Kinh A Di Da (am)

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

KINH  A  DI  A

     (Kinh tung hang ngay theo am Han)

Nam Mo lien tr Hai hoi Phat Bo-tat,

 

PHAT THUYET A-DI-A KINH

 

            Nh th nga van: Nhat thi Phat tai Xa-ve quoc, Ky tho Cap-co-oc vien, d ai ty kheo tang, thien nh bach ngu thap nhn cu, giai th ai A-la-han, chung s tri thc: Trng-lao Xa-li-Phat, Ma-ha Muc-kien-Lien, Ma-ha Ca-diep, Ma-ha Ca-chien-Dien, Ma-ha Cau-hy-La, Ly-ba-a, Chau-li ban-a-a, Nan-a, A-nan-a, La-hau-la, Kieu-pham-ba-e, Tan-au lo Pha-la-oa, Ca-lu da-di, Ma-ha Kiep-tan-na, Bac-cau-la, A-nau-lau-a, nh th ang ch ai e t. Tinh ch Bo-tat Ma-ha-tat: Van-thu-s-li Phap-vng-t, A-dat-a Bo-tat, Kien-a-ha e Bo-tat, Thng-tin-tan Bo-tat, d nh th ang ch ai Bo-tat, Cap Thch-de-hoan  nhn ang, vo lng ch thien ai chung cu.

            Nh thi Phat cao Trng-lao Xa-li-Phat: Tung th Tay-phng qua thap van c Phat-o, hu the-gii danh viet Cc-lac, ky o hu Phat hieu A-Di-a, kim hien tai thuyet Phap.

            Xa-li-Phat: B o ha co danh vi Cc-lac? Ky quoc chung-sinh vo hu chung kho, an tho ch lac, co danh Cc-lac?

            Hu Xa-li-Phat, Cc-lac quoc o, that trung lan thuan, that trung la vong, that trung hang tho, giai th t bao, chau trap vi nhieu, th co b quoc, danh vi Cc-lac?

            Hu Xa-li-Phat, Cc-lac quoc o, hu that bao tr, bat cong-c thuy, sung man ky trung. Tr e thuan d kim sa bo a, t bien giai ao, kim-ngan, lu-ly, ph-le hiep thanh, thng hu lau cac, diec d kim ngan, lu-ly, pha-le, xa-c, xich-chau, ma-nao, nhi nghiem sc chi; tr trung lien hoa, ai nh xa luan, thanh sac thanh quang, huynh sac huynh quang, xch sac xch quang, bach sac, bach quang, vi dieu hng khiet. Xa-li-Phat, Cc-lac qoc o, thanh tu nh th cong-c trang nghiem.

             Hu Xa-li-Phat, b Phat quoc o, thng tau thien nhac, huynh kim vi a, tru da luc thi, vu thien man a la hoa, ky o chung-sinh, thng d thanh an, cac d y kch, thch chung dieu hoa, cung dng tha phng, thap van c Phat. Tc d thc thi, hoan ao bon quoc, phan thc kinh hanh. Xa-li-Phat, Cc-lac quoc o thanh tu nh th cong c trang nghiem.

            Phuc th, Xa-li-Phat, b quoc thng hu chng chng ky dieu tap sac chi ieu:  bach-hac, khong-tc, anh-vo, xa-li, ca-lang-tan-gia, cong mang chi ieu. Th ch chung ieu, tru da luc thi, xuat hoa nha am dien sng, ngu can, ngu lc, that bo-e-phan, bat thanh ao phan, nh th ang phap. Ky o chung sinh, van th am d, giai tat niem Phat, niem Phap, niem Tang. Xa-li-Phat, nh vat v th ieu thiet th toi bao s sinh. S d gia ha?  B Phat quoc o, vo tam ac ao, Xa-li-Phat, ky Phat quoc o, thng vo ac ao chi danh, ha huong hu thiet. Th ch chung ieu giai th A-di-a Phat, duc linh phap am tuyen lu, bien hoa s tac.

            Xa-li-Phat, b Phat quoc o, vi phong suy ong, ch bao hang tho, cap bao la vong, xuat vi dieu am, th nh bach thien chng nhac, ong thi cu tac. Van th am gia, t nhien giai sinh niem Phat, niem Phap, niem Tang ch tam. Xa-li-Phat. ky phat quoc o, thanh tu nh th cong c trang nghiem.

            Xa-li-Phat, nh y van ha? B Phat ha co hieu A-di-a?

            Xa-li-Phat, b Phat quang minh vo lng, chieu thap phng quoc, vo s chng ngai, th co hieu vi A-di-a.

            Hu Xa-li-Phat, b Phat tho mang, cap ky nhn dan, vo lng, vo bien a-tang-ky kiep, co danh A-di-a.

Xa-li-Phat, A-di-a Phat thanh Phat d lai , kim thap kiep. Hu Xa-li-Phat b Phat hu vo lng vo bien Thanh-van e-t, giai A-la-han, phi th toan so chi s nang tri. Ch Bo-tat chung, diet phuc nh th. Xa-li-Phat, b Phat quoc o, thanh tu nh th cong-c trang-nghiem.

Hu Xa-li-Phat, Cc-lac quoc-o, chung-sinh sinh gia, giai th A-be-bat-tr, ky trung a hu nhat sinh bo x. Ky so tham a, phi th toan so, s nang tri chi, an kha d vo lng vo bien a-tang-ky thuyet.

Xa-li-Phat, chung sinh van gia, ng ng phat nguyen, nguyen sinh
b quoc. S d gia ha? ac d nh th ch thng thien nhn, cu hoi nht x

Xa-li-Phat, bat kha d thieu thien can phc c nhn duyen ac sinh b quoc.

Xa-li-Phat, nhc hu thien nam t, thien n nhn, van thuyet A-di-a Phat, chap tr danh hieu, nhc nhat nhat, nhc nh nhat, nhc tam nhat, nhc t nhat, nhc ngu nhat, nhc luc nhat, nhc that nhat, nhat tam bat loan, ky nhn lam mang chung thi, A-di-a Phat d ch Thanh-chung, hien tai ky tien. Th nhn chung thi, tam bat ien ao, tc ac vang sinh A-di-a Phat Cc-lac quoc o.

Xa-li-Phat, nga kien th li, co thuyet th ngon. Nhc hu chung sinh van th thuyet gia, ng ng phat nguyet, sinh b quoc o.

Xa-li-Phat, nh nga kim gia, tan than A-di-a Phat, bat kha t ngh cong c chi li.

ong phng diec hu A-suc-be Phat, Tu-di-tng Phat, ai-tu-di Phat, Tu-di quang Phat, Dieu-am Phat, nh th ang hang ha sa so ch Phat, cac ky quoc, xuat quang trng thiet tng, bien phu tam thien ai thien the-gii, thuyet thanh thiet ngon: nh ang chung sinh ng tn th Xng tan bat kha t ngh cong-c, nhat the ch Phat, s ho niem kinh.

Xa-li-Phat, Nam phng the-gii hu Nhat-nguyet-ang Phat, Danh van-quang Phat, ai diem-kien Phat, Tu-i-ang Phat, Vo-lng tinh-tan Phat, nh th ang hang ha sa so ch Phat cac ky quoc, xuat quang trng thiet tng, bien phu tam thien ai thien the-gii, thuyet thanh thiet ngon: nh ang chung sinh ng tn th Xng tan bat kha t ngh cong-c, nhat the ch Phat s ho niem kinh.

Xa-li-Phat, Tay phng the-gii hu Vo-lng tho Phat, Vo-lng tng Phat, Vo-lng trang Phat, ai quang Phat, ai minh Phat, Bao tng phat, Tnh quang Phat, nh th ang hang ha sa so ch Phat, cac ky quoc, xuat quang trng thiet tng, bien phu tam thien ai thien the-gii, thuyet thanh thiet ngon: nh ang chung sinh ng tn th xng tan bat kha t ngh cong-c , nhat the ch Phat, s ho niem kinh.

Xa-li-Phat, Bac phng the-gii hu diem kien Phat,  Toi-thang-am Phat, Nan-tr Phat, Nht-sinh Phat, Vong minh Phat, nh th ang hang ha sa so ch Phat , cac ky-quoc, xuat quang trng thiet tng, bien phu tam thien ai thien the-gii, thuyet thanh thiet ngon: nh ang chung sinh ng tn th xng tan bat kha t ngh cong-c , nht the ch Phat, s ho niem-kinh.

Xa-li-Phat, Ha phng the-gii, hu S-t Phat, Danh-van Phat, Danh quang Phat, at-ma Phat, Phap-trang Phat, Tr-phap Phat, nh th ang hang ha sa so ch Phat, cac ky quoc, xuat quang trng thiet tng bien phu tam thien ai thien the-gii, thuyet thanh thiet ngon: nh ang chung sinh ng tn th xng tan bat kha t ngh cong-c, nht the ch Phat s ho niem kinh.

Xa-li-Phat, Thng phng the-gii hu Pham-am Phat, Tc-vng Phat, Hng thng Phat, Hng-quang Phat, ai-diem kien Phat, Tap sac Bao-hoa Nghiem-than Phat, Ta-la Tho-vng Phat, Bao-hoa c Phat, Kien-nhat-the ngha Phat, Nh-tu-di-sn Phat, Nh th ang hang-ha sa so ch Phat, cac ky quoc, xuat quang trng thiet tng, bien phu tam thien ai thien the gii, thuyet thanh thiet ngon: nh ang chung sinh ng tn th xng tan bat kha t ngh cong-c, nhat the ch Phat s ho niem kinh.

Xa-li-Phat, nh y van ha? ha co danh vi nhat the ch Phat, s ho niem kinh? Xa-li-Phat, nhc hu thien nam t, thien-n nhn, van th kinh, tho tr gia, th ch thien nam t, thien n nhn giai vi nhat the ch Phat chi s ho niem, giai ac bat thoi chuyen A-nau a-la Tam mieu Tam-Bo-e.Th co Xa-li-Phat, nh ang giai ng tn tho nga ng, cap ch Phat s thuyet.

Xa-li-Phat, nhc hu nhn d phat nghuyen, kim phat nguyen, ng phat nguyen, duc sinh A-di-a Phat quoc gia, th ch nhn ang giai ac bat thoi chuyen A-nau a-la Tam mieu Tam Bo-e, b quoc o, nhc d sinh, nhc kim sinh, nhc ng sinh. Th co Xa-li-Phat, ch thien nam t, thien-n nhn, nhc hu tn gia, ng ng phat nguyet, sinh b quoc o.

Xa-li-Phat, nh nga kim gia, xng tan ch Phat, bat kha t ngh cong c; b ch Phat ang diet xng tan nga bat kha t ngh cong c, nhi tac th ngon: Thch ca Mau-ni Phat, nang vi tham nan hy hu chi s: nang u Ta-ba quoc-o, ngu trc a the: kiep trc, kien trc, phien nao trc, chung sinh trc, mang trc trung, ac A-nau-a-la Tam-mieu Tam Bo-e, v ch chung sinh, thuyet th nht the the-gian nan tn chi phap.

Xa-li-Phat, ng tri nga ngu trc ac the, hanh th nan s, ac A-nau-a-la Tam-mieu Tam Bo-e, V nht the the gian, thuyet th nan tn chi phap, thi vi tham nan.

Phat thuyet th kinh d,

Xa-li-Phat, cap ch Ty-kheo, nhat the the-gian,

Thien, nhn, A-tu-la ang, van Phat s thuyet, hoan hy tn tho, tac le nhi kh.

 

Chau-Ngoc anh may April 27, 2001

           

Up Kinh Vu Lan Bon A Di Da (am) Kinh Dia Tang 1 Dai Bao Phu Mau Kinh Di Giao Kinh Hoa Nghiem - Tua Kinh A Di Da (am) Kinh Phap Hoa - Tua