Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.1. 1703 års konvojer

På många sätt är det här årets konvojer intressantare än följande års. Nästan ingenting är skrivet om dem. Munthe nöjer sig med att notera att Psilander det här året gjorde två resor, en i juni och en i september. Båda gick lyckligt, enligt Munthe. Så enkelt är det emellertid inte. Den första resan, som påbörjades i Karlskrona 2 maj 1703 och avslutades 28 juni i Marstrand, gick väl relativt hyggligt. Däremot var den andra resan en katalog över missöden. Öland avseglade från Göteborg den 1 augusti, men ogynnsamma vindar tvingade fartyget att ankra vid norska kusten. Först den 27 september gick färden söderut igen. I trakten av Ostende tappade Psilander i hårt väder bort de fartyg som var destinerade till franska hamnar och satte kurs hemåt. Först den 18 december var man tillbaka i Marstrand, efter att ogynnsamma vindar hade tvingat fram ett nästan två månader långt uppehåll i Norge.
 
De borttappade handelsfartygen fick ett efterspel. Redarna klagade till Kommerskollegium, som vände sig till Amiralitetskollegium. I ett brev från 10/12 1703 meddelar förstnämnda myndighet att det inkommit klagomål från några Stockholmsredare över Psilanders agerande. I närheten av Ostende ska han ha seglat ifrån fyra fartyg, varav ett sedan blivit uppbringat av en kapare, infört till Ostende och konfiskerat och ett annat hamnat i "största olägenhet". Klagomålen sändes vidare till Psilander, som yttrade sig över dem och hans svar återsändes sedan av Amiralitetskollegium till Kommerskollegium. Denna historia har, så vitt jag kan se, nästan fullständigt missats av alla senare författare, som intresserat sig Psilanders karriär. Munthe meddelar att Psilander under andra resan jagade några kapare, det är allt.

Ölands loggbok för 1703 är lyckligtvis bevarad. För fler detaljer kring Psilanders öden och äventyr under de båda konvojresorna, se följande sidor.

En tydlig påföljd fick i alla fall köpmännens klagomål. Psilanders instruktion för nästa års resa kompletterades med en ny punkt, vari han förmanades att hålla sig nära handelsfartygen.


Litteraturtips: Här härskar den stora tomheten. Visst nämns detta årets resor här och var, men då i förbigående.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: oktober 05, 2004.
Föregående sida: 3. Konvojerna 1703-1704

Nästa sida: 3.1.1. Psilanders instruktion