Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.2.2.2. Rupert Billingsley (16??-1720)

Rupert Billingsley, kapten på flaggskeppet Litchfield, blev löjtnant 6 februari 1694 och kapten 12 januari 1699.  Han dog 15 december 1720.(1)

I april 1702 sändes kapten Billingsley på ett spionuppdrag med fregatten Lizard. Rykten om franska rustningar hade nått London och man ville säkra uppgifter om vad som pågick i de franska hamnarna Brest, Port Louis och Rochefort. Utanför La Rochelle påträffade Billingsley ett franskt örlogsfartyg. Billingsley skickade över sin löjtnant till det franska fartyget under förespegling av att man var ute och spanade efter några förrymda engelska sjömän i en stulen båt. En av officerarna på det franska fartyget var en engelsman, som kunde upplysa löjtnanten om att fransmännen var i färd med att utrusta en eskader som skulle sändas till Västindien. Billingsley fortsatte till Brest där han ankrade den 4 maj. Billingsley skickade i land löjtnanten för att skaffa färskvatten och efterhöra om de förrymda engelska sjömännen synts till. Guvernören i Brest vägrade lämna ut något vatten och sade sig veta den verkliga orsaken till besöket. I hamnen pågick utrustandet av flera franska fartyg. Efter att ha hotats med beskjutning lämnade Billingsley Brest. Vid återkomsten till Spithead fick han reda på att kriget förklarats samma dag.(2)

1704 erövrade Billingsley ett franskt fartyg med 22 kanoner, vilket införlivades med den engelska flottan under namnet Sun Prize. (3)

På hösten, efter dusten med Psilander, var Billingsley och Litchfield insatt som konvoj åt ostindiefarare. I det sammanhanget dyker han upp i "the papers of Thomas Bowrey". Till detta verk återkommer jag.


(1). The commissioned sea officers of the Royal Navy 1660-1815. - London, 1994, s. 34

(2). Burchett, J., A complete history... - London, 1720, s. 586-587. Burchett påstår att det hela inträffade 1701, men eftersom krigsförklaringen utfärdades först året därpå måste det handla om en ren felskrivning.

(3). Clowes, W., The Royal Navy : a history..., vol. II. - London, 1996, s. 507

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 22, 2001.
Föregående sida: 3.3.3.2.2.1. William Whetstone, eskaderchef

Nästa sida: 3.3.3.2.2.3. Thomas Butler, kapten på Worcester