chung-sanh lam cho vao bien tr-hue.  Tu-Di-Quang-Hoan-H-Trang-Thien-T c giai-thoat-mon lam chua tat ca chung-sanh khien sieng tu vo-bien cong-c thanh-tnh.  Tnh-Bu-Nht Thien-T c giai-thoat-mon tu tat ca kho-hanh tham-tam hoan-h.  Dung-Manh-Bat-Thoi-Chuyen-Thien-T c giai-thoat-mon quang-minh vo-ngai soi khap khien tat ca chung-sanh c them tinh sang.  Dieu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon tnh-quang chieu khap than chung-sanh khien sanh long vui mng tin hieu.  Toi-Thang-Trang-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon quang-minh chieu khap tat ca the-gian khien thanh-tu nhng cong-c vi-dieu.  Bu-Ke-Pho-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon bien ai-bi hien vo-bien canh-gii cac th sac tng trang-nghiem.  Quang-Minh-Nhan Thien-T c giai-thoat-mon lam cho chung-sanh c phap-nhan thanh-tnh thay tang phap-gii.  Tr-c Thien-T c giai-thoat-mon phat-sanh tam thanh-tnh tng-tuc lam cho chang h hoai.  Pho-Van-Hanh-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon pho-van-nht-cung-ien chieu-thap-phng chung-sanh khien viec lam c thanh-tu.  Luc o, Nht Thien-T tha oai-lc cua Phat quan-sat khap tat ca chung Nht-Thien-T roi noi ke rang :

Tr-hue-quang Nh-Lai rong ln

Chieu khap mi phng cac quoc-o

Chung-sanh eu thay c Nh-Lai

ieu phuc quan-me nhieu phng-tien.

Nh-Lai sac tng that vo-bien

Hien than theo long chung-sanh thch

Khap m tr-hue cho the-gian

Diem-Nhan Thien-T quan-sat thay.

Phat-than vo-t khong ai bang

Quang-minh chieu sang khap mi phng

La bc vo-thng hn tat ca

Phap-mon nh vay Hoan-H c.

V li cho i tu kho-hanh

Qua lai cac coi vo-lng kiep

Quang-minh bien-tnh nh h-khong

Tnh-Bu Thien-T a c biet.

Phat din dieu-am khong chng-ngai

Cung khap mi phng cac quoc-o

eu sung phap-v li quan-sanh

Phng-tien nh ay Dung-Manh ro.

Phong quang-minh ln bat-t-ngh

Thanh-tnh tat ca loai ham-thc

eu khien phat sanh tin hieu sau

Hoa-Am Thien-T c ngo nhap.

The-gian cho co nhng quang-minh

Chang bang anh-sang chan long Phat

Phat quang nh vay bat-t-ngh

Thang-Trang Thien-T c giai-thoat.

Tat ca ch Phat phap nh vay

Ngoi coi bo-e thanh chanh-giac

Khien ke ta ac ve ng lanh

Bu-Ke Thien-T thay nh vay.

Chung-sanh ngu-si kho toi tam

V muon cho ho c tnh-nhan

Nen Phat v ho thap hue-ang

Thien-Muc Thien-T quan-sat thay.

ang t-tai phng-tien giai-thoat

Neu ai c gap cung mot lan

Phc nay giup ho lan chng qua

Phng-tien tren ay Tr-c c.

Vo-lng mon trong mot phap-mon

Vo-lng ngan kiep noi nh vay

Dien-thuyet phap-mon ngha nhiem-mau

Pho-Van-Quang Thien a hieu ro.

Nguyet Thien-T c giai-thoat-mon tnh-quang chieu khap phap-gii nhiep hoa chung-sanh.  Hoa-Vng-Ke-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon quan-sat tat ca chung-sanh khien ho vao khap vo-bien phap.  Chung-Dieu-Tnh-Quang Thien-T c giai-thoat-mon ro biet tam niem phan-duyen cua tat ca chung-sanh.  An-Lac-The-Gian-Tam Thien-T c giai-thoat-mon em s vui bat-t-ngh cho tat ca chung-sanh.  Tho-Vng-Nhan-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon tuy thi thu ho khien c thanh-tu nh nong-gia gieo giong.  Xuat-hien-Tnh-Quang Thien-T c giai-thoat-mon t-bi cu-ho tat ca chung-sanh khien ho c thay nhng s tho kho tho vui.  Pho-Du-Bat-ong-Quang Thien-T c giai-thoat-mon co the cam mat nguyet thanh-tnh hien khap mi phng.  Tinh-Tu-Vng-T-Tai Thien-T c giai-thoat-mon khai-th tat ca phap nh huyen nh h-khong vo-tng khong t-tanh.  Tinh-Giac-Nguyet Thien-T c giai-thoat-mon v khap tat ca chung-sanh khi cong-dung ln.  ai-Oai-c-Quang-Minh Thien-T c giai-thoat-mon dt tat ca nghi hoac.  Luc o Nguyet Thien-T tha oai-lc cua Phat quan-sat khap tat ca ch thien trong nguyet cung-ien roi ke rang :

Phat phong quang-minh khap the-gian

Chieu sang mi phng cac quoc-o

Chuyen phap rong ln bat-t-ngh

Pha han chung-sanh nghiep si-am.

Canh-gii vo-bien lai vo-tan

Trong vo-lng kiep thng khai-th

Than-lc t-tai o quan-sanh

Hoa-Ke nh vay quan-sat Phat.

Tam niem chung-sanh niem niem khac.

Phat tr rong ln eu ro biet

Thuyet phap cho ho c vui mng

Dieu-Quang Thien-T c giai thoat.

Chung-sanh khong co that an vui

Me chm ac ao tho s kho

Nh-Lai day ho phap-tanh-mon

Lac-Tam Thien-T suy gam thay.

Nh-Lai hy-hu ai-t-bi

V li chung-sanh vao cac coi

Thuyet phap khuyen ho khien lam lanh

Nhan-Quang Thien-T a ro biet.

The-Ton khai-th phap quang-minh

Phan biet the-gian cac nghiep tanh

Cho lam thien ac khong mat h

Tnh-Quang Thien-T long vui ep.

Phat la cho nng tat ca phc

V nh a-cau gn cung-ien

Kheo truyen ao mau rat an-vui

Phng-tien nh ay Bat-ong thay.

La tr sang ln cung phap-gii

Hien hnh vo so ong chung-sanh

M bay chan-that v muon loai

Tinh-Tu-Vng Thien c to-ngo.

Phat nh h-khong khong t-tanh

V li chung-sanh hien the-gian

Tng-hao trang-nghiem nh bong hnh

Tnh-Giac Nguyet-Thien thay nh vay

Chn long than Phat dien thinh Am

May phap the-gian che trum khap

Ngi thay ke nghe eu vui mng

ai-Oai-c Thien c giai thoat.

 

 

 

Up