Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

9.2. Var Gustaf von Psilander student i Greifswald 1726?

Under Psilanders tid var det inte ovanligt att svenskar åkte utomlands för att studera och/eller se sig omkring. Många svenskar återfinns i matriklar från olika tyska universitet, andra sökte sig till Holland eller Frankrike. På tysk mark, men i den dåvarande svenska provinsen Pommern, låg också universitetet i Greifswald. Dit reste naturligt nog många svenskar. Universitetets ställning i svensk kulturpolitik har granskats av Ivar Seth, som i sin avhandling, utgiven 1952, också publicerade en lista över där inskrivna svenska studenter. (1)

Bland dem som studerade i Greifswald märks till exempel den senare ärkebiskopen Jacob Benzelius, inskriven 1706. När man låter blicken löpa ned längs raderna återfinns ett bekant namn under 23/7 1726: "Gustavus Psilander Nob. Svec. (Carlicoronensis) - Disp. nov. 1726 (pres. fil. mag. O. Wahlberg)". Vidare: "11/12 1728 (pres. C. Nettelbladt" samt "dec. s. å. (samme pres.)". Därefter  följer Seths identifiering av studentens vidare öde: "Landshövding". Samma uppgift återfinns också i den stora "British museum general catalogue of printed books to 1955". Under "Psilander, (Gustaf von) Baron" hittar man Munthes biografi samt den första av ovan nämnda avhandlingar.

Kan nu detta verkligen vara möjligt? Skulle den 57-årige landshövdingen ha lämnat sin post i Visby, skrivit in sig vid universitetet i Greifswald och där framlagt tre avhandlingar? En sak kan man säga direkt: Psilander skrev under två brev till Västerviks magistrat vid tiden för den sista avhandlingens framläggande, det första 9/12 1728 och det andra tre dagar senare. Det lämnar inte mycket utrymme för ett besök i Greifswald 11/12!

Sanningen är förstås att det inte alls rör sig om Gustaf von Psilander, utan om en släkting till honom. Faktiskt till och med en mycket nära släkting, äldre brodern överkommissarie Peter Psilanders son Gustaf, född 1709. Denne var visserligen inte adelsman, men väl hemmahörande i Karlskrona och i en mycket mer lämplig ålder för en dåtida student. Jag har visserligen inte sett några av avhandlingarna, men det kan inte råda något som helst tvivel om vem som var den rätte författaren till dessa avhandlingar.


(1). Seth, I., Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637-1815. - Uppsala, 1952, bilaga 3.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-12-09 20:40

Föregående sida: 9.1. Den "Psilanderska" namnteckningens utveckling

 Nästa sida: 10. Gustaf von Psilanders familj