Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3:19.2. Johan Lorents Rönnow (1679?-1741)

I Ölands besättning ingick också en "doktor", bardberaren eller fältskärsgesällen Johan Rönnow. Rönnow tillbragte sina läroår först hos amiralitetsfältskären Ziegerhoff i Karlskrona och därefter hos regementsfältskären Wolff i Stockholm. 1710 examinerades Rönnow av Kirurgiska Societeten. Därefter blev Rönnow stadsfältskär i Göteborg. Han ska också ha tjänstgjort som kirurg vid artilleriet i samma stad fram till 1738.

Rönnow var farbror till den mer bekante läkaren och medlemmen i Vetenskapsakademien, Casten Rönnow (1700-1787).


Källa: Sacklén, J. F., Sveriges läkare-historia, ifrån konung Gustaf I:s till närvarande tid, II:1. -Nyköping,1823, s. 189

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 09:00

Föregående sida: 3.3.2.3.1. Skeppspredikant Gustaf Adolf Fult

Nästa sida: 3.3.2.3.3. Skeppsskrivare Hans Gråå