NIE Magazine
МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ И КУЛТУРА
 Година шеста Брой 4, 2002 

ТЕМА ОТ КОРИЦАТА 
Националното величие често има съвсем конкретни прагматични и икономически измерения

БЪЛГАРИЯ 
Време е да се сложи край на демонополизацията на насилието, наложена ни след 1989 посредством “стратегията на хаоса”
Централата ни в Козлодуй е жертва на безпрецедентна битка за преразпределяне на глобалния ядрен пазар
Понеже нямаме атрактивен за Запада геополитически ресурс, ние залагаме геостратегическия си такъв
Къде е стимулът да си по-образован, ако искаш да се реализираш в България?
Ако държавата не намери начин да промени страшните си демографски показатели, България скоро може да премине в небитието
една рубрика на Димитър Илиев

PRO MEMORIA 
Докато българите активно участват в освободителните борби на всичките си съседи, никой от последните не подкрепя искрено битката за собственото ни освобождение от вековното робство

БАЛКАНИТЕ 
Югославия никога не е била просто държава като другите. Тя бе по-скоро една идея, при това несъмнено утопична

ИДЕИ 
Изводите на класиците на марксизма за неизбежната победа на социализма се опровергават категорично от информационната теория на стойността

ЗАГАДКИ 
Кога е възникнало човечеството и какво ни очаква след края на “епохата на петото Слънце”?

http://www.nieweb.cjb.net
сп. "НИЕ" бр. 04/2002 г.

бр. 4, април 2002 г.

 ИСТОРИЯ
Геополитическите реалности забавят избухването на българската национална революция

 ИКОНОМИКА
Ако искаме да реализираме успешен модел на “догонващо развитие”, задължително следва да се обърнем към съвременните методи за “трансфер” на високи технологии

 ЗАЩО СМЕ ТАКИВА?
През Средните векове българинът като че ли търси във всички прояви на живота най-вече божественото, необичайното и чудесното

 МУЗИКА
Обявен преди време от “Нюзуик” за може би най-талантливия музикант на Източна Европа, Теодосий Спасов продължава да ни изненадва с разнопосочните си дарби

 ТЕНДЕНЦИИ
Какво е бъдещето на обединена Европа – на самостоятелна федерална държава или на свързващо звено между НАФТА и постсъветското пространство?

 БЛИЗКИЯТ ИЗТОК
Кървавото насилие в Палестина засилва у мнозина в Израел убеждението, че евреи и палестинци просто не могат да живеят заедно

 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
За онези, които вече година и половина редовно следят изявите на талантливия млад компютърен специалист и анализатор Добри Божилов на страницата на електронното му издание “Коментари”, появата на едноименния месечен вестник бе приятна изненада...

 КНИГИ
От теорията за принадената стойност съвсем не произтича и “необходимостта от победата на социализма”

 ГОСТ НА БРОЯ
за "евразийството" и "многополярната глобализация"

СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ В "НИЕ"

НИЕ Интернет


© Фондация "Българска идея", със съдействието на Национален консервативен форум, Българско геополитическо дружество, Институт за европейски и балкански изследвания, TEAM - Лондон, SIPRI - Стокхолм, American Cause - Маклийн, Вирджиния
София 1301, ул."Пиротска" N5; Tел. 986 12 82; E-mail nie_pisma@hotmail.com; ISSN 1311-0446