Home | Geschiedenis | Folklore | Wicca | Magie | Divinatie | Healing | Para | Bronvermelding

Heksen & Magie

Definitie

Magie : aanroepen van bovennatuurlijke krachten om jezelf of anderen voordeel/nadeel te bezorgen

 

Witte Magie : is nooit in het nadeel voor iemand, het is om mensen mee te helpen.

Zwarte Magie : is in voordeel van gebruiker, maar meestal in nadeel van anderen.

 

Heksen : mensen die veel in contact met de natuur staan en dat van magie gebruiken is wel goed

gothicangelstatue.jpg