Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.2. Den engelska eskadern

Den engelska eskader Psilander stötte på bestod av åtta fartyg av fjärde rangen och en fregatt. Fregatten Sorlings hade ungefär 30 kanoner och 145 mans besättning. De övriga fartygen hade alla kring 50 kanoner och uppemot 280 mans besättning, vilket gjorde dem ungefär jämbördiga med Öland i en strid en mot en.

Chef för eskadern var William Whetstone, som gjort sig ett namn under sjöstriderna i Västindien 1702-1703. Eskaderns uppgift var att hålla ett öga på Dunkerque och om möjligt hindra den franske kaparkaptenen Saint-Pol från att löpa ut. Till sin hjälp hade Whetstone också en holländsk eskader, men denna hade lämnat honom när Psilanders konvoj dök upp. Saint-Pol hade emellertid slunkit ut från Dunkerque - av allt att döma den 21 juli  - och var lös i Kanalen. Det var alltså honom man var på jakt efter, och trodde sig ha funnit, när Psilanders konvoj siktades på morgonen den 28 juli.

I detta avsnitt kommer jag att redovisa några uppgifter om den engelska eskaderns ledning och fartyg. För vissa av dem finns också loggböcker för den aktuella perioden. Dessa hoppas jag få tillfälle att återkomma till längre fram.

Man bör komma ihåg att striden vid Orford Ness bara är en mycket liten detalj i engelsk sjökrigshistoria. Whetstone nämns oftast bara i förbifarten och i så fall för sina insatser i Västindien. Clowes arbete "The Royal Navy", som ursprungligen utkom i sju delar vid sekelskiftet och just givits ut i nytryck nämner exempelvis inget alls om Whetstones tjänstgöring i Kanalen 1704.

I vissa fall är identifieringen av kaptenerna osäkra. Detta redovisas i tillämpliga fall.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 24, 2001.
Föregående sida: 3.3.3.1 Förteckning över de fartyg Psilander hämtade upp i Öresund.

Nästa sida: 3.3.3.2.2.1. William Whetstone, eskaderchef