Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.1. Psilanders konvojförteckning från 2/6 1704

Skeppare Fartyg Läster Hemort Ifrån Till Redare Kan. Besätt. Last
Swen Westereng Riddarhuset 270 Sthlm Sthlm London Hermann, Strömner, Carlsten, Heublein 12 24 Järn, bräder
Ditlof Seländer Fortuna 35 Karlskr. Danzig Amsterd. Cuur, J. de Rees, Osterman - 7 Råg
Johan Hunnemöer Johan Baptista 120 Sthlm Königsb. Amsterd. O. Törne, Wittmack, Groen, Heublein - 6 Råg, vete, pottaska
Jacob Carper Engelen Michael 30 Karlskr. Wärnan. Amsterd. Saur, Cuur - 6 Pottaska, såpa, Ölandssten, bräder
Douwe Krahmer Der Gläube von Riga 100 Riga Memel Amsterd. Grooth, Bewerth - 10 Råg
Poppe Lamertson Der Kauffman von Riga 40 Riga Memel Amsterd. Koop, Jheken(?) - 4 Trävirke, linfrö, hampa
Joris Pronck Prophet: Moses 40 Riga Memel Amsterd. Kleinschmidt, Jürgen - 4 Linfrö
Feye Feyer Das Schloss von Riga 40 Riga Karlsh. Amsterd. König, Jheken(?) - 4 Pottaska
Olof Andersson S:t Andreas 100 Kungs-
backa
Gävle London Hans Andersson, Anders Nilsson,
Olof Andersson
- 13 Järn, bräder
Erich Brinck Carolus Un deum(?) 96 Sthlm Västerv. Amsterd. Frick, Scheven, Lohe, Spitz - 11 Tjära
Jonas Höyer Carolus XIImus 40 Gävle Gävle Rouen Berggraaf, Honon - 10 Järn, trävirke
Petter Lubbe Fortuna 45 Strals. Karlskr. Amsterd. Richter, Warcke(?), Hagemeister - 7 Pottaska
Hans Henck Die gecronte Liebe 30 Stettin Windau Le Havre(?) M. Henck, H. Henck - 7 Beck, tjära
Petter Tönneson Hund Der Weisse Windhund 100 Riga Memel Amsterd. Dalman, Grooth - 10 Råg, hampa, lin, linfrö

Kommentarer

Ovanstående lista är en bearbetad version av den förteckning som Psilander insände till Amiralitetskollegium den 3 juni 1704.  Man kan notera att av de fartyg som uppbringades av engelsmännen efter striden vid Orford Ness finns här bara två stycken - Riddarhuset och S:t Andreas. Vågar man gissa att flera av de här fartygen inte kunnat eller velat vänta på konvojens slutliga avresa halvannan månad senare? Sedan har fartyg naturligtvis tillkommit, i synnerhet som här nästan helt saknas fartyg från västkusthamnarna. Bland redarna märks en viss Michael Henck, helt säkert identisk med den senare amiralen med samma namn. Han uppehöll sig vid denna tid i kurländska farvatten. I övrigt återfinns i listan flera av den tidens förnämsta köpmän såsom Johan Paul Heublein, Claes Wittmach och Olof Hansson Törne från Stockholm. Karlskrona representeras bland annat av Sivert Cuur, Claes Saur och Christoffer Didrik Osterman, alla framstående borgare och rådmän i staden.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3. Utresan

Nästa sida: 3.3.3.2. Den engelska eskadern