Home | Geschiedenis | Folklore | Wicca | Magie | Divinatie | Healing | Para | Bronvermelding

Folklore

heks_cauldron.gif

Een ander middel om het Kwaad af te weren was het aanwenden van een relikwie. Als je zo'n "Heiligdom" onder de deurdrempel plaatste, dan kon een heks niet naar binnentreden.

In het huis van Suskes aan de Grote Molenweg te Hakendover woonde vroeger een heks, Carolincke Strook genaamd. Het moet een vrouw zijn geweest met heel wat kennis van kruiden en planten en velen gingen te rade bij haar. Maar het feit dat zij ijs bewaarde in haar kelder was voor de mensen van het dorp toch maar al te vreemd. Het bezorgde haar de naam van heks. haar zoon was jarenlang kapper in de Langestraat te Tienen. In "Folklore Brabançon" (1934) lezen we dat de ouderen over haar spreken als van 'een heks die zowel de jongeren als de ouderen schrik aanjoeg'. H. de Leenheer die het verhaal optekende, schrijft echter dat niemand hem precieze feiten wist mee te delen.

Net zoals de weerwolf verkreeg ook de heks haar duistere gaven door een pact te sluiten met de duivel. Zo'n mensen keerden hun rug naar het christendom. Een pastoor kon tijdens een eucharistieviering een heks herkennen. Als hij door een gewijde trouwring naar de aanwezige kerkgangers keek, dan zag hij de heksen met hun rug naar het altaar gekeerd, zitten.

In Bost werd in de jaren '20 een beruchte heks, bijgenaamd Mezet, begraven in ongewijde grond. Anders dan bij een normale begrafenis werd zij niet in een kist, maar in een schoof korenstro begraven! Het doet ons denken aan de vampierenverhalen uit Transsylvanië. In die streken stortte men de kist van een vampier vol met graankorrels. Als het bloeddorstige monster 's nachts uit zijn dodenslaap ontwaakte, zou hij de onweerstaanbare neiging krijgen de graankorrels te beginnen tellen. Aldus kreeg hij niet de kans om voor het ochtendgloren het leven van de stervelingen te verstoren.

Witte Wieven

ACHTERGROND
Witte vrouwen (Witte wieven) vinden hun oorspong al in de Germaanse tijd. Omdat de witte vrouwen de gaven van waarzegging en toekomstvoorspelling bezaten, genoten deze groot respect bij deze stammen. Ze werden ook wel heksen genoemd. Het "witte" heeft eigenlijk geen betrekking op de kleur, maar op wijs (van weten). Uit hun midden werden priesteressen gekozen. Na het overlijden van de vrouwen bleef men deze eren bij de grafheuvels. Daar meende men ook de witte juffers als uit de doden opgestane spoken bij hun graf rondwaren (mistflarden).
Vooral gedurende de kerstening en de tijd erna werd de bevolking bang gemaakt voor duivels, spoken, heksen, ketters en andere verschijnselen. De witte vrouwen ondergingen een metamorfose. In plaats van wijs werden het kwaadaardige spoken, die je maar beter kon ontwijken. En dat kunnen we de Middeleeuwers ook moeilijk kwalijk nemen. Stelt u zich maar eens voor: Een donker bos bij helder maanlicht en het lichte ruizen van bladeren of de wind door het gras. De roep van een uil en het verre huilen van een wolf. Daartussen nevelflarden die steeds maar weer andere vormen aannemen en dreigend hun uitlopers uitspreiden. Tussen de bomen en de velden leken deze mistflarden al gauw op de witte vrouwen die met hun onzichtbare zeisen het gras maaiden (feitelijk het ruizen van de wind), of achter hun spinnewiel zaten.
De naam Witte vrouwen leeft in de stad Utrecht ondermeer nog voort in de straatnaam Witte vrouwensingel. De twee sagen die hier opgenomen zijn spelen zich af in Montferland en bij Lochem in de Achterhoek, nabij Barchem in de Witte wievenkoel.

HET WITTE WIJF VAN MONTFERTLAND

  Zolang je de witte wieven niet lastig valt, zullen deze je geen haar krenken. Maar een boertje uit Beek, die 's avonds op weg naar huis door de bossen van Montferland liep, vroeg met zijn dronken kop aan een witte vrouw of deze met hem wilde dansen. En dat heeft het boertje geweten. De hele nacht bleef ze met hem dansen. Vele malen wilde het boertje er een eind aan maken, maar dat lukte maar niet. Hij werd gedwongen door te gaan, zelfs toen hij het niet meer aankon. Het zweet gutste van zijn hoofd als op een hete zomerdag toen hij rogge aan het maaien was. Bidden en smeken om op de houden hielp niet. En toen de dag aanbrak viel het boertje dood voor de voeten van het witte wijf neer.

Links: De dans van het boertje met witte wieven