Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.4. De engelska kaparnas härjningar

Att de krigförande staternas kaperier innebar stora påfrestningar för den svenska handeln behöver man inte tveka om. I detta sammanhang är de engelska kaparnas verksamhet av störst intresse, så jag har tills vidare valt att koncentrera mig på dem. (1)

Spår av deras verksamhet kan man finna i de olika stapelstädernas arkiv, men framför allt i Kommerskollegiets och även Kanslikollegiets korrespondens med envoyén Leijoncrona i London.

De flesta klagomålen tycks ha kommit från köpmän i Stockholm, vilket inte heller är särskilt förvånande med tanke på den stora export som gick via huvudstaden. Män som Olof Hansson Törnflycht, Claes Wittmach, Johan-Paul Heublein och Warner Groen ägde helt eller delvis ett stort antal fartyg. Storköpmännen var förutom att var delägare i samma fartyg ofta ingifta i varandras familjer. Den framstående Stockholmsköpmannen Henrik Jakob Hildebrand, adlad 1698, var gift med en syster till David Amija d.y., en av de mest framstående köpmännen i Göteborg. Warner Groen var nära befryndad med familjen Grill, en annan framstående köpmannasläkt i Stockholm. De framstående köpmännen kunde också vinna insteg i aristokratin. Olof Hansson adlades och hans döttrar giftes bort med framstående män som Carl Piper, Arvid Horn, Johan Lillienstedt och Johan August Meijerfeldt. För män som dessa var den välbeställde Törnflychts döttrar ett gott parti. En icke föraktlig hemgift torde ha spelat en viss roll  i sammanhanget. Man kommer onekligen att tänka på alliansen mellan den på anor rika släkten Marlborough och den synnerligen välbeställda amerikanska finansfamiljen Vanderbilt.


(1) Bromley har räknat fram att engelska kapare från Dover och "the Cinque Ports" enbart under perioden 1703-1705 uppbringade 75 svenska fartyg. Bromley, J. S., Corsairs and navies. - London, 1987, s. 69.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 2.3.3. Det Spanska tronföljdskriget och svensk neutralitet

Nästa sida: 2.4.1.1. Engelska uppbringningar fram till 1 juli 1704