มาลีวราช หรือมาลีวัคคพรหม-พรหม
ลักษณะหัวโขน หน้าพรหมสีขาว 4 หน้า ทำเป็น 2 ชั้นชั้นแรกมี 4 หน้า ชั้นที่ 2 ทำเป็นหน้าเล็ก ๆ 3 หน้าเรียงอยู่ด้านหลังท้ายทอย จะสวมมงกุฎน้ำเต้ากาบห้ายอดกายสีขาว มี 4 พักตร์ 8 กรเป็นพี่แห่งท้าวจรุพักตร์รวมพงศ์พรหมกับท้าวสหมลิวันและเป็นอัยกาของทศกัณฐ์ บางแห่งว่าเป็นอสูรเทพบุตร
เดิมชื่อท้าวมาลีวัคคพรหม ความที่เป็นผู้ตั้งอยู่ในความสุจริตยุติธรรม จึงได้รับพรจากพระอิศวร ให้เป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ เป็นเจ้าแห่งหมู่เทพคนธรรมพ์ และได้นามว่าท้าวมาลีวราช ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ กล่าวถึงหลายตอนมีตอนหนึ่งได้ออกความเห็นทูลเตือนพระอิศวร เมื่อประทานคฑาเพชรให้กับอสุรพรหม ซึ่งเป็นอันธพาล เกรงจะเบียดเบียนโลก จึงได้พระขรรค์และพรไปให้ท้าวอัชบาลเพื่อปราบอสุรพรหม อีกตอนหนึ่งเป็นผู้พิพากษาคดีความระหว่างทศกัณฐ์กับพระราม และตัดสินให้ทศกัณฐ์ส่งคืนนางสีดาคืนทศกัณฐ์ไม่ยอมทำตามจึงสาปแช่งทศกัณฐ์ตายด้วยอาวุธพระราม

     
Copyright March 2003. All Right Reserved. Contact US E-mail : Tula1407@hotmail.com