Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3. Ölands journal för juli månad 1703

Julij

Lördagen d. 25 Winden På een NO: Kl: 3 efftermiddagen kom wår Capitien från Giöteborg, straxt lyffte wij ankar och gingom från Mastrand till Giöteborg. Noter:

Dock hade Psilander den 17 avsänt ett brev till Am. koll. från Marstrand.

  26 Dito, winden på een osten med stilla wäder KL: umtränt 11 förmiddagen kommo wij till ankars På Rijbe fiohl ;  
  27, 28, 29: 30, 31 Dito. Lågom wij På Rijbe fiohl intet nytt passerat  
(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: mars 17, 2001.
Föregående sida: 3:3.2.1. Kommerskollegium till Psilander 7/7 1703

Nästa sida: 3.3.4. Ölands journal för augusti 1703