Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.2.3.1. Gustav Adolf Fult (1674-1755)

Gustav Adolf Fult var född i Stockholm 1674 som son till kungl. husgerådsmästaren och kammartjänaren Elias Fult och hans hustru Anna Catharina. Fult studerade i Uppsala och promoverades till magister 1700. Prästvigd 1703 blev han skeppspredikant vid flottan, där han verkade fram till dess han utnämndes till kyrkoherde i Hjortsberga och Edestads pastorat 1719. Fult slutade sina dagar som kontraktsprost i Medelstads härad.

Om Fults tjänstgöring på Öland vet jag tyvärr inte så mycket. I Amiralitetskollegiets protokoll 8/3 1704 framgår det att Fult utsetts till skeppspredikant vid fartyget. I Psilanders andra relation kan man läsa att engelsmännen efter striden tog med sig en del av Fults kläder.

Man kan läsa mer om Fult i PHT 1928, s. 71ff.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 08:59

Föregående sida: 3.3.2.3. Övriga

Nästa sida: 3.3.2.3.2. Bardberare Johan Rönnow