Home | Geschiedenis | Folklore | Wicca | Magie | Divinatie | Healing | Para | Bronvermelding

Entiteiten

 Intro

Entiteit is een erg brede omschrijving voor een onbekende energie. Vaak bedoelen mensen met entiteiten dolende zielen, maar dit hoeft lang niet altijd zo te zijn. Feitelijk gezien is een entiteit een onbekende energie en zou dus ook een gids of een engel kunnen zijn.

Bescherming

Het vervelende van entiteiten is dat je niet weet wat je in huis haalt. Het kan positief zijn, maar het kan net zo goed negatief zijn. Iemand die nog niet zo bekend is met energieŽn, zal het verschil tussen positief en negatief niet meteen merken en zal makkelijk te misleiden zijn. Voorzichtigheid is dan ook altijd geboden. Jezelf beschermen is een eerste stap zodra je met energieŽn wil gaan werken of zodra je een entiteit merkt.

Hoog

Onder hoge entiteiten verstaan we energieŽn met een hoge trilling, zoals engelen en gidsen. Engelen zijn vaak afstandig. Ze voeren hun functie uit en zullen conversaties uit de weg gaan. Een engel kan zomaar voor bij komen en kan ook net zo snel weer verdwijnen. Gidsen daarentegen zullen niet zo snel direct contact zoeken, maar zijn wel vaker en langer bij je. Een gids zal zich in eerste instantie bekend maken door een gevoel, bijvoorbeeld een tinteling op de rug of het gevoel van een hand op je schouder. Zodra je je afstemt op je gids en zelf tegen hem of haar begint te praten, dan zul je ook een reactie terug krijgen. 

Laag

Lage entiteiten zijn logischerwijs lagere energieŽn. Zij zoeken vaak wel direct contact. Zij zullen zich proberen zichtbaar te maken of spontaan tegen je beginnen te praten, zonder dat je daarom gevraagd hebt. Vaak doen ze dit uit wanhoop, het is een schreeuw om aandacht, een schreeuw om hulp zodat ze geholpen worden bij hun overgang naar het hiernamaals. Lage entiteiten zijn vaak dolende zielen of demonen.

Waarnemen

Zoals hiervoor al gezegd is, zullen gidsen niet zomaar direct contact maken. Engelen maken slechts kort contact en lage entiteiten maken juist contact. Afhankelijk van je eigen spirituele ontwikkeling en je wensen en beschermingen, zul je een energie waarnemen die "bij je past". Hiermee bedoel ik te zeggen, dat emotioneel instabiele mensen, mensen die zich te veel met negativiteit bezig houden, mensen die onbeschermd zijn en/of mensen die zich uit onwetendheid bezig houden met gevaarlijke spirituele zaken zoals glaasjedraaien, eerder negatieve energieŽn aantrekken dan dat ze positieve aan zullen trekken.

In het waarnemen van entiteiten speelt intuÔtie de hoofdrol. Hoe beter je naar je intuÔtie kunt luisteren, des te beter je contact zult kunnen maken met entiteiten. Je kunt van nature een "gave" hebben om entiteiten waar te nemen, maar je kunt het ook ontwikkelen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je intuÔtie te vertrouwen. Dan zul je op den duur de entiteiten op een van de volgende manieren kunnen waarnemen:

  • zien
  • horen
  • voelen
  • proeven
  • ruiken
  • weten
Zuiveren

Entiteiten kunnen je soms in een lastige positie brengen. Een ziel die over had moeten gaan, maar die tussen de bron en de aarde zweeft, zal proberen jouw aandacht te trekken zodat je hem of haar kunt helpen over te gaan. Daar een ziel zelf niets kan, maar energie van een ander moet ontlenen, zal hij of zij jouw energie gebruiken. Als je niet door hebt dat de ziel je aandacht probeert te trekken, zal het jouw alleen maar energie kosten. Om je energie sparen de entiteit te helpen, zou je hem naar het licht kunnen sturen, of, zoals sommigen het noemen, de energie te zuiveren. Dit is niet zo moeilijk:

Ga hiervoor rustig zitten. Ga even mediteren en brand beschermende wierook. Zorg dat je jezelf bescherm voor negatieve entiteiten en vraag je gidsen je bij te staan. Sommige mensen kennen hun gidsen niet, maar toch zijn ze altijd bij je. Je kunt dan ook gewoon tegen ze praten! Vraag ze je je bij te staan bij het zuiveren van de energie. Als je er klaar voor bent, dan stem je je af op de energie. Als je zover bent kun je vragen waarom de energie hier is, of hij een boodschap heeft of dat hij een andere taak heeft. Als het nodig is, dan vraag je de energie te vertrekken, opdat zijn lichaam dood is en hij terug moet keren naar de bron, waar hij zijn rust kan vinden. Je kunt dan bijvoorbeeld je gids vragen de entiteit mee te nemen naar de bron. Bedank na afloop de bron, de gids en natuurlijk ook de entiteit voor de ervaring!