Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.1.2.5. Ur Assistances loggbok

Också Assistances loggbok är bevarad. I all korthet ger den ungefär samma bild av förloppet som andra källor, men innehåller dessutom den intressanta upplysningen att kapten Edwards just stod i begrepp att beordra äntring av Öland när Psilander hissade nödsignal.

Jag har för göra texten mer lättläst delat upp ett par av de längsta meningarna. Ett par ord kvarstår också att tyda.

July 28 This 24 hours moderate gales & fair weather. Yesterday at ½ past one in the afternoon the Worster came up with the chase being Ten Sweeds under the Convoy of one Man of War of 50 guns, the Worster fired one Gun to bring him too & another to strike his topsaile, he brought too but did not strike and gavve the Worster att the 2nd Gun fireing a whole broad Side.

The Worster returned it with his & so he did the like with the Winchester, Dover, LItchfield & New Castle. Then I came up with him & gave him my Larboard broad Side wich he return:d with his, I the same time Tacked & gave him the other & their had (?) a broad Side of him engagd for an hour & half.

The Rigging being  shott I could not command the Ship, so she shott a little ahead that I could not bring a Gun to bear on him. I gott off my Torn Sheet & stood till I gott my Ropes in order which was in half an hour. I then takt again & ordered my Lieut. to gett 50 men to board him but he then struck.

I lost two men killed and eight more wounded, our Sails & Rigging much shattered and severall Shott in our Hull, two topm. shott and unserviceable. Att ½ past four he stroke and we knotted & spliced our Rigging and [?] another For Sayle & Main Topsaile. This morning we saw a Fleet of Ships & WNW we stood.

 

Källa: Public Record Office, ADM 51/4118, Captains' logs Assistance 1704 May 1 - 1705/6 Jan 4

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 22, 2001.
Föregående sida: 3.3.3.3.1.2.4. Ur Dragons loggbok

Nästa sida: 3.3.3.3.2. De båda sidornas förluster