Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.2.7. Kriget 1701-1702

Frånsett striderna i Italien hade föga hänt när Wilhelm III dog i mars 1702. För ett ögonblick väcktes förhoppningar på fransk sida om att ett storkrig skulle kunna undvikas. Man försökte förhandla med Holland för att splittra motståndarsidan. Inviterna avvisades emellertid och i april 1702 började kriget i Tyskland. Krigsförklaringarna från sjömakterna och kejsaren följde i maj.

Frankrike och Spanien ställdes inför en formidabel uppgift, särskilt till sjöss. Den förenade holländsk-engelska flottan var starkare och bättre ledd och de många spanska områdena i Amerika var inte lätta att skydda. Frankrike kom därför att till sjöss lägga allt större vikt vid handelskrig. Genom ett stort antal kapare, utsända från hamnar som Ostende, Dunkerque och S:t Malo, åsamkade man sjömakternas handel svåra förluster. Den stora händelsen till sjöss var den engelsk-holländska flottans anfall på den spanska silverflottan vid Vigo i oktober 1702.

Till lands hade de allierade tillgång till två av samtidens största fältherrar - John Churchill, senare hertig av Marlborough, och prins Eugene av Savojen. Frankrike hade inte längre män som Turenne, Condé eller Luxembourg utan Ludvig XIV provade ett flertal olika fältherrar med blygsam framgång. Kriget var i mycket ett belägringskrig, koncentrerat kring de många fästningarna i Spanska Nederländerna och västra Tyskland. Marlborough förespråkade en mer aktiv strategi, men de försiktiga holländarna ville inte riskera sin dyrt anskaffade armé i fältslag.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 29, 2000.
Föregående sida: 2.2.6. Det Spanska tronföljdskrigets utbrott

Nästa sida: 2.2.8. Bakgrund till konvojerna