Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  2.3.5. De svenska köpmännens klagomål

De svenska köpmännens upprördhet är lätt att förstå med tanke på kaperiernas omfattning. Genom skrivelser till de svenska sändebuden sökte de utverka hjälp med frisläppandet av enskilda fartyg. Man sökte naturligt nog också få ett mer generellt bistånd genom att framföra sina klagomål till Kommerskollegium och Kungl. Majt. Sommaren 1704 insände 49 Stockholmsborgare ett klagobrev över de engelska kaperierna. På engelsk sida upprördes man över en del av de uttryck som undertecknarna brukat så köpmännen var uppenbarligen rejält upprörda. I Stockholm fanns åtskilliga av Sveriges främsta köpmän, som borgmästaren Olof Hansson Törnflycht, direktör i Tjärkompaniet och svärfar till Carl Piper. En synnerligen förmögen och inflytelserik man som var ägare eller delägare i ett stort antal fartyg. En man vars synpunkter man inte gärna viftade bort...

Även Göteborg var en framstående handelsstad. Bland de ledande köpmännen där märks David Amija d.y, som vi ska återse i samband med Psilanders konvoj. Som ett exempel på de svenska köpmännens klagomål har jag tills vidare valt ett brev från Göteborgs skeppsredare och handlande borgerskap, daterat 10 april 1705. Att brevet är från tiden efter Psilanders konvoj har i sammanhanget mindre betydelse. Klagomålens karaktär är i huvudsak de samma som i andra klagobrev.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000
Föregående sida: 2.3.4.1.1.1 Jungfru Regina

Nästa sida: 2.3.5.1. Brev från Göteborgs redare och köpmän 10 april 1705