Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.2.4.2. Carl Johan Boije

Hos Munthe får man intrycket att arklimästare Boije ingick i besättningen. Detta är felaktigt. I den förteckning som Munthe återger utdrag av på s. 22  i sin bok finns en notering som omnämner att Boije hade permission. I Amiralitetskollegiums protokoll den 5 april 1704 omnämns också ett beviljande av Boijes ansökan om att få åka utomlands och "evertuera sig i Sjöfarten".

Varifrån Boije kom är vanskligt att säga. Det finns ingen lämplig kandidat bland adliga "Boijar", men det finns också ofrälse släkter, inte minst i Västsverige.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-04-22 11:33

Föregående sida: 3.3.2.4.1.1 Carl Hans Wachtmeisters brev till Leijoncrona 5/8 1704

Nästa sida: 3.3.2.4.3. Magnus Skepsgård (1686-17??)