Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

Nicholas Trevanion (16??-1737)

Nicholas Trevanion blev löjtnant 30 oktober 1688 och kapten 25 maj 1696. Han adlades 1714 och avslutade sin karriär som "Commissioner" i Plymouth 5 maj 1726-22 december 1737, då han avled. (1)

Som kapten på Dover utmärkte sig Trevanion i januari 1703, då han efter en sex timmar lång strid lyckades betvinga en stor fransk kapare - Comte de Toulouse -  utanför Scilly. Samtidigt befriade han ett uppbringat engelskt fartyg. (2)


(1). The commissioned sea officers of the Royal Navy 1660-1815. - London, 1994, s. 444

(2). Clowes, W., The Royal Navy : a history..., vol. II. - London, 1996, s. 504

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000
Föregående sida: 3.3.3.2.2.3. Thomas Butler, kapten på Worcester

Nästa sida:  3.3.3.2.2.5. Robert Hughes, kapten på Winchester