Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3. Utresan             

Jag har tidigare berört de problem Psilander brottades när det gällde utrustningen av Öland. Som synes av instruktionen från Kommerskollegium var avsikten att Öland skulle ligga klar i Öresund redan i mitten av april. I slutet av mars utsände Kommerskollegium också ett meddelande om fartygets snara avgång från Marstrand till de främsta stapelstäderna - Gävle, Stockholm, Nyköping, Norrköping, Söderköping, Västervik, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Halmstad, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Uddevalla och Strömstad.

I själva verket dröjde det ännu två månader innan Psilander lämnade Marstrand. Först den 25 maj kom han iväg. Dagen efter nådde Öland Öresund. Den 3 juni insände Psilander till Amiralitetskollegium en förteckning över de handelsfartyg som anslutit. Dagen efter avseglade han mot Holland, England och Frankrike.

Emellertid drabbades konvojen på utresan av dåligt väder och man måste återvända till Marstrand. Ihållande motvind tvingade Psilander till ett långt uppehåll. Först den 22 juli kom konvojen iväg på nytt. Den 27 juli nåddes Vlieland där de fartyg som var destinerade till Amsterdam lämnades av. Resan fortsattes därefter mot västsydväst.

På morgonen den 28 juli, ungefär klockan 9, siktades akterut ett antal främmande fartyg som tog upp jakten på konvojen. 

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: april 22, 2001.
Föregående sida: 3.3.2.4.3. Magnus Skepsgård (1686-17??)

Nästa sida: 3.3.3.1. Förteckning över de fartyg Psilander hämtade upp i Öresund.