Home | Geschiedenis | Folklore | Wicca | Magie | Divinatie | Healing | Para | Bronvermelding

Wicca

wicca2.jpg

Intro

Hekserij van nu lijkt totaal niet op de hekserij die de Kerk zich inbeeldde in de Middeleeuwen. Zij heeft niets te maken met Satan, orgieŽn en rituele moorden. Sterker nog, het negatieve komt weinig voor, en wordt, als het aanwezig is, veelal omgezet in positiviteit.
Moderne hekserij heeft als doel het herstellen van de band met de natuur; het eenzijn met de natuur. Deze moderne heksen vieren seizoensveranderingen, die ze niet alleen in de natuur tegen komen, maar ook in zichzelf.

Religie

Wicca is (behalve op dit moment enigszins een hype) een religie en behoort tot het paganisme, ofwel de natuurreligies. Een paganist is een heiden. Men heeft het dan over iemand die niet in "de ware God" gelooft (de christelijke god) maar een religie aanhangt die dicht bij de natuur staat.
Aanhangers van Wicca, zogeheten Wiccans, proberen eenheid en ballans te vinden met de natuur. Dat doen zij bijvoorbeeld door de natuur te vereren in feesten, hun omgeving schoon te houden en op te komen voor natuur- en dierbeschermende organisaties.
Wicca kent vele veschillende tradities, die soms sterk van elkaar kunenn verschillen. Hier kun je dan ook een algemeen beeld vinden van Wicca. Bedenk wel dat dit in een andere traditie dus heel anders zou kunnen zijn. Onder het kopje tradities, kun je specifiekere informatie vinden.
Pentagram

Goden

Binnen de Wicca vereert men de natuur, die wordt gepersonifiŽerd als de God en de Godin.
Ondanks dat ze vaak aangeduid worden met goden, is dit niet de juiste betiteling. Je zou het kunnen zien als de polariteit van energie: positief en negatief, het mannelijke en het vrouwelijke, Ying en Yang. Dit is een van de beginselen van Wicca: alles is even belangrijk.

De Godin De God en de Godin zijn niet (zoals de christelijke God) onsterfelijken die op een wolkje zweven. Of (zoals bij de Grieken) onsterfelijken die op mensen lijken en zich onder de mensen bevinden.
Ze worden slechts gepersonifiŽerd, omdat het moeilijk is om je alleen maar energie voor te stellen. Ze staan namelijk voor bepaalde aspecten van de natuur en van jezelf. Veel mensen vinden het dan moeilijk om die aspecten als energieŽn te zien. Zie en vereer ze als goden en het wordt een stuk makkelijker!
De Godin representeert de aarde en de maan. De God de cyclus van het leven.
Zonder God geen leven, zonder de Godin geen aarde om op te leven.
Respecteer dus alles wat leeft!
De God en de Godin hebben vele namen, aspecten en worden op vele manieren afgebeeld.

Heksen

Iemand die in God gelooft heet een christen. Iemand die in Allah gelooft heet een Islamiet. Maar hoe heet dan iemand die in de natuur gelooft?
De woorden paganist en heiden zijn al gevallen, maar niet iedereen die aan Wicca doet noemt zich zo. Velen noemen zich "gewoon" Wicca, Wiccan of heks.
De meeste mensen krijgen bij heksen meteen vreemde ideeŽn. Het algemene beeld dat mensen van heksen hebben is dan ook volledig fictie. Hollywood en Disney hebben hier een grote rol in gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan de film The Craft en aan Sneeuwwitje. In Hollywood films zijn heksen altijd een vrouw en zeer aantrekkelijk. In sprookjes zijn heksen ook vrouw, maar vaak lelijke, gemene oude vrouwtjes! Dit is absoluut niet een realistische beeld. Je kan dan dus zelf wel nagaan dat heksen niet op bezemstelen vliegen, ze geen enge brouwsels van padden, kikkers en vleermuizen maken en ook lang niet allemaal alleen maar zwarte kleding of gothicachtige kleding dragen. Het ergste misverstand is eigenlijk wel dat mensen denken dat heksen Satan aanbidden!
Maar wat zijn heksen of deze zogenaamde Wiccans dan wel?
Het zijn gewoon alledaagse mensen, met een andere, vaak spirituelere kijk op het leven. Het zijn zowel mannen als vrouwen en nauw met de natuur verbonden.
Zelfs je buurman, klasgenoot of collega zou een heks kunnen zijn! Heks ben je niet van buiten maar van binnen.


Basisregel

Wicca is een erg vrije religie: er zijn geen regels waar je je aan hebt te houden en er bestaan ook geen heilige geschriften die je vertellen wat goed en kwaad is.
Als je als Wiccan door het leven wil gaan, dan betekent dat dat je zťlf verantwoordelijk bent voor je acties. Jij bepaalt namelijk wat goed en kwaad is, wat je wel en niet kan, dan wel mag doen.
Ondanks dat de Wicca zo vrij is, vinden velen dat je je wel aan de basisregel moet houden.
Deze regel staat in de
Wiccan Rede:

0.gifAn ye harm none, do what ye will.

Dit wil zeggen dat je alles mag doen, zolang je er niemand mee schaadt (dus ook jezelf niet!).
Veel Wiccans gelooft namelijk dat alles wat je doet drievoudig terugkomt. Eenmaal voor de energie die je gebruikt, een maal voor het doel en eenmaal voor jezelf. Natuurlijk moet je dit met een korrel zout nemen, maar wat je een ander niet toe wenst, wens je jezelf ook niet toe.

Heks of Wiccan?

Simpel gezegd:
Een heks gelooft in de natuurelementen op zich zelf. Het is dus een manier van leven.
Een Wiccan personificeert de natuurelementen. Hij of zij vereert dus goden. Dit doet een heks (meestal!) niet. Wicca is dan ook een religie, hekserij niet.
Naast het vereren van de natuur en\of goden, hangen de meeste heksen en Wiccans ook een bepaalde traditie aan. Heksen volgen vaak streekgebonden tradities. Dit zijn bijvoorbeeld de Keltische, de (Anglo)Saksische en de Italiaanse. Wiccans volgen over het algemeen persoonsgebonden tradities, zoals de Gardnerians, die de gebruiken van Gerald Gardner in leven houden.
Heksen grijpen vaak terug op de natuur, op het oude. Wiccans leven erg in het nu aangezien Wicca staat voor moderne hekserij. Het is dan ook niet toevallig dat veel Wiccans jong zijn en heksen vaak wat ouder.


[Een duidelijk verschil tussen heks en Wiccan bestaat er eigenlijk niet...
Dit komt doordat de laatste tijd veel verschillende tradities e.d. gemengd worden. De scheidingslijnen beginnen te vervagen en alles wordt ťťn.
Je bepaalt dus zelf wie of wat je bent!]


Covens

De meeste Nederlandse Wiccans werken alleen, maar natuurlijk zijn er ook Wiccans die in groepen samenwerken. Zij die alleen werken noemen we solitary (Wiccans). De groepen Wiccans die alles samen doen worden covens genoemd.
In zo'n coven kan je verschillende functies bekleden. Je begint je pad in de buitencirkel van de coven. Terwijl je lerende bent, kan je kijken of je het wel wat vindt. Je hebt dan nog geen officiŽle verbintenis met de coven en behoort dan nog niet tot de binnencirkel, de eigenlijk coven.

Voor je officieel lid bent van de coven, zal je veel tijd moeten besteden aan het bestuderen van alle aspecten van het Wiccan zijn. Zo zal je bijvoorbeeld met je coven de sabbats en de esbats vieren. Je zal je bezig houden met magie en minstens ťťn vorm van divinatie.
Als Wiccan houd je een Book of Shadows bij. Hierin komen al je spells, rituelen en overige wetenswaardigheden te staan. Als het nodig is zal je er telkens weer wat in schrijven.

[Officieel hoort het Book of Shadows van de schoot van de Hogepriester(es) over geschreven te worden. De Hogepriester(es) heeft haar\zijn Book of Shadows op haar\zijn schoot liggen en jij, als student, hoort het dan netjes over te schrijven. Tegenwoordig is men daar wat soepeler in.
Men mag bijvoorbeeld thuis, achter het bureau, het boek overschrijven :-]


Als de tijd rijp is (meestal na een jaar en een dag) en je wilt het, dan zal je je eerste inwijding ontvangen. Je bent dan 1e graads Wiccan en lid van de coven.
In totaal kun je 3 initiaties ontvangen. Als je de tweede initiatie hebt gehad, kun je MagiŽr of Hogepriester worden. Je mag en kunt dan de coven leiden tijdens rituelen, feesten, healings etc. De hoogste functie binnen een coven is Hogepriester(es), 3e graads. Zij die ingewijd zijn in deze graad, kunnen zelfstandig een coven oprichten, maar zijn dit natuurlijk niet verplicht.

Solitary Wiccans

Solitary Wiccans zijn heksen die alleen werken en zijn dus niet aan een coven verbonden. Dit wil nog niet zeggen dat ze niet af en toe met een (kleine) groep samen komen, om bijvoorbeeld een ritueel samen te doen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een healing, kan een groep meer bereiken dan een solitary Wiccan in z'n up.
Jullie zullen je nu wel afvragen 'hoe worden deze heksen dan ingewijd?'
Om een "echte" heks of Wiccan te zijn, hoef je niet per se ingewijd te worden. Maar als je wilt kan je je natuurlijk altijd (laten) inwijden of voorstellen aan de goden!


Erfheksen

Deze heksen worden door de familie ingewijd en geschoold. Soms zijn het vele generaties achter elkaar, die hun wijsheid (craft) doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen.
Ook deze heksen volgen een bepaalde traditie. Deze traditie wordt heel precies in stand gehouden, aangezien het van vader op zoon, moeder op dochter, mondeling en schriftelijk wordt doorgegeven.

Sekte

Nog een misverstand over (moderne) hekserij is dat mensen denken dat heksen tot een sekte behoren. Zij volgen echter geen goeroe of charismatische leider. Zij die wťl samenwerken in groepsverband - een coven dus - werken onder begeleiding van een Hogepriester en\of een Hogepriesteres, maar zij zijn niet "de baas". De HP en HPS ondersteunen alleen de andere covenleden op hun pad.

Satan en slechte heksen

Heksen worden vaak in verband gebracht met Satan, omdat het duister en onbekend is (in het dagelijks leven zouden we dit vooroordelen noemen). De christenen waren de wijze vrouwen en mannen (de heksen dus) vaak niet goed gezind en vonden hekserij hocus pocus. De christenen waren het die Satan in het leven hebben geroepen en schiepen hem (grotendeels) naar het evenbeeld van de Gehoornde God. Satan ofwel de Duivel, wordt binnen de Wicca dus niet erkend, want het is een christelijk begrip.
Net zoals er vriendelijke en boze mensen zijn, zijn er ook "goede" en "slechte" heksen. De meeste heksen zullen hun medemens willen helpen met hun wijsheid (craft), orakelmethoden en magie. Enkelen zullen echter op kwaad, wraak en pijn uit zijn. Dit kan samengaan met het vereren van Satan. Helaas noemen deze mensen zich ook heks en dat wekt natuurlijk allerlei misverstanden op. Voor de duidelijkheid: heksen (Wiccans dus ook) zijn vrijwel altijd goedgezinde mensen en geloven niet in Satan.