พวกสิบแปดมงกุฎ คือ เสนาวานร 18 ตน แบ่งเป็นฝ่ายเมืองขีดขินและฝ่ายเมืองชมพู เดิมเป็นเทพเทวดาอาสาแบ่งภาคลงมาช่วยพระรามปราบเหล่าอสูร


นิลปานัน - เสนาวานร
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากอ้าสีสำริด หัวโล้น สวมมาลัยรักร้อย
เป็นเสานาวานรสิบแปดมงกุฎฝ่ายเมืองชมพู แบ่งภาคมาจากพระราหู เทวดานพเคราะห์ โดยมากได้รับการกล่าวถึงในกระบวนทัพพระราม ดังปรากฎในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ครั้งสุครีพจัดทัพรบกับทศคีรีธร ทศคีรีวันเกยูร - เสนาวานร
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากอ้าสีม่วงแก่ หรือสีม่วงชาดแก่ หัวโล้น สวมมาลัยรักร้อย
คือท้าววิรุฬหกเจ้าแห่งกุมภัณฑ์ โลกบาลประจำทิศใต้ แบ่งภาคลงมาเป็นเสนาวานรฝ่ายเมืองขีดขิน บทบาทของเสนาวานรนี้มักปรากฎในตอนจัดกองทัพออกรบกับเหล่าอสูร ปรากฎชื่อเกยูรในการรบหลายคราว ตอนหนึ่งในการจัดทัพรวมพลเมืองขีดขินและเมืองขมพู เพื่อยกไปลงกา สุครีพจัดกองทหารประกอบด้วยเสนาวานรสิบแปดมงกุฎ


มายูร - เสนาวานร
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากอ้าสีม่วงอ่อน หัวโล้น สวมมาลัยรักร้อย
ไม่ปรากฎว่าเป็นฝ่ายใด แต่บางตำราว่าเป็นฝ่ายเมืองขีดขิน ในเรื่องรามเกียรติ์คือท้าววิรูปักษ์โลกบาลประจำทิศตะวันตกแบ่งภาคลงมาเป็นพวกเสนาวานรสิบแปดมงกุฎช่วยพระรามปราบเหล่าอสูร ได้รับการกล่าวถึงในกระบวนทัพเช่นเดียวกับเสนาวานรอื่น ๆ ดังปรากฎในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามตั้งพักทัพที่เขามรกต บรรดาพญาวานร สิบแปดมงกุฎ วานรเตียวเพชร จังเกียง และพลลิงทั้งหลายเข้าเฝ้า
วิสันตราวี - เสนาวานร
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากอ้าสีแดงลิ้นจี่ หัวโล้น สวมมาลัยรักร้อย
ประวัติกล่าวว่าเป็นพระอังคาร เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมาเป็นเสนาวานรสิบแปดมงกุฎ ฝ่ายเมืองชมพูปรากฎชื่อในบทละครเรื่องรามเกียรติ์คราวจัดทัพออกรบ ตอนหนึ่งในการยกทัพของพระพรต พระสัตรุดทำศึกท้าวทศพิน

นิลเอก - เสนาวานร
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากอ้าสีทองแดงแก่ บางแห่งว่าปากหุบ หัวโล้น สวมมาลัยรักร้อย
ตามเรื่องราวในรามเกียรติ์นิลเอกเป็นพวกเสนาวานรสิบแปดมงกุฎ ฝ่ายเมืองชมพู แบ่งภาคลงมาจากพระพินายมีบทบาทในการรบ ปรากฎชื่อในกระบวนทัพเสมอ ๆ ตัวอย่างในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชการที่ 1 ตอนพระลักษณ์ยกทัพไปทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต ซึ่งถ้าสำเร็จจะทำให้ไม่ตายรวมทั้งพลยักษ์ทั้งหลายจะทรหดอดทนไปด้วย

วิมลหรือพิมลพานร หรือนิลพานร - เสนาวานร
ลักษณะหัวโขน หน้าวานรปากหุบสีดำหมึก หัวโล้น สวมมาลัยรักร้อย
ประวัติกล่าวว่าเป็นพระเสาร์ เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมาเป็นเสนาวานรสิบแปดมงกุฎ ฝ่ายเมืองขีดขิน ปรากฎชื่อในกระบวนทัพเรื่องรามเกียรติ์ตอนหกรถรบหกวานร

 

Copyright March 2003. All Right Reserved. Contact US E-mail : Tula1407@hotmail.com