Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.1.2.4. Ur Dragons loggbok

Några av de engelska fartygens loggböcker finns bevarade. Dessa kan huvudsakligen uppdelas i två kategorier: "Captains' logs" och "Masters' logs". Av dessa är den senare den ursprungliga, hållen av navigationsskäl av fartygets styrman. Till uppgifterna om kurs, position och väder lades sedan av kaptenen diverse andra uppgifter rörande händelser under resan. Båda grupperna  finns på Public Record Office. Därtill finns en tredje serie. Lieutenants' logs, numera på National Maritime Museum. Bara inom den här kategorien finns det alltså åtskilligt som är så gott som helt outnyttjat av de som tidigare sysslat med konvojresan 1704.
28 (g. st.) At 2 yesterday Afternoon the Worcester came up with the Chace being a Sweads Man of War of 48 guns. She fired sev.ll shott att the Swead to strike butt She would nott, and fired a broadside att the Worcester so they boath engaged, as Likewise Did the whole squadron, save the Chester and the Surloyns which went to the 9 sail of Merchant men that was under Convoy of the Swead Man of War & brought them Down to the flagg, at [?] we came up with the Swead & have him one broadside so imediatly after he struck his Ensigne & made a Wheft, Noter:

Här framgår att det nog snarast var sju engelska fartyg som Psilander stred mot, inte nio eller åtta som det ofta påståtts.

A wheft = i schau.

 

  I went on board of him & found him very much disabled haveing about 50 Men killd & wounded, his Commission was not to strike to any Nation what ever. This morning the Worchester took her in tow, and the Adm. Ordered his first Lieut to go up in him.

 

 

 

 

Källa: PRO, ADM 51/4167, Captains' logs Dragon 1703/4 Jan 7 - 1706 Nov 21

Tyvärr har serien av inkommande brev från löjtnanter förlorats "by enemy action". Eftersom statssekreterarna, i detta fallet Robert Harley, hade mycket att göra med marina frågor är det inte osannolikt att ytterligare korrespondens rörande Öland kan finnas bland hans handlingar i British Library.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-01-02 18:57

Föregående sida: 3.3.3.3.1.2.3. Whetstones andra, mer utförliga rapport från 30 juli

Nästa sida: 3.3.3.3.1.2.5. Ur Assistances loggbok