Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.4.1.1. Warner Groens fartyg

Den från Lübeck komne Stockholmsköpmannen Warner Groen (1), död 1721, var en av de ledande köpmännen i Stockholm kring 1700. Hans eventuella släktskap med den i Riga bosatte postdirektören Gerdt Groen är inte fastställt. Ett par saker kan emellertid vara värda att notera - Gerdt Groen hade en son, Warner, som fick burskap i Stockholm 1722 och efter Rigas fall flyttade Gerdt Groen till Lübeck. I Stockholms handelskollegiums protokoll den 5 oktober 1705 omnämns ett fartyg, S:t Brita, ägt tillsammans av borgaren och handelsmannen Werner Groen och ovan nämnde Gerdt Groen. Detta bevisar kanske ingenting, men jag tycker i alla fall att mycket talar för ett släktskap dem emellan.

Warner Groen hade en hel del problem med sina fartyg under de första åren av av 1700-talet. Våren 1704 blev hans fartyg Fortuna, skeppare Jesper Steenort, uppbringat av kapare från Zeeland. Brev rörande detta ärende finns i Kommerskollegiets registratur både 10/5 och 16/8 1704.

Groen drabbades också av andra länders kapare. Ett av hans fartyg, Hoppet, uppbringades först av en engelsk kapare. När det sent omsider frisläppts och hämtat en vinlast i Bordeaux, var en spansk kapare framme och förde skeppet till S:t Sebastian. I Psilanders konvoj ingick skeppet Haffruen, vilket Groen ägde en del av.


(1). Så stavas hans namn i Svenskt biografiskt lexikon. I samtida dokument kallas han omväxlande Werner Gröen, Werner Groen, Werner Grön etc.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 13:23

Föregående sida: 2.3.4.1. Engelska uppbringningar fram till 1 juli 1704

Nästa sida: 2.3.4.1.1.1. Jungfru Regina