Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.2.1. Utrustningsbekymmer

Som tidigare nämnts var korrespondensen mellan Psilander och hans båda "huvudmän" Kommerskollegium och Amiralitetskollegium livlig. Ingendera myndigheten var särskilt pigg på att bekosta Ölands utrustande. Flottans ledning ansåg att fartyget var ställt till Kommerskollegiums förfogande och att det var därmed de som hade ansvaret. I Amiralitetskollegiums protokoll under våren 1704 finns flera exempel på detta.

Psilander måste ha varit förtvivlad många gånger när han hänvisades till än den ena än den andra myndigheten. Den tidens kommunikationer måste ha gjort situationen ännu besvärligare. Ett brev skickat från Marstrand till Stockholm eller Karlskrona tycks ha tagit en knapp vecka för att komma fram. Sedan skulle det behandlas och svar skickas. Allt medan tiden gick och provianten sinade...

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000
Föregående sida: 3.2. Vinteruppehållet i Marstrand

Nästa sida: 3.2.1.1. Amiralitetskollegiums protokoll maj 1704, några utdrag.