พงศ์รามเกียรติ์
 
 
   
     
 
1. พงศ์นารายณ์วงศ์กษัตริย์ แห่งกรุงอโยธยา
ท้าวอโนมาตัน- พระ
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว มงกุฎยอดน้ำเต้า
ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหรืออโยธยา กายสีขาว 1 พักตร์ 4 กร กำเนิดในดอกบัวซึ่งผุดขึ้นจากพระนาภี (สะดือ) ของพระนารายณ์ได้รับอาวุธ 4 อย่างจากพระอิศวร คือ ศรตรีเพชร คฑา และธำมรงค์ พระอิศวรนับเป็นหลานจึงมีนามเรียกว่า "นัดดาพระศุลี"มีมเหสีชือนางมณีเกสร โอรสชชื่อท้าวอัชบา
   
 
  ท้าวทศรถ-พระ
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว สวมชฏามนุษย์หรือมงกุกยอดชัยหรือมงกุฎยอดเดินหน กษัตริย์กรุงศรอยุธยาองค์ที่ 3 กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร ทรงศรเป็นอาวุธโอรสท้าวอัชบาลกับนางเทพอัปสร ท้าวทศรถมีมเหสี 3 องค์ คือ องค์ที่ 1 นางเกาสุริยา มีโอรสชื่อพระราม องค์ที่ 2 นางไกยเกษี มีโอรสชื่อพระพรต องค์ที่ 3 นางสมุทรชา หรือสมุทรเทวีหรือสมุทรมีโอรสชื่อพระลักษณ์ และพระสัตรุด

   
 
  พระราม -พระ
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีเขียวนวลตอนครองเมืองสวมมงกุฎยอดชัยหรือพระมหามงกุฎตอนเดินดงสวม
มงกุฎยอดเดินหนตอนทรงพรตสวมชฎายอดบวชหรือชฎายอดฤาษี
กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 4 กายสีเขียวนวล 1 พักตร์ 2 กร คือพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นโอรสของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยา
ปกติพระรามทรงศรเป็นอาวุธ เวลาสำแดงอิทธิฤทธิ์ปรากฎเป็น 4 กร ทรงเทพอาวุธเช่นเดียวกับพระนารายณ์ คือ ตรีคฑาจักร และสังข์ มีมเหสีชื่อ นางสีดา ซึ่งได้แก่ พระลักษมีเทวีแบ่งภาคมาช่วยพระรามปราบปรามเหล่าอสูรร้ายผู้คอยทำลายความสงบสุขของโลก มีโอรสชื่อพระมงกุฎ ออกเดินดงตามที่นางไกยเกษีขอพรเป็นเวลา 14 ปี ในขณะเดินดงนั้น ทศกัณฐ์มาลักนางสีดา และเป็นเหตุให้เกิดสงครามล้างพวกยักษ์ เมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาแล้ว พระรามยังคงต้องพลัดพรากจากนางสีดาอีก ด้วยเหตุเข้าใจผิดและระแวง จนกระทั้งพระอิศวรต้องมาไกล่เกลี่ย

   
 
  พระพรต
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีแดงฉาด สวมชฎามนุษย์ หรือมงกุฎยอดชัย หรือมงกุฎยอดเดินหน เป็นอนุชาของพระราม กายสีแดงฉาด 1 พักตร์ 2 กร คือจักรพระนารายณ์อววตารมาเกิดเป็นโอรสท้าวทศรถและนางไกยเกษีไปอยู่เมืองไกยเกษกับท้ายไกยเกษ พระกับพระศตรุด เมื่อพระรามออกเดินดง พระพรตไม่ยอมรับราชสมบัติแต่จะรักษากรุงอโยธยาไว้จนกว่าพระรามจะกลับคืนเมือง

   
 
  พระลักษณ์
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีทองสวมมงกุฎยอดเดินหน มงกุฎยอดชัย หรือพระมหามงกุฎตอนทรงพรตสวมชฎายอดบวชหรือชฎายอดฤาษีเป็นอนุชาของพระราม กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร คือ บัลลังก์นาคและสังข์ของพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นโอรสท้าวทศรถกับนางสมุทรชา เมือ่พระรามออกเดินดงขอตามเสด็จด้วย
   
 
  พระสัตรุด
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีม่วงอ่อน สวมชฎามนุษย์หรือมงกุฎยอดชัยหรือมงกุฎยอดเดินหนเป็นอนุชาของพระราม กายสีม่วงอ่อน บางแห่งว่าสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร คือ คฑาพระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นโอรสท้าวทศรถกับนางสมุทรชา ร่วมอุททรณ์กับพระลักาณ์ไปอยู่เมืองไกยเกษพร้อมทรงพรตได้ออกร่วมรบกับพระพรต ตามบัญชาของพระราม ในศึกกบฎสะกะและศึกเมืองมลิวัน ภายหลังกลับไปช่วยกำกับราชการที่เมืองไกยเกษกับพระพรต ตามเดิม
     
Copyright March 2003. All Right Reserved. Contact US E-mail : Tula1407@hotmail.com