Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12

2:16. Det Spanska tronföljdskrigets utbrott

De första striderna bröt ut i norra Italien. Leopold I hävdade att hertigdömet Milano efter Karl II:s död återgått till kejsardömet och sände in en armé. Ludvig XIV, såsom försvarare av sonsonens rättigheter, lät franska styrkor göra motstånd. De österrikiska framgångar som följde väckte oro i Spanien och förhoppningar i Holland och England. Ludvig XIV kände sig nödsakad att uppträda med mindre kompromissvilja för att inte skada Filip V:s ställning i Spanien.

Ett annat komplicerat problem var de landsflyktiga Stuartarnas position. Ludvig XIV hade fortsatt behandla Jakob II som kung, även om han erkänt Wilhelm III som Englands kung. När Jakob II:s hälsa började svikta i början av 1701, ställdes Ludvig inför problemet hur frågan skulle hanteras därefter. Skulle sonen erkännas som kung av England om han proklamerade sig som sådan? Det skulle sannolikt leda till krig med England och Holland, men skulle välkomnas av påven. I september 1701 dog Jakob II och efter en del betänkande erkände Ludvig XIV hans son som Englands kung. I samma veva förbjöd på Spanien och Frankrike import av engelska varor. Brytningen föreföll nu oundviklig.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: februari 26, 2000.
Föregående sida: 2:15. Delningsförhandlingarna strandar

Nästa sida: 2:17. Kriget 1701-1702