Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3. 1704 års konvoj

Detta årets resa har skildrats otaliga gånger, i sjöhistoriska verk, i dikt och novell, i otaliga konstverk. Få episoder i svensk sjöhistoria är lika legendomspunna. Psilanders berömmelse vilar så gott som uteslutande på striden vid Orford Ness 28 juli 1704 trots att han under de följande dryga  trettio åren kom att bekläda flera ansvarsfulla och höga ämbeten.

Likväl har det trots det ovan sagda inte gjorts någon grundlig undersökning av det material som finns rörande 1704 års konvoj. Om det långa uppehållet i England, över tre månader, finns det praktiskt taget ingenting skrivet. Det rikhaltiga material som säkert döljer sig i engelska arkiv är i princip outnyttjat. Olika handlingar utanför Krigsarkiv och Riksarkiv, exempelvis material i Göteborgs länsstyrelses arkiv har så vitt jag vet aldrig använts. I stället har de berättelser som framför allt "lanserades" av Tornqvist och Gjörwell vunnit stor spridning och återupprepats i alla möjliga sammanhang. Förhoppningsvis ska de i detta avsnitt ingående texterna och därtill fogade kommentarer kunna ge en riktigare och fullständigare bild av 1704 års resa och dess konsekvenser.


Litteraturtips: Munthe, A., Gustaf von Psilander. - Stockholm, 1899 ; Herlitz, N., Från Thorn till Altranstädt. - Stockholm, 1916 ; Owen, J. H., War at sea under Queen Anne : 1702-1708. - Cambridge, 1938 ; Rosen, C. von, Bidrag till kännedom om de händelser..., del 2 - Stockholm, 1936.

Munthes bok är den mest utförliga skildringen av Psilanders liv och karriär, naturligtvis med starkt fokus på striden vid Orford Ness.Carl von Rosen har den mest koncentrerade och lättöverskådliga redogörelsen för konvojresan 1704. Herlitz innehåller inte mycket om själva incidenten, men däremot en del om bakgrunden och efterspelet. Owen ger en kort redogörelse för striden mellan Psilander och den engelska eskadern.

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: oktober 05, 2004.
Föregående sida: 3.9. Giftermål

Nästa sida: 3.3.1. Psilanders instruktion