Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.6. De uppbringade fartygen

Trots att Psilander enligt sin instruktion var tvungen att sända hem noggranna förteckningar över de handelsfartyg han konvojerade verkar det finnas mycket lite bevarat. Det finns bland Amiralitetskollegiets inkomna skrivelser en lista från juni 1704, men eftersom han inte kom iväg ordentligt förrän mot slutet av juli, så är den av begränsat värde. Det kom förmodligen till nya fartyg och en del av de gamla kan ha tröttnat på att vänta. Av de listor han var skyldig att hemsända till Kommerskollegium har jag ännu inte funnit ett spår.

Det är därför turligt att konvojen blev uppbringad. På så sätt tillkom en noggrann förteckning över de fartyg som fanns i konvojen vid mötet med den engelska eskadern. I listan redovisas avresehamn, destination, fartygsnamn, skepparens namn och lasten. Detta gör det möjligt att leta fram mer uppgifter om fartygen och besättningarna ur de olika stapelstädernas arkiv. I allra bästa fall kan man på så sätt få fram ytterligare berättelser om resan, stridens förlopp och vistelsen i England.

Efter hand kommer jag att redovisa dessa uppgifter här.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 12:07

Föregående sida: 3.3.3.3.5.1. Samuel Barcks brev till Olof Hermelin

Nästa sida: 3.3.3.3.6.1. En förteckning över fartygen i konvojen,  uppgjord av engelsmännen efter uppbringningen.