Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.7.1. Konvojexpeditioner under Pfalziska tronföljdskriget

Psilanders konvojresor 1703 och 1704 kan sägas ha utgjort en mycket blygsam fortsättning av det stora antal expeditioner som anordnats under 1690-talet. Flera av dessa hade för övrigt varit gemensamma svensk-danska projekt, varför den bästa skildringen av resorna återfinns i del 3 av  Bergersens bok "Fra Henrik Bielke till Iver Huitfelt". Nedanstående sammanställning är ett försök att kronologiskt ordna dem. Listan torde än så länge inte vara fullständig och enstaka datum kan också vara inkorrekta, då Bergensens uppgifter ibland motsäges av Holmberg.
År Fartyg Officerare Förlopp Noter:
1689-90 Delfin Johan Meurman    
1689-90 Phoenix Johan Brandt Ankarcreutz Till England. Åter i mars 1690.  
1690 Gotland Otto Kröger Avseglade från Öresund 16/1 med 10 handelsfartyg. Från Lissabon med 18 svenska och 3 danska. Åter i Marstrand 9/6  
1690 Skåne Erik Gyllenboy Avseglade från Öresund 16/1. Från Setubal med 53 handelsfartyg, därav nästan hälften holländska och engelska. Åter i Marstrand 9/6.  
1690-91 Phoenix Paul Qvickelberg Avgick efter uppehåll i Gammel Hellesund 3/8. Delar av konvojen uppbringad av engelsmännen. Åter i Göteborg 2/6 1691  
1690 Delphin Marcus Wernle Avgick efter uppehåll i Gammel Hellesund 3/8  
1690 Skåne Göran Soop Lämnade Marstrand 21/12. Förliste vid Skagen samma kväll. En överlevande.  
1690-91 Gotland Otto Kröger    
1691-92 Gotland Otto Kröger Avseglade från Marstrand 17/11 med 16 handelsfartyg. Kom till Downs vid månadsskiftet. Seglade vidare till Setubal. Seglade därifrån 11/4 1692. Åter i Göteborg 25/4.  
1691-92 Livland Per Olsson Avseglade från Marstrand 17/11 med 16 handelsfartyg. Skildes från Gotland i oväder vid Hoofden. Drevs tillbaka till Norge. Nådde Plymouth 24/1 1692. 5/4 framme i Setubal. Åter i Göteborg 10/8.  
1692 Spes Erik Ribbing 25/3 från Marstrand, framme i La Rochelle 14/4. Seglade därifrån 12/5. Tillbaka i Göteborg 12/6.  
1692 Phoenix Marcus Wernle Åtföljde Spes, men gjorde på hemvägen en avstickare till England.   
1692-93 Öland Otto Kröger Från Göteborg i oktober. Uppehåll i the Downs. Lämnade Plymouth 8/2 1693. Lämnade Lissabon 29/4, åter i Göteborg 22/6.  
1692-93 Livland Per Olsson Från Göteborg 26/11. Stoppad i Portsmouth. Kom först 8/3 1693 till Lissabon. Avseglade 24/9, hemma 21/10.  
1693 Spes Erik Ribbing Gemensam dansk-svensk konvoj. Från Flekkerö 15/1, drabbade av motvind. Nytt misslyckat försök 7/2. Avgår 14/2, passerar Hofden 23/2. Vidare till Bordeaux och S:t Martin. Avseglar därifrån 19/5. Åter i slutet av juni.  
1693 Stenbocken Marcus Wernle Gemensam dansk-svensk konvoj. Från Flekkerö 13/6, ankrade i S:t Martin 7/7. Vidare till Nantes. Hemfärd i oktober. Åter i Göteborg den 21.   
1693-94 Spes Erik Ribbing Gemensam svensk-dansk konvoj. 4/9 från Flekkerö, vänder efter proviantbrist 25/9. Nytt försök 26/10 med 80 handelsfartyg, mest danska och norska. Dåligt väder, åter till Flekkerö. Nytt försök 20/12 med 120 fartyg. Ribbing följer några uppbringade fartyg till Downs. Därifrån 28/3 1694, till Plymouth 10/4. Till S:t Martin 27/4. Åter i Marstrand 18/8.   
1693-94 Öland Otto Siöstierna Avseglade i oktober, ankom till Lissabon 15/1 1694. Åter i Göteborg 24/5.  
1693-94 Estland Carl Ruuth Avseglade i december, till Plymouth 16/1 1694. Därefter till Lissabon.  
1694-95 Wachtmeister Gustaf Wattrang Gemensam svensk-dansk konvoj. Från Flekkerö 9/6. 19/6 en våldsam strid mellan en holländsk eskader som stoppat konvojen och Jean Bart. Tre holländska fartyg togs, resten flydde. Bart eskorterar sedan konvojen söderut och ett trettiotal handelsfartyg går med honom till Dunkerque. Följer några kornlastade skepp till Downs 27/6. Resten av konvojen uppbringas några dagar senare. 29/9 till S:t Martin. Därifrån 24/3 1695. 18/4 i strid med en engelsk fregatt. Åter i Göteborg 24/5.  
1694-95 Stenbocken Petter Pley Gemensam svensk-dansk konvoj. Avgår 22/9, motvind. 22/11 nytt försök, motvind. Till S:t Martin 31/1 1695. Avseglar 14/5. Åter i Sverige i mitten av juni.  
1694-95 Gotland Otto Siöstierna Vid Texel 6/11. I Lissabon 10/12, Setubal 24/3 1695 och Göteborg 18/5.  
1694 Estland Carl Ruuth Portugal  
1694 Falken Abraham von Schröer Till England. Från Karlskrona i juli.  
1694 Phoenix Johan Rolofson Palm Från Öresund 3/8 1694. Avseglade från Holland 5/10, åter i Sundet  22/10.  
1695-96 Wachtmeister Erik Ribbing Gemensam svensk-dansk konvoj. Avgick från Flekkerö 26/7 utan det danska fartyget. I strid med engelska fartyg 10/8 varvid Ribbing såras dödligt. Löjtnant Gustaf Klöfverskjöld övertar befälet. Till La Rochelle 31/8. Under hemresan vinddriven till Lissabon. Tillbaka i Göteborg 28/4 1696.  
1695 Halland Carl Ruuth Seglade från Öresund 19/5. Till Downs 14/6. I Lissabon 9/7. Åter i Göteborg 19/11.  
1695 Wismar Gideon von Numers I Öresund i mitten av maj. Från Göteborg 27/5. Till Texel 7/6. Åter i Sundet 26/6.  
1695 Phoenix Marcus Wernle Lämnade Göteborg 13/7. Seglade till Rouen. Åter i Göteborg 22/9.  
1695 Wismar Gideon von Numers Från Sundet 25/8. Hemseglade från Texel 5/10, åter i Sundet 9/10.  
1695-96 Wismar Gideon von Numers 17/11 från Öresund. Lämnade Kärnö sund 5/2 1696. Till Rotterdam 29/2. 18/3 till S:t Martin. Hemfärd 28/5 med 72 svenska handelsfartyg. Åter i Öresund 15/6.  
1695-96 Gotland Otto Siöstierna Avseglade 5/12. Från Plymouth 2/3 1696. Till Cadiz 14/3. 1/5 till Alicante. Åter i Marstrand 19/10.  
1695-97 Livland Per Olsson Avseglade 5/12. I dispyt med två engelska fregatter 19/12. Från Plymouth 2/2 1696. Till Cadiz 14/3. 1/5 till Alicante. Till Setubal 20/9. Hemresan påbörjad 7/1 1697.  
1696-97 Estland Jacob de Prou Från Karlskrona 10/11 1696. Till Plymouth 8/12.  Vidare till Setubal och Cadiz. Åter Marstrand 17/10 1697.  
1696-97 Gotland Otto Siöstierna Från Öresund 21/1, till Plymouth 14/1 1697. Vidare till Portugal. Åter Marstrand 6/11.  
1696-98 Holland Claes Sparre 30/9 från Öresund. Till Setubal. I Lugar Novo 23/1 1698  
1696-97 Spes Jonas Palmqvist Från Karlskrona, grundstöter mellan Stevns och Möen 15/10. Passerar Hofden 6/12. Mister rodret och når S:t Martin först 7/3 1697. Uppbringas med konvojen på återresan. Förliser vid Skagen 4/11.  
1697 Stettin Johan Kuylenstierna I Öresund 23/4. Ankrar vid Vlie 13/5. Åter i Sundet 18/6.   
1697 Stettin Johan Kuylenstierna Från Öresund 9/7. Ankrar vid Vlie 21/7. Åter i Göteborg 22/8.  
1697 Kalmar Johan Stiernanckar Från Sundet 1/6, ankrar vid Vlie 10/6, till Downs 13/6. Åter i början av juli.  
1697 Kalmar Johan Stiernanckar Från Sundet i början av juni. Till Vlie och Plymouth. Åter i Öresund 19/10.  
1697-98 Gotland Otto Siöstierna Till Portugal.  
1697-98 Göteborg Petter Pley Till Portugal.  
         
Källor: ; Holmberg, E., Konvojexpeditioner under Karl XI:s regeringstid // TiS 92(1929), s. 251-269 ; Bergersen, O., Fra Henrik Bielke till Iver Huitfeldt, bd. III. - Trondheim, 1955
(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: maj 13, 2001.
Föregående sida: 2.3.7. Konvojsystemet

Nästa sida: 3. Konvojerna 1703-1704