Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2:13. Det diplomatiska spelet om Spanien

För Frankrike och Österrike var den spanska tronföljdsfrågan av oerhörd betydelse. Båda parterna arbetade intensivt på att få sina arvsanspråk godkända av Karl II. För de inte omdelbart inblandade sjömakterna England och Holland var inte övertygade om att någondera alternativen var särskilt lyckliga. I jakten på en kompromisskandidat hittade man den bajerske kronprinsen Josef Ferdinand (1692-1699), på mödernet härstammande från det spanska kungahuset.

För de båda huvudkonkurrenterna var det naturligtvis inte särskilt tilltalande at gå miste om hela kakan och tanken på en delning kom alltmer in i bilden. I september 1698 slöts ett avtal mellan Wilhelm III och Ludvig XIV, som innebar att den franske kronprinsen skulle erhålla kungarikena Neapel och Sicilien, en del av Toscana och Baskien. Den österrikiske pretendenten skulle få hertigdömet Milano och den bajerske kronprinsen skulle erhålla det egentliga Spanien, besittningarna i Sydamerika och de Spanska Nederländerna.

Detta avtal blev emellertid känt i Madrid och väckte en våldsam förbittring. 14 november 1698 reagerade man med ett av Karl II underskrivet testamente: Josef Ferdinand skulle ärva det odelade spanska imperiet!

Europas framtida karta var i detta läge avhängigt av ett barns hälsa. Prinsen var emellertid ett rätt sjukligt barn. I januari 1699 insjuknade han på nytt och läkarna stod maktlösa. På morgonen 6 februari dog Josef Ferdinand i Bryssel, ännu inte sju år gammal. Kurirer förmedlade budskapet till Europas hov. Läget var plötsligt totalt förändrat.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-02-26 10:15

Föregående sida: 2:12. Karl II av Spanien

Nästa sida: 2:14. Karl II:s död