Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.1.2.4.2. Ölands journal för september 1703

September

Söndagen d. 27 winden På een OSO: med een Temmelig Kullt (?) Altså hafwom wij utj dagningen begynt at giöra Clart at gåå til Segels från Sunnöh. man Rächnar för detta dygnet sedan förleden Kl: 12 behållen Cowrs SWtS: 13 Tyska mijhl. Näset Kl. 12: NO: 2 mijhl från oss Noter:
Måndagen d. 28 Dito, winden emellan SOtS och osten med een machlig Kullt intet annat passerat dör detta dygnet uthan hwad som Seglation belangar och Rächnar behållen Cowrs SW: 12 ½ Tysk mijhl ;  
  29 Dito, winden emellan OtN: och SOtS variabl: med een Temmel: Styf Kullt, Räng och mulit wäder man hafwer äfwen wähl för detta dygnet intet passerat, utan Rächnar Behållen Cowrs SSW: wist (?) 14 ½ mijhl ;  
  30 Dito, winden emellan O och NO: een styf kult med Räng och mulit wäder, hafwer och för detta dygnet intet något Extraordinarie at Annotera, utan Rächnar behållen Cowrs efter gissning StO½O 22 ½ Tysk mijhl ;  
(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 29, 2000.
Föregående sida: 3.1.2.4.1. Ölands journal för augusti 1703

Nästa sida: 3.1.2.4.3. Ölands journal för oktober-december 1703