Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.2.2. Karl II av Spanien (1661-1700)

Karl II, den siste habsburgaren på Spaniens tron, var en centralfigur i Europas historia under de sista decennierna av 1600-talet. Inte så mycket för den roll han själv spelade, utan mer för den osäkerhet som rådde kring tronföljden. Karl II var sjuklig sedan födseln och ingen förväntade att han skulle nå mogen ålder. Hos honom fanns bland annat den bekanta habsburgska hakan i dess allra mest utpräglade form.

Efter Filip IV:s död 1665 ledde först änkedrottningen regeringen under tio år.1675 övertog Karl II själv styrelsen av Spanien. Hans båda äktenskap var barnlösa och tronföljdsfrågan kom att kasta sin skugga över hans tid vid makten. Karl II:s strävan var att försöka hålla det spanska imperiet intakt. Detta var naturligtvis ett mycket  besvärligt mål. Ett spanskt rike enat under fransk prins vore ett svårt hot mot habsburgarna. Ett återuppstående av kejsar Karl V:s förenade tysk-spanska kejsardöme vore lika oacceptabelt för Frankrike.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 12:20

Föregående sida: 2.2.1. Freden i Rijswijk 1697

Nästa sida: 2.2.3. Det diplomatiska spelet om Spanien