Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.2.4. Karl II:s död

1 november 1700 dog Karl II. I sitt testamente hade han utsett Ludvig XIV:s sonson Filip till arvtagare. Efter ett visst övervägande accepterade Ludvig XIV testamentet. Alternativet att stå fast vid delningsfördraget skulle leda till krig med Österrike och möjligen också med Spanien. Ludvig sökte hävda att han genom detta hade bevarat Spaniens enhet och därigenom fått avstå de områden som delningsfördraget tilldelat Frankrike.

I början av 1701 lät Ludvig XIV franska trupper gå in i Spanska Nederländerna och tvinga ut de holländska styrkor som hållit vissa städer efter en överenskommelse med Karl II. Holländarna kände sig tvingade att erkänna Filip V som spansk kung, då man fruktade ett franskt angrepp. Det hotande storkriget ledde fram till nya förhandlingar.

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 29, 2000.

Föregående sida: 2.2.3. Det diplomatiska spelet om Spanien

Nästa sida: 2.2.5. Delningsförhandlingarna strandar