Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.2.2.5 Robert Hughes (16??-1729)

Identifieringen av Robert Hughes är ännu något osäker, men sannolikt handlar det om nedanstående Robert Hughes. Robert är det förnamn som ges i Daily Courant.

Robert Hughes blev löjtnant 19 december 1692 och kapten 28 juni 1697. Hughes nådde i slutet av sin karriär högre höjder. 21 april 1727 utnämndes han till Rear Admiral of the Blue, 4 januari 1728 till Rear Admiral of the White och 19 juli samma år till Rear Admiral of the Red. Hughes dog 14 mars 1729.(1)

Tidigt 1701 började det komma rykten till England om intensiva franska rustningar i hamnarna längs Atlant- och Kanalkusterna. Engelska fartyg sändes ut för att speja och ett av dessa, Portland, fördes av kapten Hughes. Så här beskrev han vad han såg:

"Off the North Foreland, March 25. On Thursday I stod over for the coast of Flanders, and a Friday morning was within 2 leagues of Ostend ; where I see three ships, and behind the town six or seven more, but not rigged. Then I stod alongst the shore for Newport, but did not perceive any shipping there. From thence I stod off without the Banks to the westward, and a Saturday morning made in towards Dunkirk. There was in Flemish Road 3 ships, one of them formerly the Milford, frigate. There was between the Galleries near the Rice Bank 3 ships rigged, which may be frigates, and in the near bason several more. I made for Calais, but did not find any ships in the Road." (2)

I slutet av sin karriär tjänstgjorde Hughes i Östersjön. Med anledning av en kris i de svensk-ryska förbindelserna avsändes 1727 en engelsk eskader, ledd av amiralen John Norris, till Östersjön. I denna deltog den nyutnämnde Rear Admiral of the Blue Robert Hughes.(3)


(1) Uppgifterna om Hughes karriär ur: The commissioned sea officers of the Royal Navy 1660-1815. - London, 1994, s.  233

(2) Calendar of State Papers : domestic series of the reign of William III, 1 April 1700-8 March 1702. - London, 1937, s. 279.   (S. P. 42. 6. ff. 101-106)

(3). Clowes, W., The Royal navy ; a history..., vol III. - London, 1996, s. 47

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 24, 2001.
Föregående sida: 3.3.3.2.2.4. Nicholas Trevanion, kapten på Dover

Nästa sida: 3.3.3.2.2.6. Henry Maynard, kapten på Dragon