Home | Geschiedenis | Folklore | Wicca | Magie | Divinatie | Healing | Para | Bronvermelding

Telekinese

Intro

Er zijn slechts weinig mensen die met behulp van gedachtekracht voorwerpen kunnen doen bewegen. Gedachtekracht mag dan wel een sterke kracht zijn, maar op materieel gebied presteert het laag. Het telekinetisch vermogen is dan ook een twijfelachtig paranormaal fenomeen.

Materieel & energetisch

Een kracht uitoefenen op een bal door er tegen aan te schoppen, is voor de mens niet moeilijk. Door spierkracht zal de bal een vaart mee krijgen en zich zo verplaatsten. Dezelfde bal met behulp van gedachtekracht (ook wel wilskracht genoemd) verplaatsen is heel andere koek. Simpel weg omdat je hier materiŽle krachten en energetische krachten probeert te combineren. Je probeert de energetische kracht dezelfde werking te geven als "de materiele" spierkracht.

Grote kracht

Logischerwijs vereist dit een sterke wil en uiterste concentratie, om de bal ook maar enkele millimeters, hooguit centimeters te verplaatsen. Je zou het dus af kunnen schrijven op andere krachten die het werk voor je deden, denk aan de wind die een klein, ongemerkt briesje opzette en zo de bal verplaatste.

Gave

Toch zijn er mensen die deze gave van nature bezitten. Het begint bij sommige dat voorwerpen vanzelf bewegen, hetzij miniem. Dan ontdekken ze dat als er aan denken hoe een voorwerp zich verplaatst, het voorwerp ook daadwerkelijk verplaatst. Er zijn mensen die zelfs beweren dingen te kunnen laten verdwijnen. Zo was er eens iemand die met zijn telekinetische gaven een pingpongballetje liet zweven. Doordat het balletje in de lucht zacht steeds harder ging trillen, verdween het gewoon. Door niet meer te focussen, werd het balletje weer zichtbaar, ging minder hard trillen en viel op de grond. Veel mensen zullen dit een onwaarschijnlijk verhaal vinden en zullen het afschrijven als een broodjeaap. Dit kun je ze ook niet kwalijk nemen. Hoeveel mensen ken je tenslotte die voorwerpen kunnen verplaatsen via hun gedachten? (Ook voor de Charmed fans onder ons is dit een retorische vraag!)

Uri Geller

Jawel, we hebben 1 naam kunnen noemen. Uri Geller, de IsraŽlier die lepels en metaal kon buigen. Het is niet in zijn geheel duidelijk wat nou waar was en wat niet. Onder strenge controle werden zijn proeven gehouden en hij slaagde met vlag en wimpel. Maar soms was het ook nep; er werd gebruik gemaakt van goocheltrucs, wat soms ook duidelijk zichtbaar was. Nu is het niet zo interessant om verder te gaan over het feit of Uri Geller daadwerkelijk telekenetische gaven had. Het is veel interessanter dat er na een tv-uitzending van Geller, er honderden kinderen en enkele volwassen meldden dat zij dezelfde prestaties konden leveren. Veel van deze mensen werden in Engeland of Frankrijk getest en bleken dan ook geen goochelaars te zijn.

Inspanning - afslanken doe je zo!

Met het Russische meisje Kulagina heeft men vele tests uitgevoerd. Zij was een bijzondere jonge dame die ondermeer over telekinetische gaven beschikte. Bij de experimenten met Kulagina bleek dat telekinese ongelooflijk veel energie van het menselijk lichaam vraagt. Haar hartslag bereikte soms toppunten van wel 240 slagen per minuut! Haar bloedsuikergehalte bleek na een sessie gestegen te zijn en ze verloor ook behoorlijk wat gewicht: anderhalf kilo na 1 sessie! Niet alleen haar fysiekelichaam had behoorlijk wat te voorduren, ook haar energetischlichaam was aan verandering onderhevig. Zo werden er ongewoon hoge elektrostatische en magnetische velden rondom haar geconstateerd.

Training

Ondanks dat onze simpele pogingen, die soms maanden lang, dagelijkse oefeningen kosten, geen vruchten afwerpen, schijnt het toch mogelijk te zijn om telekinese aan te leren. De Russische natuurkundige Victor Adamenko heeft daarvoor een methode ontwikkeld.
Hij begon met het verplaatsen van licht material, zoals piepschuim en pinda's, door middel van statische elektriciteit. Langzaam aan gebruikte hij steeds zwaardere voorwerpen en uiteindelijk voorwerpen die geaard waren, waardoor statische elektriciteit geen invloed zou hebben. Toch lieten zijn studenten de voorwerpen over de tafel dansen.

Telekinese?

Nu is de grote vraag "pasten Adamenko's studenten telekinese toe, of was het iets anders dat de voorwerpen deed bewegen"?
Veel mensen zal het waarschijnlijk weinig kunnen schelen. Ze zullen het pas geloven zodra ze het met eigen ogen gezien hebben, het liefst van een bekende die ze vertrouwen en die niet zou liegen. Als een vreemde het toe zou passen, dan neemt het de ongeloof en twijfel nog niet weg, omdat het dan wel weer afgeschreven wordt op toeval of bedrog.
Als het dan toch een kwestie van geloof, vertrouwen en wilskracht is. Zou het dan helpen als we er gewoon allemaal in gingen geloven? Zou het ons dan lukken? Zou dat dan bij iedereen de scepsis wegnemen? Helaas zullen we dat nooit weten, tot zich misschien een nieuwe (ťchte) Uri Geller voordoet die laat zien dat het allemaal geen bedrog is...