Muoi Dieu Bien Ma

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Mười Điều Biện Ma Cho Người Tu Thiền

 

Thiền Sư Siêu Minh viết

TT. Thích Nhật Quang thuật

Lời Đầu Sách

Ban ngày ban mặt lại có vấn đề ma mị sao? Không nên ngủ mê nói mớ làm cho thiên hạ một phen chạy loạn lăng xăng. Thực ra ma với không ma cũng tại ta. Một niệm không dừng được là ma dẫn ta vào luân hồi sanh tử, một niệm ta làm chủ được hoàn toàn th́ đất nước ta thanh b́nh. Thế th́ có ma ǵ? Chẳng qua tất cả tự ta mà ra. 
C̣n như thuật trị ma xưa nay trong thiền đường thường dùng là "Điều được tâm lăng xăng của ḿnh, dừng được vọng tưởng điên đảo của ḿnh". Tương đối ổn định được vọng tưởng của ḿnh, ông chủ đă nắm quyền làm chủ được, c̣n nói ǵ là ma với không ma? Nói cho cùng ma hay không ma cũng chỉ một cách nói thôi. Chỉ xin là trên lộ tŕnh Phật Đạo ta không nên dừng lại ở bất cứ nơi nào, mà phải tiến và khắc tiến đến cùng mới tới nhà. Cũng lại không có một chút ǵ để cho ta nắm bắt đâu, mà phải buông và buông cho thật sạch mới ổn. 
Do vậy xin cũng phải ghé mắt qua, tạm thời để thấy cách trị ma và ǵ là ma, mà người xưa muốn chỉ. Quả thực điều này sẽ rất bổ ích cho ta, nếu là "con ngỗng chúa biết bỏ nước uống sữa", và cũng sẽ không ích lợi ǵ với những ai chỉ chuyên nắm đông bắt tây, quàng xiên xuôi ngược cả đời để mất toi một thời thuận lợi của ḿnh. 
Dám khuyên kẻ đồng chí trong tông môn hăy gắng ghi nhận lời này. 

Thiền viện Thường Chiếu 


Xuân Ất Hợi 1995 

T.K Thích Nhật Quang 


Kính ghi 

Xuất Xứ: Đây là Lời Đầu Sách do Thượng Tọa Thích Nhật Quang viết. Nguyên là trước khi ấn tống quyển Những bước tu thiền tập 5 này, chúng tôi có xin phép và đề nghị ngài viết cho "Lời Đầu Sách" để chúng tôi ấn tống, nên có Lời Đầu Sách này. Suối Trắc Bá (Địa chỉ liên lạc: RR # 3 Lanark, Ontario - K0G 1K0 Canada)

Lời Nói Đầu

Đáp ứng nhu cầu t́nh h́nh mới, Viện đặt ra kế hoạch sản xuất. Luôn mấy năm (1975-1981), tôi về Thường Chiếu, cùng đại chúng ở đây làm ruộng rẫy. Thường Chiếu trơ trọi giữa khung trời nắng gió và đầy cỏ gai. 

Kế hoạch của Viện trong những năm đầu quá nhọc, mấy năm sau lại thiếu thốn kinh nghiệm, thành thử kinh tế của Viện tương đối có phần khó khăn. Số chúng từ 20 giảm dần chỉ c̣n 1/3 thôi. Trong số 1/3 c̣n lại này, phần nhiều sức khỏe suy sụp, công phu tu hành cũng theo đà đó mà thấp dần và có thể đưa đến bế tắc. 

Đầu năm 81, trong phương án chỉnh đốn lại sinh hoạt của Viện, tôi một Thiền sinh được ban lănh đạo Thiền Viện cho phép nghỉ sinh hoạt theo chúng một năm và được nhập thất để chấn chỉnh công phu đồng thời bồi dưỡng sức khỏe đă bị tổn thương trong mấy năm qua. 

Chương tŕnh một năm này, tôi tự xếp thành từng chu kỳ, mỗi chu kỳ là ba tháng công phu. Số ngày c̣n lại, tôi dùng vào việc tự kiểm ưu khuyết điểm của ḿnh để chẩn bị cho chu kỳ tới. Cũng trong thời gian này, nhân đọc lại các sách Thầy Viện Chủ giảng, tôi thấy phần nói về mười thứ ma trong tập "Vạn Pháp Qui Tâm" của ngài Tổ Nguyên Siêu Minh rất bổ ích cho người mới vào thiền. Tự xét đến công phu của ḿnh, rồi nghĩ đến những kẻ đến sau, tôi mạo muội thuật lại và thêm phần chú dưới mỗi đoạn. 

Mong rằng: Việc làm tuy cỏn con này, nhưng có thể bổ túc cho chỗ thiếu sót của các đồng đạo mới vào Thiền Viện, c̣n xa lạ và ngại ngùng đối với pháp tu mà hoàn cảnh và thời gian chưa cho phép nghiên tầm sâu rộng hơn trong các giáo điển. Mười loại ma chướng này thật ra cũng không ngoài tâm mà có. Bởi tâm chưa an, hạnh chưa thuần lại thiếu kinh nghiệm, nên khi đối duyên xúc cảnh liền bị chướng ngại tác động, chưa sống được với cái bất động chân thật của ḿnh. 
Mà đă bị ngoại cảnh chi phối, tất nhiên mắt huệ chư sáng. Bởi mắt huệ chưa sáng, nên bị ngoại cảnh làm lầm. Đă lầm chạy theo, th́ tạo nghiệp rồi nối tiếp ngược suôi trong các nẻo. 

Thuật giả hy vọng qua mười thứ ma chướng này, sẽ làm sáng tỏ đường lối dụng công tu hành cho các hành giả c̣n sơ cơ. Trông mong các bậc Đạo nhăn chỉ điểm cho những chỗ chưa hợp với tông môn. Ngoài ra, nếu việc làm này hợp với tâm tông của Phật Tổ, con xin dâng lên và hồi hướng cho tất cả Thiện Tri Thức tương lai, nhân đây, rút kinh nghiệm hạ thủ đắc lực hơn, ngay đời này phá vỡ khối si mê nhiều kiếp cho xong. 

Mùa thu Tân Dậu 1981 

Tỳ Kheo Nhật Quang 


Kính ghi 

Người Dụng Công Tu Thiền Phải Biện Rành Mười Thứ Ma 

 

Thiền Sư Siêu Minh Viết

TT. Thích Nhật Quang Thuật

Người ngộ Đạo tu thiền, bởi chẳng phải là việc tầm thường, nên dễ bị các thứ ma trong ngoài năo loạn chánh định. Nếu tự ḿnh không làm chủ được, liền sinh ái trước các cảnh. Nhân cảnh tâm động, kẹt vào rọ ma. Thế th́, vốn là nhân lành, trái lại gặt quả chẳng lành. Kẻ sơ cơ đời sau nên thận trọng đề pḥng đó. 

Ở đây, nêu ra 10 điều biện ma, tự phải gẫm xét. Gặp tâm ma và thiên ma nên dùng trí tuệ quán chiếu, ma nghiệt liền tiêu. Tâm nhơ nếu sạch th́ các chướng tự bặt, cái ǵ lại sợ thiên ma? Nó làm ǵ mê hoặc được tâm người chơn chánh? Nay 10 thứ ma này sẽ thuật rơ sau đây: 

(1) Ma oan nghiệt nhiều đời 
(2) Ma bên ngoài đến làm mê hoặc 
(3) Ma phiền năo 
(4) Ma sở tri 
(5) Ma tà kiến 
(6) Ma vọng tưởng 
(7) Ma khẩu nghiệp 
(8) Ma bệnh khổ 
(9) Ma ngủ 
(10) Thiên ma 

Bởi mười thứ ma này vừa nêu nó hay làm nhiễu loạn kẻ mộ Đạo tu hành, nhất là người tu Thiền chơn chánh, nên các hành giả phải đề pḥng cẩn mật. 

 

1. Ma Oan Nghiệt Nhiều Đời

 

Loại ma này chính là nghiệp chướng nhiều đời của ta. Bởi từ nhiều kiếp đến nay, chúng ta bị luân hồi, quanh quẩn trong phàm vi, lầm tạo những nghiệp chẳng trung, chẳng hiếu, chẳng nhân, chẳng nghĩa. Sát, đạo, dâm, vọng, tham, sân, si, ái. Kết chặt những oan gia đời nay gặp gỡ. Trong khi chúng ta muốn học đại đạo, nó lại quấy nhiễu chẳng an, làm chướng ngăn việc tu hành khiến chẳng thành tựu được. Chúng ta phải hổ thẹn khẩn thiết cầu sám hối. Trông mong uy lực Tam Bảo gia hộ khiến những oan nghiệt nhiều đời đó tự sẽ tiêu diệt, tự nó thối tan. 

Lại, chúng ta phải phát nguyện lớn làm lợi ích tất cả chúng sanh, để mau được quả vô lậu, chứng Đạo Bồ Đề. 
Là kẻ mới học tu Thiền phải tự sám hối và mănh tỉnh lấy. 

Chú

Luân hồi tiếp nối, biển khổ mênh mang chúng sanh trôi giạt, hạt bụi trời kẻ chưa tỉnh không làm thế nào nhận ra sự kiện này! Ai là kẻ biết được ngày mai của ḿnh ra sao? Và thấy được oan khiên túc trái của ḿnh thế nào? Có kẻ nghe nói: " Tuổi thọ của ta sánh bằng trời đất", liền bảo: "Gớm thế! Ta là quái ǵ mà tuổi thọ thênh thang và mênh mang đến thế!" Người xưa nói: "Sanh như đắp chăn bông. Tử như cởi áo hạ" là đạo lư ǵ? Thử nói xem! Chỉ thêm một trường huyễn mộng. Tuy nhiên, chỗ thênh thang mênh mang này ít người vào, không ai chịu nhận. Th́ thôi, cứ rong chơi cho hết cuộc phong trần. Một lúc nào đó, quày đầu nh́n lại đoạn nhân duyên phù trầm này, chắc y không khỏi một phen tan thân mất mạng. Thế nhưng, nếu chưa phải là hạng đại lực lượng th́ phải ai khẩn sám hối, nương uy lực vô song của Tam Bảo, mọi mộng mơ phía trước tiêu tan. Đă thế, lại cần phát đại nguyện như hư không, vào cơi huyễn, độ chúng sanh huyễn, để hoàn thành Phật đạo như huyễn. 

 

2. Ma bên ngoài đến làm mê hoặc

 

Loại ma này c̣n gọi là người làm chướng, kẻ bất tín hay nhỏ mọn. Sang hèn chẳng đồng bực. Họ năo loạn định tâm khiến người tu chẳng được yên ổn. Nói chung là do hành giả tự thiếu quyền chước, hoặc thiếu lễ nghĩa, hoặc tự cao, hoặc ngă mạn, hoặc hay nói thẳng, hoặc hành động thô, hoặc dựa thế lực, hoặc ỷ tài hơn, hoặc nói ác, hoặc cho ḿnh giỏi, hoặc nói điều dở của người, hoặc thiếu dáng vẻ ḥa dịu, hoặc không cung kính, hoặc lượng hẹp ḥi, hoặc thiếu nhẫn nại nên người chẳng tin. Họ làm hoặc loạn việc tu hành khiến tâm động niệm, che chướng bản minh. Kẻ mộ đạo lớn, phải tự hạ ḿnh, nuôi dưỡng đạo đức, mới khỏi người ngoài làm chướng. Người trong Tông môn đời sau nên học đức khoan dung nhẫn nại cố gắng hành Đạo. 

Chú

Luận về tánh giác th́ vật vật như nhau, người người b́nh đẳng, nhưng căn trung hạ cần đức hàm đạo dưỡng mới xong. Nếu kém đạo kém đức, thêm nỗi mê mờ dầy cộm th́ đường tiến thiên nan vạn nan. Lối sống người đời c̣n dạy: "Với ḿnh thật nghiêm cẩn, xử thiên hạ th́ hạ mà khoan", huống là đạo lớn giải thoát, lấy trí tuệ làm gốc, tiêu diệt bản ngă là chỗ đắc lực, mà c̣n u mê ôm ấp những t́nh chấp ngô ngă hẹp ḥi đó được ư? 
Phật dạy: "Các hành vô thường là pháp sanh diệt". Tổ khuyên: "Nên tiêu chảy đầy đất mới có chỗ an thân lập mạng". Trên chiều dọc mà nh́n, chúng ta nhiều kiếp trôi lăn trong sáu nẻo, bởi đeo mang cái thấy hai: "ta người, kia đây, có không, xấu tốt". Do đó và từ đấy mà xuống lên trong ba cơi, xoay quanh trong bốn loài. Chần chờ ǵ? Đợi kiếp nào? Sao chưa một phen lay ḿnh chuyển hóa, tạo một niềm vui, thắp sáng một niềm tin cho mai sau ... Ḱa nh́n xem!   

Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang 
Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương 
Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi 
Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương.

 

3. Ma phiền năo

 

Ma phiền năo cũng gọi là sự chướng. Người tu hành mà chẳng trừ được sự chướng th́ rối rắm thánh đạo. Thế nào là phiền? Sao gọi là năo? Phiền là chạy theo ngoại cảnh, năo ấy là tự sanh trong tâm, người tu Thiền quyết phải dứt hẳn. Nếu chẳng dứt sớm th́ tánh định khó hiện. Như thấy sắc tâm sanh là tâm dâm phiền năo. Khi thấy giết tâm sanh là tâm ác phiền năo. Thấy của tâm sanh là tâm trộm phiền năo. Thấy vật tâm sanh là tâm tham phiền năo. Với người sanh mạn là ngă tướng phiền năo. Đối kẻ thấp kiêu ngạo là phiền năo tự đại. Gặp cảnh nghịch sanh sân là tâm khuể phiền năo. Gặp cảnh thuận vui mừng là phiền năo thích ư. Gặp oan gia sanh ghét là tâm hận phiền năo. Cùng thân thích sinh ưa là tâm tư phiền năo. Nói tóm lại: Với tất cả cái thấy bên ngoài mà trong sanh tâm thủ xả, đều là phiền năo khó nói cho cùng. Thế nên những người tham thiền phải quyết dứt sự chướng. Sự chướng nếu chẳng không, chánh định bị năo loạn. Người tu đời sau, đâu nên xem thường nó ư! 

Chú

C̣n lầm ngoại cảnh nên c̣n phiền năo. Bởi chưa thấy thật tánh giả cảnh rối rắm, lăng xăng mờ ảo, tháo gỡ cách nào cho xong! Người xưa nói: "Vật từ cửa đem vào, không phải là của báu trong nhà". Của báu trong nhà là ǵ? Mọi người sẵn có, luôn luôn đầy đủ, tánh tự bản nhiên, vào phàm vào thánh không đổi, không xanh không diệt, xưa nay b́nh đẳng, một đạo sáng suốt. Như đă nói, bởi thật giả chưa phân nên bao nhiêu điều vụn vặt trước mắt "Nắm đông bắt tây" luống sanh phiền bực. Đáng thương! Cũng bậc vương giả, gặp loạn trầm luân, uổng đời trôi giạt, vùi thân trong chỗ bùn lầy, nát phận cùng loài man mọi. Mặt mũi thật xưa nay khó nh́n. Đường về quê cũ vẫn c̣n diệu vợi, chưa dễ một sớm một chiều mà biết được. 

Khổ thay! Khổ thay!!

 

4. Ma sở tri

 

Ma nầy tức lư chướng. Người tu thiền mà lư chướng chẳng trừ, th́ chánh định bị nhiễu loạn, không thể nào yên ổn được. V́ sao sở tri có lỗi như thế? 
Chính v́ biết ta đắc ngộ, biết ta thông Tông, biết ta minh giáo, biết ta hội lư, văn ta lỗi lạc, ta thấy sâu rông, ta giữ giới nghiêm, ta được chánh định, ta có trí tuệ, ta đă chứng không, ta được tự tại, ta không c̣n ngại, biết ta được thông, biết ta được diệu, ta đă chứng đạo, ta được thành Phật ... Tất cả cái biết đó đều là lư chướng. Lư chướng này chẳng trừ, th́ chấp pháp khó quên, chấp pháp chưa quên th́ chân tâm chẳng hiện. Người trong Tông môn, nên phải tự xét. Sớm dứt chướng này. 

Chú

Vừa quay lưng với giả cảnh lại nắm bắt nội tâm, cứ như thế mà chạy mà t́m, thật là một trường ảo mộng! Si mê lui, phiền năo dứt, ma sở tri này thuộc pháp chấp nên khó đoạn. Hàng Bồ Tát đến Đệ thập nhất địa vẫn c̣n chút sở tri ngu. Với loại ma này hành giả đă dầy công, chân trí đă phát triển, lại luôn luôn nhắm thẳng Phật đạo mà tiến, dần dần hàng phục nó. 
Tóm lại biên cương ma Phật không thật có. C̣n thấy có hai, c̣n chấp là thế này, thế nọ, là ma. Phá vỡ các cái thấy biết hai bên thiên lệch "có không" đó, tiến thẳng vào vực Đệ Nhất Nghĩa không, tức là Như Lai địa bất sanh, bất diệt. Khi này, cả hai danh từ Phật ma không chỗ lập cước, không c̣n bóng dáng pháp hay phi pháp, tất cả quét sạch là chỗ "không pháp có thể tu, không Phật có thể thành". Chỗ này tối kỵ lư thuyết suông, phải buông thân mạng, nỗ lực hành tŕ mới có chút phần tương ưng. Cố gắng! Cố gắng!! 

H́nh ảnh và lời quả quyết của bậc Đại Sĩ dưới cội Bồ Đề năm xưa như c̣n đồng vọng: "Nếu không đạt Đạo dù thân này tan nát thành tro bụi, ta quyết chẳng rời chỗ ngồi này". 
Dũng mănh tinh tấn vô biên! Lời cả quyết của đấng cha lành ba cơi. Từ bi tri tuệ vô tận! Lời quả quyết của bậc Đạo Sư muôn loài! Lời quả quyết cuả Người, gông cùm ba cơi tiêu tan. Ánh huệ nhật chiếu rạng, quét sạch mọi mê mờ của chúng sanh. 

Chúng con, những chúng sanh bất hạnh! Chỉ nương chút âm vang diệu vợi của người. Đau đớn, cố gắng, nguyền xếp ḿnh làm tṛn di huấn muôn thuở.

 

5. Ma tà kiến

 

Ma này thường gọi là chấp chướng. Người tu thiền định muốn khỏi rơi vào định tà, th́ phải dứt tà kiến. V́ sao tà kiến làm mất chánh định như thế? 

Bởi các cố chấp như: Chấp tánh chẳng hoại gọi là chấp có, chấp tánh vốn không gọi là chấp không. Chấp vốn bất tử gọi là chấp thường. Chấp theo hơi hám diệt gọi là chấp đoạn. Chấp không sanh ra có là kiến chấp thuộc tự nhiên. Chấp khí hóa ra h́nh là thuộc chấp tà nhân... Như thế gồm các loại cố chấp chẳng có, chẳng không, tức có, tức không và tất cả tà chấp, tà kiến, nhân duyên tự nhiên, đều chẳng rời hai đầu có không, đoạn thường, tự chướng bản lư, dần dần xa vào các ngơ tẻ. 

Chú

C̣n thấy hai, c̣n vọng tưởng; muốn dứt vọng tưởng, chớ thấy hai. Muốn đến chỗ chẳng thấy hai, chỉ một phen "biết vọng liền buông". Buông hết, bố thí sạch, tự nhiên yên ổn. Người xưa nói: "T́m tâm chẳng được". Chỉ câu "t́m chẳng được" này là chỗ dứt bạch sạch hết, chẳng c̣n ǵ để ṃ bắt. Thế nên, liền khi đó được xác minh một cách tỏ rằng: "Ta đă an tâm cho ông rồi". Thật là một thủ thuật giản dị lạ thường, chưa từng có, là phương pháp không phương pháp, không để dấu vết, là không tam muội. Chỗ độc đáo này chỉ thầy tṛ tương đắc, người ngoài không chỗ dùi mài. Tuy nhiên cửa cam lồ đă mở, ḷng từ bi của Phật Tổ tràn khắp nơi nơi. Chúng ta phải tự nỗ lực, không việc ǵ ngoài ḿnh, đừng chạy lăng xăng vô ích. Người tu hành nào không điều được tâm, cứ để buông lung, ruổi theo cảnh ngoài, sẽ vướng các chấp, hoặc có, hoặc không, hoặc đoạn, hoặc thường... 
Xa dần chánh đạo, bản lư bị chướng. Bản lư tức là pháp môn không hai, cũng chính là Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa không. Bản lư này đă không sáng, tức nhiên các lối tẻ hiện bày và như thế hành giả này lạc vào đường tà bị tà ma ốp. Thân tu Đạo chánh, tâm đă theo tà, miệng nói việc tà, dự trước đoán sau, lấy làm kế sống. Lâu dần tà lực cũng mất. Hành giả tự mất thăng bằng, hiện thân mang họa. Cuối cùng bị đọa đường ác. 

Thế nên các thiền giả thận trọng từng bước, chớ vọng cầu, phải triệt để hoàn toàn cơ sở chấp ngă. Đồng thời mạnh mẽ siêng năng áp dụng công phu quyết một đời xô ngă núi sê mi, phá tan hành tŕ ngă chấp. Nên nhớ! "Nam nhi tự hữu xung thiên chí ..." Vừa nói ǵ ?? 

 

6. Ma vọng tưởng

 

Ma vọng tưởng này là tự chướng. Tự chướng chẳng không th́ ḍng sanh diệt tiếp nối, điên đảo tán loạn chê chướng bản tâm, do đó người tham Thiền cần phải lư tâm nhiều ở điểm này. Nay xin đưa ra một vài vọng chướng tiêu biểu để tŕnh bày như: 

Vọng tưởng ta ngộ đạo 

Vọng tưởng ta tu chứng 

Vọng tưởng ta được định 

Vọng tưởng ta phát Huệ 

Vọng tưởng ta biết nhiều 

Vọng tưởng ta giỏi văn 

Vọng tưởng ta có danh hiển đạt 

Vọng tưởng nhiều người cung phụng ta 

Vọng tưởng ta làm thầy thiên hạ 

Vọng tưởng nhiều người qui hướng ta 

Vọng tưởng ta nối tiếp Tổ đăng 

Vọng tưởng ta sẽ làm trụ tŕ 

Vọng tưởng ta hoá Đạo 

Vọng tưởng ta truyền lục 

Vọng tưởng nhiều người nối dơi ta 

Vọng tưởng ta sẽ được nhập tạng 

Vọng tưởng ta có thần thông 

Vọng tưởng ta được huyền diệu 

Vọng tưởng ta rất kỳ đặc 

và có nhiều quái lạ như: ta sẽ sống lâu, ta sẽ cải lăo hoàn đồng, ta sẽ bay cao, ta sẽ thành Phật... Các cuồng vọng như thế làm rối rắm động niệm, trái với chân thể thanh tịnh của ḿnh. V́ thế, người sơ cơ học Đạo phải biết mà dứt nó. 

Chú

Mê mờ bản lư, nên điên đảo vọng tưởng. Vọng tưởng sinh động th́ bản tâm bị che chướng. Loanh quanh măi trong mê mờ cuồng vọng, tức chân thể thanh tịnh ch́m lặng. Khác ǵ kẻ đi trong đêm đen không đèn đuốc. Người xưa nói: "Đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu". Nơi đây chúng ta có thể nói cách khác rằng nếu chúng ta chịu dừng th́ chuyện ǵ điên đảo? Vọng tưởng là ǵ? Thử nh́n lại xem! Vốn dĩ là ảo mộng mà! Lỗi chúng ta cứ chấp rồi lao theo. Lao theo nên điên đảo. Đă điên đảo th́ vọng càng thêm vọng. Ngay đây nếu chúng ta biết dừng, c̣n ǵ lăng xăng nắm bắt! C̣n chăng hư không thênh thang rỗng suốt, cái ǵ mê mờ chướng ngại cái ǵ? Thử nói xem! 

Tóm lại là chúng ta có chịu dừng hay không? Dừng th́ trời "Không" sáng suốt, đất tâm yên ổn, huệ nhật hằng soi, thiếu sót chỗ nào? 

Trái lại rong rêu mải miết, nên hóa điên cuồng. Khổ thay! Khổ thay! 
Có thi rằng: 

Lớn thay! người sức mạnh 

Biết vọng liền khôngtheo 

Quê xưa trăng tỏ rạng 

Tùng xanh tiếng suối reo 

Khoái thay! người biết vọng 

Miền "chân không" mở ra 

Đường xưa tự bày hiện 

Quê nhà thật không xa 

Hương quê thoảng trăng sao 

T́nh quê miền bất nhị 

Hư không trải gấm hoa 

Người quê một ḿnh đi 

Gió ngát hương giải thoát 

Hoa đơm đóa từ bi 

Tuyết tuôn thành định lực 

Trăng soi bất tư ngh́ 

Một tiếng quát! 

 

7. Ma khẩu nghiệp

 

Ma này là cuồng chướng. Người tu mà chẳng kiểm điểm ngôn ngữ của ḿnh mặc ư cao đàm hùng biện, làm tổn thần lao niệm, sẽ mất Thiền định chân chánh. Nhân sao mà khẩu nghiệp có lỗi lớn như thế? Bởi hay: Đàm huyền thuyết diệu, giảng giáo nói tông. Khoe ḿnh đắc ngộ, chê người ngu mê. Luận chỗ hay dở. Nói điều phải quấy của người. Ngâm ca thi phú, nói bừa những việc không đâu. B́nh nghị những việc hưng phế xưa nay của quốc gia, xưa th́ cho người hiền mà ngu, nay th́ bảo người hung mà giỏi. Toàn những việc chẳng dính líu về ḿnh mà cứ gân cổ tranh luận. Lại vô cớ khen chê việc hơn thua của người. Phô diễn các cảnh dục lạc, khiến người sanh đắm trước. Bàn căi những chuyện bất b́nh làm cho kẻ nghe phát phẫn. Trước mắt th́ công kênh đề cao. Sau lưng th́ lại chê bai biếm nhẽ. Đó là những lời nói lợi hại làm mất chánh định của người. Người tu Thiền đời sau phải thận trọng nghiêm ngặt. Bởi loại cuồng chướng này, chẳng những làm cho chúng ta chẳng kiệm ngôn, dưỡng đức mà c̣n khiến cho tâm chúng ta tán động. 
Thế nên những kẻ sơ cơ, phải ngừa pḥng khẩu nghiệp cẩn thận! 

Chú

Ba nghiệp thân miệng ư. Miệng có bốn lỗi là: nói lời dữ, nói dối vọng, nói thêu dệt, nói hai chiều. Công phu đến đây, hành giả không khéo điều phục khẩu nghiệp có thể sanh ra đại ngôn cuồng vọng, buông lời bừa băi làm chướng ngăn con đường vào thánh. V́ lẽ đă có chút công phu, lại nếm trải và thu hoạch phần nào kết quả trong sự tu tập, luôn luôn hành giả tự thấy ḿnh được chút ǵ ǵ đó gọi là "sở đắc". Từ căn cứ này, nếu tâm chưa thật an th́ chính "chút sở đắc" đó làm hại hành giả. Ngay đây, người có mắt sáng liền khám phá kịp thời những cuồng vọng, tạo thế an b́nh cho chánh định. Trái lại, với người biện biệt chưa rành, thủ thuật chưa khéo th́ ngô ngă phân ranh, si mê chồm dậy. Cứ thế buông xuôi lao theo, chẳng khác nào thùng rỗng khua vang. Thực tế mà nhận sở đắc ǵ? Ḿnh được cái ǵ? Tương lai mù mịt, đường trước lờ mờ. Dự phóng ǵ? Nh́n trước ngó sau, khối si mê nhiều kiếp chưa chuyển nổi, núi nhân ngă lâu đời chưa đập tan. Khổ thay! Ngồi đó mà khua động môi lưỡi. Chính ḿnh chưa yên, th́ nói ǵ đến việc hay dở của người, sự hưng phế của nước. Th́ thôi! Đă biết nói nhiều loạn tâm tổn thần, th́ sao ngang đây chưa chịu dứt bặt, sống lại cho chính ḿnh để tâm ḿnh được an ổn, định lực của ḿnh được kiên cố. Tóm lại: 
Người hay nói - Loạn
Người nói nhiều - Tổn 
Người xưa bảo: "Hăy bịt lỗ đít lại mới có chút phần tương ưng" . Lời này của người xưa, bọn ta hết chỗ cắm mỏ. Khoái thay!

 

8. Ma bệnh khổ

 

Đây là khổ chướng. Thân có nhiều bệnh tật là do nghiệp nặng. Hoặc tự ḿnh làm mất sự điều ḥa, biến sanh các thứ bệnh, làm cho người học đạo tu hành chẳng an, chẳng thọ dụng được pháp lạc thù thắng. Nay xin nêu dẫn một vài điều thiết yếu để người tu hành đề pḥng. 
Trước hết phải điều ḥa t́ vị, chỉ nên dùng những thức ăn thích hợp với cơ thể. Bớt ăn những vị quá đậm đà. Chớ ăn đồ sống và lạnh, khi đói chớ tụng đọc, khi no chớ làm việc nặng, sau khi ăn không nên ngủ liền. Về đêm chớ ăn no quá. 
Tóm lại người ưa ăn những thứ nhừ nát, hoặc thích những thứ rang nấu. Khoái ăn đồ ướp ngũ vị, dùng nhiều những thứ không hợp với thân. Lại, ngồi thiền chỗ đất thấp, ngủ nghỉ chỗ gió nhiều. Lúc ra mồ hôi mà xuống nước. Đang dang nắng mà dùng đồ lạnh mát. Tắm rửa ngoài trời trống gió, ngủ nghỉ dưới chỗ nhiều sương. Cùng các trường hợp: no quá, đói quá, mừng quá, giận quá, nóng quá, lạnh quá. Chỗ mưa nhiều, sương nhiều, trong thương ngoài cảm tất cả tại lỗi không biết điều ḥa, nên hay sinh các chứng thương nhọt, thân không làm sao an được. Kẻ tu học đời sau phải biết để pḥng bị đó. 

Chú

Người tu hành trước nhất phải thấy thân này và ngoại cảnh đều không thật, là báo nghiệp không tự tại của ḿnh. Nó hư giả, mỏng manh, bại hoại, là pháp sinh diệt vô thường. Tuy nhiên chúng ta cần nó, đang dùng nó trong việc tu hành th́ phải điều chỉnh thế nào cho nó được yên ổn, để Đạo nghiệp của ta được viên măn. Kinh nghiệm sống ở đời. Việc ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta phải luôn luôn điều hợp thích đáng, cái ǵ thái quá hay sanh bất cập. Đă vậy việc áp dụng thân tâm tu hành hàng ngày chúng ta cũng phải tiết chế, không nên cố chấp. Như ta đă biết, thân này tạm bợ như rắn độc chung lồng, việc kích động chống trái nhau không lúc nào vắng thiếu, lại thêm cảnh nóng lạnh bức ngặt bên ngoài phụ họa, làm cho đă khổ lại càng khổ, nên nói: "khổ, khổ". Chúng ta là người đă thấy được phần nào nguyên nhân các khổ. Chúng ta cũng có sẵn phương pháp dứt trừ nguyên nhân các khổ đó. Nắm chắc bảo đảm và rơ ràng. Như vậy chúng ta c̣n ngần ngại ǵ? Chần chờ lúc nào nữa? Chưa chịu hạ thủ cho rồi? Người xưa nói: "Nay đây quyết một đời này cho xong". 
Chúng ta cũng thấy rằng: "Muốn dứt tai ương về sau, ngay đây phải quyết định. Trong lúc chúng ta c̣n đủ sáng suốt, đủ điều kiện, nắm sẵn cơ hội trong tay, mà chúng ta chưa chịu dứt khoát c̣n đợi ǵ nữa?" 

Chớ để ngày qua, già suy bệnh hoạn thân thể suy hao, tinh thần mờ tối, chẳng đủ sức dụng công đắc lực, không c̣n hạ thủ một cách quyết liệt nổi. Gắng lên! 

Cảnh huyễn, người huyễn, ta mượn tạm các cái huyễn để làm việc huyễn, mọi việc xong rồi huyễn pháp đều buông. Tổ sư nói: "Thân huyễn nhà mộng, vật sắc hư không đời trước không định, kiếp sau đâu thông. Xuống lên xuôi ngược, thay đổi mất công, ba cơi ràng buộc biết thuở nào xong ..." 
Ngay đây quyết định là xong, một buông tất cả đều buông, không th́ nhiều kiếp mang tai họa! Cố gắng! Quỉ dữ vô thường không phân biệt thân sơ, chẳng nhận đồ đút lót. Chúng ta tự liệu trước, việc đến trở tay không kịp, khi đó kêu khổ ai cứu cho? Chi bằng ngay bây giờ tự xoay lại ḿnh hỏi thử: Ta là ǵ? Ôi chao

 

9. Ma Hôn Trầm

 

Tức là chướng ngại của ngủ nghỉ quá nhiều. Nếu người tu hành không tự rèn luyện để thời gian ngủ nghỉ quá nhiều th́ chân tâm chẳng sáng, tánh huệ lặng ch́m, sẽ rơi vào chỗ mờ tối, núi đen hang quỷ. Nguyên nhân nào mà ngủ nghỉ nhiều sanh chướng như thế.   

Đấy cũng bởi do ăn nhiều, dùng toàn chất vị đậm đà. Nói nhiều tổn hơi, thân nhọc, tỳ khốn tinh thần không minh mẫn, hơi trược hỗn loạn. Kẻ ngu si nhiều bực tức, lười nhác buông lung, chẳng nhớ việc sanh tử, chỉ thích vui giả tạm. Người dụng công tu hành phải khắc tỉnh tinh tiến, noi gương người xưa dùng đùi đâm bắp thịt, đụng đầu vào gốc cột, lạy Phật và đốt đèn, đi kinh hành chỗ hiểm, thân chịu khó mài luyện, ma ngủ mới nhẹ dần. Kẻ thiếu khổ luyện hay mặc t́nh rong rêu, chân tâm bị mờ tối, những người tu thiền, dũng mănh hàng phục chướng này

Chú

Các chướng kể trên trừ oan chướng nhiều đời và cách đề pḥng những lỗi thái quá trong lúc dụng công. Ngoài ra đều do hành giả chưa nhận được bản tâm, chưa thấy thật tánh, rong ruổi bên ngoài, cuồng loạn vọng tưởng mà gây nên. Nay xét về những chướng ngại của ma ngủ như đă nói: "Cái ǵ thái quá th́ sanh bất cập". Cũng vậy để cho ma ngủ tự do quá, th́ việc dụng công cuả chúng ta không tiến. Tâm huệ không phát là ngủ ngà ngủ gật, thiếu sự sáng suốt là cảnh giới núi đen hang quỉ. Người tu hành lọt vào đó, họa tan thân mất mạng không thể tránh khỏi, nói ǵ là tiến đạo nghiêm thân? Hơn nữa ma ngủ cùng loạn tưởng là hai ác chướng khó trị nhất của các thiền giả. Có thể nói rằng hai chướng này là hai gọng ḱm luôn luôn kẹp chặt hai đầu, bao vây hành giả, lẩn quẩn trong đó. Với hai chướng này, hành giả phải siêng năng, mạnh mẽ lập thệ quyết định buông bỏ thân mạng khắc trị bọn chúng đạt Đạo mới thôi. Mặt khác hành giả phải khẩn cầu sám hối những chi tập đời trước, đồng thời pḥng bị nghiêm nhặt không để cho chúng có cơ hội nhỏ nào hẻo lánh được. Hội đủ những điều trên rồi, hành giả c̣n phải khéo léo điều thích thân tâm đối với ngoại cảnh, chớ nên để lệch ngă mà lư sự phải viên dung. Ngừời xưa bảo: Khắc chữ Tử trên trán. 
Hoặc phải nhớ khẩu hiệu: Sinh tử việc lớn vô thường nhanh chóng. 

Trong lúc dụng công, hành giả chỉ một bề ngó thẳng tới trước mà tiến. Quăng ném tất cả sở hữu, dẹp bỏ liên hệ chung quanh, ngay khi nhào nặn công phu không để việc ngoài dính mắc. Giả sử ốm đau cũng được, đói khổ cũng xong, lành lặn cũng được, rách rưới cũng chả sao, sống đến 120 tuổi cũng được, ngă chết tại chỗ cũng thế thôi. Tóm lại, đối với cảnh ngoài thế nào cũng được, hành giả chớ nên bận tâm, chỉ dồn mọi nỗ lực, áp dụng công phu sao cho đắc lực, được như thế mới có ngày xong. Người xưa dùng dùi đâm vào bắp thịt, đụng đầu vào gốc cột...Gương sáng c̣n đó, chúng ta phải lấy đó noi theo, chớ cho dễ dàng, để một đời trôi suông vô ích. 
Trong phần nói về ma oan nghiệt nhiều đời ở trước và phần nói về ma mê ngủ này, ngoài cách tự tỉnh, tự tiến, c̣n dặn hành giả phải khẩn thiết sám hối. Ở đây, theo thiển ư của bút giả, xin nêu ra phương pháp sám hối có hai: 

Tác pháp sám hối - Cách này như trong các kinh Đại Thừa dạy: Sám hối bằng cách thống trách tự ḿnh, ai khẩn trông cầu mười phương Tam Bảo xót thương chứng biết. Lại phát chí kiên quyết dứt bỏ những lỗi lầm đă gây. Đồng thời nương vào bi trí vô biên của mười phương Tam Bảo, nguyện giữ vững tâm niệm, sống theo lời dạy của các Hiền Thánh. 
Tâm niệm sám hối - Sám hối tự tâm, tức là trong sinh hoạt hàng ngày. Vừa có một niệm khởi lên liền buông không theo. Luôn tự khám phá, khéo làm việc này cho được liên tục. Càng buông định lực càng mạnh. Huệ giác càng sáng, được thế oan nghiệp nhiều đời sẽ chuyển. Vọng nhiễm chấp trước truyền kiếp tiêu tan. Huệ-không bày hiện. Khi này, ǵ là tội? Sám hối cái ǵ? 

 

10. Thiên ma

 

Loại ma này chẳng giống các ma kể trên. Đây là người tu hành chân chánh sắp được chứng Đạo. Tâm t́nh đă thông hợp trạm nhiên chẳng động, khiến bọn thiên ma và các quỉ thần thảy đều kinh hoảng, cung điện của chúng sụp đổ, cơi đại địa chấn động. Ma chúa mất hồn, ma dân té hoảng. Các loại ma mị, phần nhiều có ngũ thông, bọn chúng kéo đến năo loạn hành nhân làm cho chẳng vào được vị thánh. Chúng biến các cảnh quái dị, và các cảnh dục làm rối loạn tâm định của hành giả. Nếu trong tâm hành giả vừa có mảy may niệm thủ xả, th́ bọn kia nắm được tiện lợi. Hành giả sẽ bị hại, tự phát điên cuồng cho rằng ḿnh thành Phật. Hiện đời không thoát khỏi vương pháp. Khi chết sa vào ngục vô gián. 

V́ thế những kẻ tham thiền, phải chánh niệm phân minh, trí huệ luôn sáng suốt, một ḷng thường chẳng động. Mặc cho bọn ma kia tác uy, tác quái, ta như chẳng thấy, chẳng nghe. Dùng chánh định hàng ma như thế, tự nhiên loài ma mị tiêu diệt. Các hành giả đời sau dè dặt biện rành đó. 

Chú

Ma cũng tự tâm, không ma cũng tự tâm; ma, không ma ǵ cũng tự tâm; c̣n mống tâm dấy niệm là c̣n tâm ma. Từ trên mười thứ ma chướng, chẳng ngoài tâm ta mà có ra. Tâm ta nếu lặng yên chẳng động, ngàn thánh c̣n chẳng biết, huống loài ma mị làm ǵ biết được. 

Tuy nhiên các hành giả trong Tông môn là người tu hành chân chánh phải luôn luôn pḥng bị tâm ḿnh cho cẩn mật, chớ để cho bọn ma mị bên ngoài có cơ hội thuận tiện. Công phu càng đắc lực, hành giả càng cẩn mật hơn, bởi tâm càng tịnh, ma lực càng mănh liệt. Giai đoạn này chánh niệm phải tỏ rơ, trí huệ luôn chiếu suốt, tâm an trụ chẳng động. Đă vậy, th́ mặc cho loài ma quái kia quấy phá, khác nào bọn chúng nắm bắt hư không. 

Để đúc kết những điều tŕnh bày trên, các hành giả sơ cơ nên nhận rằng: "Tâm là gốc, ma không ma ǵ cũng tự tâm ta. Tâm động ma loạn, tâm bất động là chỗ không thể nghĩ bàn, cảnh giới này ngàn thánh xuất thế cũng chẳng biết huống nữa là ma". Như vậy: 

Muốn ngồi yên trị ma th́ phải thế nào? 

Chỉ có bất động. Tâm bất động th́ đất nước yên lành, các bóng dáng ma mị dứt bặt. Người xưa nói: Một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều bặt". Hoặc nói: Mê ngủ nếu không, các mộng tự trừ . C̣n nói mớ, nói mộng làm ǵ? 

Thế thôi! 

 

Arial Unicode font

Minh Quang uploaded October 13, 2001


 

 

Up DL Ram Thang Gieng Muoi Dieu Bien Ma Phap Mon Tu Tat Vong Kien Tanh Khong Luan Luoc Su Phat Thich Ca Bat Nha Tam Kinh - Su Co Nhu Thuy So Sanh Phap Cu Khuyen The Ca 1