Home | Geschiedenis | Folklore | Wicca | Magie | Divinatie | Healing | Para | Bronvermelding

Divinatie

Divinatie wil zeggen 'het vermogen te voorspellen'.
Dit kan op velerlei manieren. Misschien wel op te veel manieren!
Enkele van deze manieren staan hier beschreven.

Astronomie 
Numerologie

28471881406f2a7dd1f90.gif