Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.2.2.3. Thomas Butler (16??-1727)

Den som startade dispyten med Psilander var chefen på Worcester, kapten Thomas Butler. Butler blev kapten 3 oktober 1693. 1711 lämnade han tjänsten.(1)

1702 nämns Butler på Worcester bland de kaptener som lyckats uppbringa franska fartyg. (2)

I februari 1707 var han chef på Warspite och konvojerade tillsammans med Swiftsure handelsfartyg till Lissabon. En fransk styrka från Brest överföll konvojen i Biscayabukten och tog många av handelsfartygen. Swiftsure och Warspite var ensamma när de kom fram till Lissabon. Händelsen blev föremål för undersökning av parlamentet kring årsskiftet 1707-08,  i samband med en petition från ett antal köpmän i London rörande det bristande skyddet för handelnsfartygen. Chef för konvojen var kapten Richard Griffith på Swiftsure och han beskylldes för att ha sölat och inte hållit rätt kurs. Även Butler fick en släng. Han anklagades för att ha varit långsam med att få ut handelsfartygen från Plymouth. (3)

I juni 1707 lyckades Butler på Warspite, Joseph Taylor på Triton och James Moody på Lancaster undsätta den spanska staden Denia, som belägrades av styrkor trogna Filip V. (4)

Butler tjänstgjorde uppenbarligen en hel del på den södra krigsskådeplatsen. Hösten 1708 deltog han som chef på Dunkirk i erövringen av Minorca. (5)

Thomas Butlers svenska kontakter slutade inte i och med Ölands hemresa. 24/4 1708 skrev Carl von Frischen, konstapel på Öland 1704,  från Lissabon till Leijoncrona i London och omtalade kapten Butler på "Warspight". (6) När jag tittade på brevet hade jag ännu inte kopplingen klar, så jag är inte säker på om von Frischen tjänstgjorde under Butler.


(1). The commissioned sea officers of the Royal Navy 1660-1815. - London, 1994, s. 66

(2). Clowes, W., The Royal Navy : a history..., vol. II. - London, 1996, s. 502

(3). Ibid. s. 514 och The manuscripts of the House of Lords : new series, vol. VII (1706-1708), s. 192ff

(4). Clowes, W., The Royal Navy : a history..., vol. II. - London, 1996, s. 516

(5). Ibid. s. 414

(6). RA, Anglica vol. 187

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.2.2.2. Rupert Billingsley, kapten på Litchfield

Nästa sida: 3.3.3.2.2.4. Nicholas Trevanion, kapten på Dover