Name : สมเกียรติ หะรังศรี
Address: 33 ตุลาแมนชั่น รามคำแหงซอย 50 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
การศึกษา :ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา : สื่อสารมวลชน

ContactUs:tula1407@hotmail.com
Tel.0-9649-8744
0-274-3747#1407


เวบไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นจากความสนใจของผู้จัดทำ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการค้นคว้าของผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งร่วมเป็นอีกหนึ่งความคิดในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยอันควรค่าแก่การอนุรักษ์แขนงหนึ่งในหลายๆงานฝีมือของชนชาติไทย มิใช่แหล่งซื้อขาย หรือจำหน่ายแต่อย่างใด ขอขอบคุณ เจ้านาย....ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพรวมทั้งข้อมูลจากหนังสือ ตำราต่างๆ ทุกแขนงที่ได้ค้นคว้าเพื่อนำมาจัดทำ หากข้อความหรือรูปภาพที่นำมาล่วงละเมิดประการใด ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณ::::::::::::
Copyright March 2003. All Right Reserved. Contact US E-mail : Tula1407@hotmail.com