Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

7.1. Sjukdom, död och begravning

Psilanders huvudbanér

Psilanders huvudbanér i Kalmar domkyrka

Vapenskölden

Vapenskölden

Inskriptionen

Inskriptionen

"Kongl: Maij:tz
Högtbetrodde Man och President uti Kongl: Maij:ttz och
Riksens Ammiralitets Collegio Högwälborne
Frij herre Gustaf von Psilander. Födh till
Werlden i HufwudStaden Stockholm den 12 Augusti 1669
och afsomnad i Herranom uti Carlscrona den 18 Martii
1738"

I Amiralitetskollegiets protokoll för 1738 kan man utläsa att Psilander avled efter att ha varit sjuk under en månad. Vid sammanträdet 18/2 var han frånvarande på grund av opasslighet, liksom vid nästa möte 20/2. Därefter anges ingen orsak till hans frånvaro.

Gustaf von Psilander avled i Karlskrona "efter någon tids uthstånden swår siukdom d: 18 hujus Klåckan efter Nijo om aftonen", som det heter i Amiralitetskollegiets protokoll för 20/3. Dagen efter behandlades de närmare arrangemangen vid begravningen. Fregatten Christina skulle utläggas på lämplig plats och prydas med flaggor. Vidare föranstaltade man om "Canonernes låssande efter reglementet" såväl från Christina som från på land placerade kanoner. Något datum för begravningen ges inte här, bara att den skulle äga rum samma vecka. Begravningen ägde rum i Amiralitetskyrkan i Karlskrona och förrättades av amiralitetspredikanten Johan Billing (1697-1764), sedermera kyrkoherde i Jämshög. Senare fördes Psilanders stoft till Kalmar och nedsattes i domkyrkan där hans hustru Ingrid vilat sedan 1729. Som bland annat ses av Axel Lagerbielkes familjeanteckningar begravdes där 1755 också Psilanders dotter Sophia Margareta.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2006-06-24 21:16

Föregående sida: 7.1734-1738 : president i Amiralitetskollegium

Nästa sida: 8.Den "private" Psilander