Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.2.2.6. Henry Maynard (16??-1742)

Henry Maynard blev löjtnant 19 maj 1695 och kapten 15 januari 1702. Han avled 7 december 1742. (1)

1709 var Maynard chef på Hampshire när en fransk styrka under Duguay-Trouin angrep en konvoj från Cork vid månadsskiftet februari/mars.. Den eskorterande engelska styrkan, ungefär jämbördig med fransmännen, blev rätt illa hanterad och några av handelsfartygen förlorades. (2)


(1). The commissioned sea officers of the Royal Navy 1660-1815. - London, 1994, s. 306

(2). Clowes, W., The Royal Navy : a history..., vol. II. - London, 1996, s. 520f.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.2.2.5. Robert Hughes, kapten på Winchester

Nästa sida: 3.3.3.2.2.7. Cutler(?), kapten på Newcastle