หิรันตยักษ์-อสูรเทพบุตร
ลักษณะหัวโขน หน้ายักษ์สีทอง ปากแสยะตาโพลง บางแห่งว่าปากขบตาจระเข้ สวมมงกุฎกระหนก
กายสีทอง มี 1 พักตร์ 2 กร เป็นอสูรอาศัยอยู่เขาจักรวาล ทำพิธีตบะที่เขาวินันตก พระอิศวรจึงประทานพรให้มีฤทธิ์มาก หิรันตยักษ์สำแดงเดชม้วนแผ่นดินทำให้เดือดร้อนไปทั่ว พระอิศวรจึงบัญชาให้พระนารายณ์ไปปราบ พระนารายณ์แปลงกายเป็นหมูและฆ่าหิรันตยักษ์ตายรามสูร-อสูรเทพบุตร
ลักษณะหัวโขน หน้ายักษ์สีเขียว หรือสีทอง ปากขบตาโพลง สวมมงกุฎกาบไผ่ มีทั้งจอนหูแบบยักษ์และจอนหูแบบมนุษย์ อีกแบบหนึ่งจะสวมชฎาดอกลำโพง แบบหัวโขนหน้าฤาษีกายสีเขียว และทำเป็นหน้าทองอีกแบบหนึ่ง มี 1 พักตร์ 2 กร มีขวานเพชรเป็นอาวุธเป็นผู้มีอุปนิสัยเกเร ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงตอนฤดูวสันต์ เทวดานางฟ้าจับระบำเล่นนักขัตฤกษ์ รามสูรไล่จับนางเมขลาล่อแก้ว พบอรุชุนเหาะมา สู้รบกันและจับอรชุนฟาดเขาพระสุเมรุตาย อีกตอนหนึ่งรามสูรเที่ยวประพาสป่าพบขบวนพระรามซึ่งกลับจากการอภิเษกนางสีดาเพื่อไปอโยธยารบกับพระรามพ่ายแพ้ พระรามไว้ชีวิต จึงได้ถวายศรให้


พิราพหรือวิราช-อสูรเทพ
ลักษณะหัวโขน ทำเป็นหน้ายักษ์ซึ่งมีลักษณะหน้าแปลกจากยักษ์อื่น คือ หน้ากางคางออก เรียกว่าหน้าจาวตาล สีม่วงแก่ หรือสีน้ำรัก หรือสีทอง ปากแสยะ ตาจระเข้ หัวโล้น สวมกะบังหน้า ตอนทรงเครื่องสวมมงกุฎยอดเดินหน นอกจากนี้ยังมีหัวโขนพระพิราพที่ประดิษฐ์ด้วยโลหะ เป็นเทพอสูรผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ซึ่งศิลปินโขนละคร และดนตรีไทยให้ความเคารพสักการะ ในฐานะเป็นบรมครูในวิชาดุริยางคศาสตร์ และนาฎศิลป์ อินเดียเรียกว่า พระไภรวะ ส่วนทางประเทศเนปาลเรียกว่า พระไภราพ ซึ่งเป็นปางที่ดุร้าย ของพระอิศวรปางหนึ่ง ทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งนาฎศิลป์และความตายอีกด้วย
กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร มีกายเป็นวงทักขิณาวัฎ อาศัยอยู่เชิงเขาอัศกรรณ พระอิศวรกำหนดเขตป่าให้อยู่ และสามารถจับสัตว์ที่พลัดเข้าไปในเขตนั้นกินได้ พิราพได้นำชมพู่พะวาทอง อันมีรสโอชามาปลูกไว้ในสวน กำชับพลยักษ์ให้ดูแล ทุกเจ็ดวันจะมาดู เมื่อพระรามเดินดงได้ผ่านเข้าไปในสวนเก็บผลไม้กิน พลยักษ์มาพบรุมกันจับ ถูกพระลักษณ์ฆ่าตาย เมื่อพิราพมาสวนจึงสอบถามเรื่องราวจึงตามไปและลักนางสีดา สู้รบกับพระราม พระลักษณ์ตายด้วยศรพระรามเหรันต์ หรือเหรันตทูต-อสูรเทพบุตร
ลักษณะหัวโขน ปากเสยะ ตาโพลง บางแห่งว่าปากขบตาจระเข้ สวมมงกุฎจีบ
กายสีม่วงอ่อน มี 1 พักตร์ 2 กร อาศัยอยู่เขาหิมพานต์ เป็นอสูรที่มีฤทธิ์เดชมาก จับมนุษย์ และสัตว์กินเป็นอาหาร วันหนึ่งได้ออกไปเที่ยวป่า พบท้าวทศรถพาพระมเหสีทั้ง 3 ประพาสป่า เกิดการสู้รบกัน และถูกท้าวทศรถฆ่าตาย

 

Copyright March 2003. All Right Reserved. Contact US E-mail : Tula1407@hotmail.com