Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

9.1.  Psilanders namnteckning

Som en liten kuriositet finns här några exempel på Psilanders namnteckning. Några är först kopierade från originalhandlingar och sedan avfotograferade. Andra är egenhändigt fotograferade med digitalkamera från originalhandlingar. Skalan kan variera, beroende på kopiornas förhållande till originalen. Än så länge är samlingen väl liten för att man ska våga dra några bestämda slutsatser om namnteckningens förändring, men jag hoppas kunna bygga ut den allt eftersom. Mottagarna är också av växlande samhällsposition, vilket kanske kan ha medfört olika grad av välskrivning från Psilanders sida.
1709

1709 (61067 bytes)

Noter:

Från brev till Anton Johan Wrangel.

1715

1715 (43096 bytes)

Från tackbrev riktat till Karl XII.
1716

1716.jpg (78102 bytes)

Från landshövdingeeden.
1720

1720a.jpg (24559 bytes)

Från brev till "herr baron och amiral", vilket bör avse C. H. Wachtmeister af Björkö.

Man kan notera att Psilander här skiljer förnamnsinitialen från "von".

1720

1720.jpg (47195 bytes)

Från brev till August Hermann Francke.
1724

1724.jpg (46951 bytes)

Från brev till Theodor Ankarcrona.
1728

1728.jpg (80756 bytes)

Från ansökan om förflyttning till Kalmar. Här har Psilander använt den form av "s"  som återfinns i breven från 1709 och 1715. Han har också gjort namnteckningen sammanhängande.
1728

1728a.jpg (34702 bytes)

Från en skrivelse till domkapitlet i Kalmar 26/9 1728.
1729

1729.jpg (41843 bytes)

Från brev till Claes Ekeblad 6/3 1729. Den krok som utgör både bokstaven v och sammankopplingen mellan förnamnsinitialen och fortsättningen syns här tydligt.
1729

1729a.jpg (17503 bytes)

Från brev till Kalmar domkapitel 24/9 1729.
1730

1730.jpg (48949 bytes)

Från brev till Claes Ekeblad 23/3 1730
1730

1730a.jpg (28809 bytes)

Från brev till Kalmar domkapitel 18/9 1730.
1731

1731a.jpg (18444 bytes)

Från brev till domkapitlet 26/8 1731.
1731

1731.jpg (41599 bytes)

Från brev till Claes Ekeblad 30/12 1731
1732

1732a.jpg (23595 bytes)

Från brev till domkapitlet 24/4 1732.
1732

1732 (41165 bytes)

Från brev till Claes Ekeblad 26/10 1732.
1733

1733a.jpg (21855 bytes)

Från brev till domkapitlet 19/3 1733.
1733

1733 (40382 bytes)

Från brev till Claes Ekeblad 24/12 1733.
1734

1734a.jpg (20291 bytes)

Från brev till domkapitlet 27/5 1734.
1734

1734 (72024 bytes)

Från ansökan om presidentskapet i Amiralitetskollegium
1735

1735a.jpg (8909 bytes)

Brev från Amiralitetskollegium till landshövdingen i Kalmar från 12/2 1735. Det första med Psilanders underskrift.
1735

1735b.jpg (14775 bytes)

Brev från Amiralitetskollegium till landshövdingen i Kalmar från 11/8 1735.
Avslutningsvis några ej daterade namnteckningar, hämtade ur böcker som en gång tillhörde Psilanders bibliotek. Vid en jämförelse med exemplen ovan får man intrycket att de alla härrör från andra halvan av 1720-talet eller senare. Det förefaller att vara då Psilander började skriva ihop "G" med "von". Det skulle kunna vara så att han vid något enskilt tillfälle gått igenom alla sina böcker och satt namn i dem. Man kan också notera hur bokstaven "P" i efternamnet i samtliga fall har den långt utdragna, nästan vågräta nedre del som också återfinns i breven till Claes Ekeblad.
likpredik.jpg (47060 bytes) Ur samlingen av likpredikningar
hauspost.jpg (49318 bytes) Ur Luthers "Haus-Postille".
toroan.jpg (49057 bytes) Ur der europäische Toroan.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-12-09 20:38

Föregående sida: 9."Kuriosakabinettet"

Nästa sida: 9.2. Var Gustaf von Psilander student i Greifswald 1726?