Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.1. Det stora nordiska kriget (1700-1721)

När Karl XI avled 5 april 1697 var sonen Karl ännu inte 15 år. Därför hade kungen i sitt testamente, daterat 15 augusti 1693 förordnat om en förmyndarregering, vari skulle ingå änkedrottningen Hedvig Eleonora och  fem kungliga råd:  Bengt Oxenstierna, Christoffer Gyllenstierna, Fabian Wrede, Nils Gyldenstolpe och Lars Wallenstedt. Förmodligen var tanken att de skulle sitta ett par år, till dess att Karl XII uppnådde 17-18 års ålder. Vid den åldern hade såväl Gustav II Adolf, Kristina som Karl XI själva övertagit regeringen.

Det dröjde emellertid bara några månader innan den unge kungen själv tog över rodret. Vid riksdagen i Stockholm i november 1697 tog adeln intiativet till en omedelbar myndighetsförklaring. De övriga stånden anslöt sig raskt till förslaget och kungen accepterade deras förslag vid en uppvaktning på kvällen 8 november. En dryg månad senare gick kröningen av stapeln. Sverige hade åter en enväldig monark.


Litteraturtips: Litteraturen om Karl XII och den svenska stormaktens fall är oerhört omfattande. En god översikt av de utrikespolitiska förhållandena finns i serien "Den svenska utrikespolitikens historia". Avsnittet 1697-1721, författat av Jerker Rosén, utgavs 1952. Den innehåller även en översikt över tidigare utgivna källpublikationer, specialundersökningar etc.Vidare kan nämnas Ragnhild Hattons stora biografi över Karl XII. Artikeln om Karl XII i SBL är författad av Sven Grauers, en av detta sekels främsta kännare av den senkarolinska eran. Båda innehåller rikliga litteraturhänvisningar. På senare år har Lundahistorikern Sverker Oredsson behandlat Karl XII och hans tid i rad olika skrifter.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 11:41

Föregående sida: 2. Konvojerna : den historiska bakgrunden

Nästa sida: 2.1.1. Krigets bakgrund