Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.1.1. Freden i Rijswijk 1697

rijswijk.jpg (84615 bytes)

 

Genom freden i Rijswijk 1697 avslutades det pfalziska tronföljdskriget. Frankrike lämnade tillbaka större delen av de erövringar man gjort under de nio år kriget pågått. Någon slutlig lösning innebar freden inte. Det spanska riket, med sina stora besittningar i Amerika, Asien och Afrika, stod inför en akut tronföljdskris. Det landsflyktiga Stuartska kungahuset kunde alltjämt göra den engelska tronen osäker för Wilhelm III om Ludvig XIV valde att ge dem sitt stöd. Konflikterna England-Frankrike och Kejsaren-Frankrike kvarstod. I sydost var Turkiet, om än på nedgång, alltjämt en faktor att ta hänsyn till.

Kriget hade medfört en nedgång för den franska flottan. Efter en del inledande framgångar, som i slaget vid Beachy Head 1690, hade den franska flottan efter hand förlorat herraväldet till sjöss. Frankrike kom därefter att lägga allt mer tonvikt vid utrustandet av kaparfartyg - ett maritimt gerillakrig - som vållade stora problem för den engelska och holländska handeln. Jean Bart är väl den mest kände franske kaparen från den här perioden. Även engelska, holländska och spanska kapare utrustades och de krigförande ländernas härjningar bland neutrala fartyg var ett stort problem. Sverige och Danmark sökte lösa det genom att anordna gemensamma konvojer.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 12:19

Föregående sida: 2.2. Läget i Västeuropa

Nästa sida: 2.2.2. Karl II av Spanien